Dokument & lagar (25 träffar)

Motion 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av skr. 2016/17:98 Redovisning av skatteutgifter 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i kommande skrivelser med redovisning av skatteutgifter bör analysera enskilda skatteutgifters


Utskottsberedning: 2016/17:SkU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av skr. 2016/17:81 Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i enlighet med Riksrevisionens slutsatser bör vidta


Utskottsberedning: 2016/17:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Bakgrund 4 Sverigedemokraternas förslag för


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24 2016/17:TU11 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU18 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 19 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Motion 2016/17:3507 av Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3507 av Anders Åkesson C med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att minska underhållsskulden för både


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24 2016/17:TU12 2016/17:TU14 2016/17:TU14,2016/17:TU4 2016/17:TU16 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 19 avslag, 4 bifall,

Motion 2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) (docx, 91 kB) Motion 2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) (pdf, 132 kB)

Motion 2016/17:3502 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3502 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2016/2017:14 Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen före utgången av 2017 bör följa upp hur lagförslaget ökar


Utskottsberedning: 2016/17:SkU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3502 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3502 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. C Högre utbildning till jobb Sammanfattning Utbildning berikar både samhälle och individer. Tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och vår gemensamma


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23 2016/17:UbU1 2016/17:UbU12 2016/17:UbU16 2017/18:UbU11 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 83 kB)

Motion 2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. KD Utgiftsområde 8 Migration Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter 2 Asylprocessen och mottagandet 2.1 Asylansökningsområden 2.2 Korrekta beslutsunderlag 2.2.1 Åldersbedömningar av ensamkommande 2.3 Asylprogram


Utskottsberedning: 2016/17:CU10 2016/17:JuU1 2016/17:SfU14 2016/17:SfU15 2016/17:SfU16 2016/17:SfU17 2016/17:SfU18 2016/17:SfU4 2016/17:SkU26 2016/17:SoU1 2017/18:KU34 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 44 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) (docx, 99 kB) Motion 2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) (pdf, 159 kB)

Motion 2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. C Rättvis trygghetsförsäkring Sammanfattning Centerpartiets politik är närodlad och vi vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det innebär att vi arbetar för att våra trygghetssystem ska utgå från den enskilda individen och att människor


Utskottsberedning: 2016/17:AU10 2016/17:AU4 2016/17:CU10 2016/17:SfU1 2016/17:SfU2 2016/17:SfU3 2016/17:SkU22 2016/17:SkU26 2016/17:SoU9 2016/17:UbU16 2017/18:SoU13 2017/18:UbU11 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) (pdf, 108 kB)

Motion 2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. KD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om anslagen för 2017 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: FiU 2016/17:AU2,2016/17:AU4 2016/17:CU6 2016/17:FiU1 2016/17:FiU26 2016/17:FiU7 2016/17:NU1 2016/17:NU12 2016/17:NU13 2016/17:SfU1 2016/17:SkU25 2016/17:SoU10 2016/17:SoU9 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 28 avslag, 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 114 kB) Motion 2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 217 kB)

Motion 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Levande landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av de finansieringsmöjligheter som i dag finns beträffande privatpersoners, företags och andra aktörers möjligheter att investera i lokal företagsutveckling


Utskottsberedning: 2016/17:CU14 2016/17:KU1 2016/17:MJU23 2016/17:NU12 2016/17:NU16 2016/17:NU2 2016/17:SkU23 2016/17:SkU25 2016/17:TU6 2016/17:UbU19 2017/18:KU33 2017/18:KU37 2017/18:UbU11
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 104 kB)

Motion 2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Effektiv klimat- och miljöpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska fortsätta det arbete Alliansen påbörjade där minskade utsläpp av växthusgaser förenas med tillväxt och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU22 2016/17:MJU24 2016/17:NU14 2016/17:SkU24 2016/17:TU12 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 14 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. L Grov organiserad brottslighet och illegal vapenhantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om operativt mandat för Europol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:CU8 2016/17:FöU10 2016/17:JuU16 2016/17:JuU18 2016/17:JuU19 2016/17:SkU1 2016/17:UU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 101 kB)

Motion 2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterade brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett äldreperspektiv på arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:JuU20 2016/17:SkU26 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 5 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2016/17:2284 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2284 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen båda SD Ökade befogenheter för rättsväsendet Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Ökad säkerhet i domstol 2 Ljudupptagning vid hemlig kameraövervakning tillåts 3 Överskottsinformation vid hemlig rumsavlyssning 4 Sänka krav för användning av


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:JuU17 2016/17:JuU18 2016/17:KU15 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2284 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:2284 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (pdf, 158 kB)

Motion 2016/17:3190 av Mathias Sundin m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3190 av Mathias Sundin m.fl. L Framtidens digitala lösningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett samlat arbete för att driva på digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:FiU17 2016/17:SkU26 2016/17:SoU1 2016/17:SoU9 2016/17:TU14 2016/17:UbU17 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3190 av Mathias Sundin m.fl. (L) (docx, 68 kB) Motion 2016/17:3190 av Mathias Sundin m.fl. (L) (pdf, 91 kB)

Motion 2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson båda SD Sverigedemokraternas bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa EBO-lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:CU1 2016/17:CU14 2016/17:CU15 2016/17:FiU1 2016/17:FiU25 2016/17:SfU15 2016/17:SfU3 2016/17:SkU23 2017/18:CU31 2017/18:CU9
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 24 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 101 kB)

Motion 2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kristdemokratisk bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt i boendet En funktionell bostadsmarknad


Utskottsberedning: 2016/17:CU1 2016/17:CU10 2016/17:CU12 2016/17:CU14 2016/17:CU15 2016/17:CU8 2016/17:FiU1 2016/17:FöU4 2016/17:JuU18 2016/17:KrU9 2016/17:MJU1 2016/17:MJU9 2016/17:NU14 2016/17:SfU3 2016/17:SkU23 2016/17:SoU1 2016/17:TU4 2017/18:CU16 2017/18:CU31 2017/18:CU9 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 47 avslag, 6 bifall,

Motion 2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (docx, 117 kB) Motion 2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (pdf, 242 kB)

Motion 2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. C Bostäder Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, en fungerande integration, växande företag och resultat för miljön förutsätter att det finns en politik för fler bostäder i hela Sverige och en fungerande bostadsmarknad. Enligt Boverkets


Utskottsberedning: 2016/17:CU1 2016/17:CU14 2016/17:CU15 2016/17:MJU9 2016/17:NU4 2016/17:SkU22 2016/17:SkU23 2017/18:CU9
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 18 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 94 kB)

Motion 2016/17:2411 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2411 av Markus Wiechel SD Ungas möjlighet till egen bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bolån riktade till unga och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillfälliga bostäder och


Utskottsberedning: 2016/17:CU14 2016/17:CU15 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2411 av Markus Wiechel (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2411 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. C Bättre mottagande och snabbare etablering Sammanfattning Sedan många decennier tillbaka kommer människor till Sverige för arbete, för studier, för kärlek eller för skydd. Det är någonting vi som land måste ta vara på. Med en välfungerande politik för integration


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:AU7 2016/17:CU10 2016/17:KrU6 2016/17:NU12 2016/17:SfU15 2016/17:SfU17 2016/17:SfU4 2016/17:SkU22 2016/17:UbU15 2016/17:UbU16 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 112 kB)
Paginering