Dokument & lagar (462 träffar)

Motion 2016/17:3467 av Per Åsling och Staffan Danielsson (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3467 av Per Åsling och Staffan Danielsson båda C Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Att på ett rättssäkert och effektivt


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3467 av Per Åsling och Staffan Danielsson (båda C) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:3467 av Per Åsling och Staffan Danielsson (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:3427 av Mathias Sundin m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3427 av Mathias Sundin m.fl. L Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområdet omfattar huvuduppgifterna beskattning,


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3427 av Mathias Sundin m.fl. (L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3427 av Mathias Sundin m.fl. (L) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:3407 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3407 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Minskad skatteadministration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skatteverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att minska skatteadministrationen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3407 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3407 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:3406 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3406 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör följa upp hur de nya bestämmelserna i lagen om skatt på energi 1994:1776 påverkar företagen i form av


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3406 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3406 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att utvärdera effekterna av återinförandet av särskild löneskatt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2016/17:3404 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3404 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Information om jobbskatteavdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt Skatteverket att informera om jobbskatteavdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Avdrag motsvarande


Utskottsberedning: 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3404 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3404 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3403 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3403 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Konsekvensanalys avseende mervärdesskatteregler i fråga om posttjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp och redovisa hur de nya mervärdesskattereglerna i fråga om posttjänster påverkar


Utskottsberedning: 2016/17:SkU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3403 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3403 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:3402 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3402 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Generationsskiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för generationsskiften och tillkännager detta för regeringen. Motivering Familjeföretag och ägarledda företag bidrar


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3402 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3402 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:3401 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3401 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Personaloptioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det är angeläget att regeringen snarast lägger fram ett förslag om hur regelverket för personaloptioner kan förbättras, förenklas och göras mer


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3401 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3401 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:3400 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3400 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Synliggör arbetsgivaravgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synliggöra arbetsgivaravgiften per anställd på månadsbasis för såväl kontrollmyndighet som arbetstagare och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3400 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3400 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:3381 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3381 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Uppföljning av den nya tullagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp hur tillämpningen av den nya tullagen påverkar kostnaderna för små företag och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3381 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3381 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:3363 av Larry Söder (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3363 av Larry Söder KD Reseavdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en utredning för att se över reseavdraget i syfte att det ska motsvara kostnaden för resan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3363 av Larry Söder (KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3363 av Larry Söder (KD) (pdf, 56 kB)

Motion 2016/17:3359 av Larry Söder (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3359 av Larry Söder KD Satsning på små företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda konsekvenserna av att införa ett grundavdrag för juridiska personer och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige behöver vi fler


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3359 av Larry Söder (KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3359 av Larry Söder (KD) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:3356 av Larry Söder (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3356 av Larry Söder KD Skatt på pension ska vara på samma nivå som skatt på förvärvsinkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten att så snart som möjligt lägga skatt på pensioner på samma nivå som skatt


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3356 av Larry Söder (KD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3356 av Larry Söder (KD) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. KD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skydda


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1 2016/17:SkU22 2016/17:SkU23 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 71 kB) Motion 2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 108 kB)

Motion 2016/17:3339 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3339 av Sofia Fölster M Kulturmoms för dataspel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inkludera dataspel och e-böcker i kulturmomsen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett rikt och levande kulturliv


Utskottsberedning: 2016/17:SkU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3339 av Sofia Fölster (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3339 av Sofia Fölster (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:3331 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3331 av Sofia Fölster M Skatt och transparens för löntagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en sänkning av arbetsgivaravgifterna och andra inkomstrelaterade skatter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3331 av Sofia Fölster (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3331 av Sofia Fölster (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:3330 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:3330 av Jabar Amin MP Inför glesbygdsavdrag i samband med bensinprishöjningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska beakta glesbygden i framtida utformande av bensinskatter så att ett glesbygdsavdrag införs i samband med


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3330 av Jabar Amin (MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3330 av Jabar Amin (MP) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:3326 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3326 av Sofia Fölster M Arbetsgivaravgifter för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en sänkning av arbetsgivaravgifterna för äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering De senaste decennierna har medellivslängden


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3326 av Sofia Fölster (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3326 av Sofia Fölster (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:3323 av Maria Plass m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3323 av Maria Plass m.fl. M Avdragsrätt för friskvård i enskild firma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa avdragsrätt för friskvård i enskild firma och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den som driver


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3323 av Maria Plass m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3323 av Maria Plass m.fl. (M) (pdf, 58 kB)