Dokument & lagar (517 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:25

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-01 TID 09.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Val av vice ordförande Ibrahim Baylan S valdes till vice ordförande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Information från Utbildningsdepartementet Utbildningsminister Jan Björklund,

2012-03-01

Utskottsmöte 2011/12:18 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-32 1.Justering av protokoll 2.Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4.Kontrollstation signalspaning FöU6 Fortsatt beredning Skr. 2011/12:48 och motion Föredragande: UB 5.EU-förslag

2012-02-28 11:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-02-28 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:17. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att det underrättelsebedömande från USA som MUST nämnde vid sin genomgång

2012-02-28

Utskottsmöte 2011/12:24 Torsdag 2012-02-23 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid: 2012-02-23 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning UbU8 Justering Regeringens skrivelse 2011/12:36 och motioner Föredragande: ELM 2. Anmälan till kammardebatt

2012-02-23 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:24

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-02-23 TID 09.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning UbU8 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:36 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UbU8.

2012-02-23

Utskottsmöte 2011/12:23 Tisdag 2012-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23 Datum och tid: 2012-02-21 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. En ny gymnasiesärskola UbU9 Fortsatt beredning Proposition 2011/12:50 och motioner Föredragande: HH 4. Statens styrning

2012-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:17 Tisdag 2012-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-02-21 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4. Kontrollstation signalspaning FöU6 Beredning Skr. 2011/12:48 och motion Föredragande: UB 5. EU-förslag

2012-02-21 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-02-21 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:22. 2 En ny gymnasiesärskola UbU9 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:50 och motioner. Ärendet bordlades. 3

2012-02-21

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 2012-02-21 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Vid ordförandens och vice ordförandens frånvaro inledde Hans Wallmark M sammanträdet. Utskottet justerade protokoll 2011/12:16. 2 EU-förslag om en civilskyddsmekanism

2012-02-21

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-02-16 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Information Stefan Kristiansson m.fl.Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Rapporter

2012-02-16 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:22 Torsdag 2012-02-16 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-02-16 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. En ny gymnasiesärskola UbU9 Fortsatt beredning Proposition 2011/12:50 och motioner Föredragande: HH 4. Statens styrning

2012-02-16 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-02-16 TID 09.0009.15 10.2511.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:21. 2 Anmälningar Anmäldes inkommen skrivelse enligt bilaga 2. 3 En ny gymnasiesärskola UbU9 Utskottet fortsatte

2012-02-16

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 2012-02-16 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Chefen för MUST Stefan Kristiansson, stf avd chef Stefan Lundell, överste Pär Blid och militär rådgivare Carl Lövkrona från Försvarsmakten ger en omvärldsanalys. Ledamöternas

2012-02-16

Utskottsmöte 2011/12:21 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om gymnasiesärskolan Statssekreterare Bertil Östberg, Utbildningsdepartementet 2. Information om arbetet i EU inom forskningsområdet Statssekreterare

2012-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Erfarenheterna från flyginsatsen över Libyen Information Generallöjtnant Anders Silwer, m.fl.Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Förslag

2012-02-14 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-02-14 TID 11.0012.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Henrik Paulander vid EU-nämnden fick vara närvarande

2012-02-14

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2012-02-14 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generallöjtnant Anders Silwer och överstelöjtnant Stephan Sjöberg från Försvarsmakten informerade om erfarenheterna från flyg-insatserna över Libyen. Ledamöternas frågor

2012-02-14

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-02-02 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-02-02 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning UbU8 Regeringens skrivelse 2011/12:36 Motioner Föredragande:

2012-02-02 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 2012-02-02 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:19. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning

2012-02-02

Utskottsmöte 2011/12:19 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Myndigheten för yrkeshögskolan Generaldirektör Pia Enochsson m.fl. 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-förslag om Horisont 2020 Subsidiaritetsprövning.

2012-01-31 11:00:00