Dokument & lagar (470 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2 DATUM 20160927 TID 11:0012:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kostnader för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd och förberedelser inför perioden i FN:s säkerhetsråd Information om kostnader för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd och

2016-09-27

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:1

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:1 DATUM 20160920 TID 11:0011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att utvärderare Madeleine Nyman från Riksdagens Utvärderings- och forskningssekretariat närvara under sammanträdet vid dagordningspunkt 7. 2 Arktis

2016-09-20

Socialutskottets protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5 DATUM 2016-10-11 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitieombudsmannen JO Stefan Holgersson informerade utskottet om aktuella frågor. Deltagarlista se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:4.

2016-10-11

Kulturutskottets protokoll 2016/17:3

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:3 DATUM Tisdagen den 11 oktober 2016 TID Kl. 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:2 av den 29 september 2016. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Mathias Henricson, trafikutskottet,

2016-10-11

Socialutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6 DATUM 2016-10-13 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag till ändring av förordning om nya psykoaktiva ämnen, KOM2016 547 Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2016 547. Utskottet ansåg att förslaget till Europaparlamentets

2016-10-13

Kulturutskottets protokoll 2016/17:4

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4 DATUM Torsdagen den 13 oktober 2016 TID Kl. 9.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:3 av den 11oktober 2016. 2 Information om EU-frågor Utbildningsråd Åsa Petri, svenska representationen i Bryssel, informerade

2016-10-13

Socialutskottets protokoll 2016/17:7

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:7 DATUM 2016-10-18 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Generaldirektör Kristina Svartz med medarbetare informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista se bilaga

2016-10-18

Socialutskottets protokoll 2016/17:3

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:3 DATUM 2016-09-22 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen informerar om rapporten Säkra och effektiva läkemedel Riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare informerade om granskningsrapporten Säkra och effektiva läkemedel hur hanterar

2016-09-22

Socialutskottets protokoll 2016/17:10

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:10 DATUM 2016-10-27 TID 09.3011.35 11.4511.50 12.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:9. 2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015 SoU2 Utskottet

2016-10-27

Socialutskottets protokoll 2016/17:35

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:35 DATUM 2017-04-06 TID 08.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning: Tillgången på kvalificerad personal ökar men bristen kvarstår i vården hur löser vi kompetens- försörjningen i sluten vård och primärvård Utskottet höll en öppen utfrågning

2017-04-06

Socialutskottets protokoll 2016/17:34

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:34 DATUM 2017-04-04 TID 11.0011.35 11.4511.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Ordförande Susanne Billum med medarbetare informerade om myndighetens arbete. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av protokoll

2017-04-04

Socialutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27 DATUM 2017-02-21 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att utskottsrådet Cecilia Back från justitieutskottet får närvara under utskottets sammanträden under v. 810. 2 Justering av protokoll Utskottet

2017-02-21

Kulturutskottets protokoll 2016/17:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18 DATUM Tisdagen den 14 februari 2017 TID Kl. 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:17 av den 2 februari 2017. 2 Kultur för alla KrU5 Fortsattes behandlingen av motioner om kultur för alla jfr. prot. 2016/17:17.3Utskottets

2017-02-14

Kulturutskottets protokoll 2016/17:24

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24 DATUM Tisdagen den 28 mars 2017 TID Kl. 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokollen 2016/17:22 av den 21 mars 2017 och 2016/17:23 av den 23 mars 2017. 2 Marknäten och public service KrU7 Fortsattes behandlingen av regeringens

2017-03-28

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24 DATUM 201703-14 TID 11:00-11:10 12:00-13:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet UU8 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:64 och motioner. Utskottet justerade betänkande

2017-03-14

Socialutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29 DATUM 2017-02-28 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Länsstyrelsen i Stockholms län Information om ensamkommande barn som försvinner. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:28.

2017-02-28

Kulturutskottets protokoll 2016/17:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21 DATUM Tisdagen den 14 mars 2017 TID Kl. 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:20 av den 28 februari 2017. 2 Civila samhället KrU4 Fortsattes behandlingen av motioner om civila samhället jfr prot. 2016/17:18.4

2017-03-14

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:28

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28 DATUM 20170328 TID 11:0011:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning om IMF:s och Världsbankens årsmöten Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöte tillsammans med finansutskottet från finansminister Magdalena Andersson med medarbetare

2017-03-28

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27 DATUM 201703-23 TID 09:3009:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:26. 2 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd UU11 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse

2017-03-23

Socialutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32 DATUM 2017-03-28 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Generaldirektör Fredrik Lennartsson med medarbetare informerade om rapporten, Lag utan genomslag. Utvärdering av patientlagen 20142017

2017-03-28