Dokument & lagar (37 träffar)

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kraven på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll endast ska avse sådant som krävs för ett korrekt genomförande


Utskottsberedning: 2017/18:MJU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra generellt goda företagsvillkor och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 7 avslag, 6 bifall,

Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 161 kB)

Motion 2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. C med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa generellt goda företagsvillkor i hela Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23
Riksdagsbeslut (86 yrkanden): 79 avslag, 7 bifall,

Motion 2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 101 kB) Motion 2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 199 kB)

Motion 2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. L med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa generellt goda företagsvillkor i hela Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 8 avslag, 6 bifall,

Motion 2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3616 av Lars Tysklind m.fl. (L) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. KD med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa generellt goda företagsvillkor i hela


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 25 avslag, 6 bifall,

Motion 2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2016/17:3615 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 121 kB)

Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör införa att kommande förslag om fredsfrämjande


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medge att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2016/17:3527 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3527 av Allan Widman m.fl. L med anledning av prop. 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mål för och utvärdering av det


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3527 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3527 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. KD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 En hälso- och sjukvård i världsklass 1.1 Mer valfrihet och makt till den enskilde 1.2 Vårdval även inom öppenvården 1.3 E-hälsa 1.3.1 Valfrihet och tillgänglighet


Utskottsberedning: 2016/17:AU10 2016/17:AU7 2016/17:CU10 2016/17:JuU17 2016/17:JuU20 2016/17:SfU1 2016/17:SfU3 2016/17:SoU1 2016/17:SoU10 2016/17:SoU20 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:SoU8 2016/17:SoU9 2016/17:UbU1 2016/17:UbU12 2016/17:UU3 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU5 2017/18:SoU8 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (92 yrkanden): 90 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (docx, 172 kB) Motion 2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (pdf, 364 kB)

Motion 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl båda C En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners och individers möjligheter för entreprenörskap, konkurrenskraft och sysselsättning. En tillväxtinriktad regionalpolitik skapar


Utskottsberedning: 2016/17:CU15 2016/17:KU30 2016/17:MJU9 2016/17:NU12 2016/17:NU13 2016/17:NU16 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 11 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Levande landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av de finansieringsmöjligheter som i dag finns beträffande privatpersoners, företags och andra aktörers möjligheter att investera i lokal företagsutveckling


Utskottsberedning: 2016/17:CU14 2016/17:KU1 2016/17:MJU23 2016/17:NU12 2016/17:NU16 2016/17:NU2 2016/17:SkU23 2016/17:SkU25 2016/17:TU6 2016/17:UbU19 2017/18:KU33 2017/18:KU37 2017/18:UbU11
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 104 kB)

Motion 2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka äganderätten inom jordbruket och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:CU12 2016/17:CU15 2016/17:MJU2 2016/17:MJU23 2016/17:MJU7 2016/17:MJU8 2016/17:NU13 2016/17:UbU16 2017/18:CU18 2017/18:CU31 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 32 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 127 kB)

Motion 2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Effektiv klimat- och miljöpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska fortsätta det arbete Alliansen påbörjade där minskade utsläpp av växthusgaser förenas med tillväxt och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU22 2016/17:MJU24 2016/17:NU14 2016/17:SkU24 2016/17:TU12 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 14 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2016/17:3165 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3165 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Politik för att skapa förutsättningar för en giftfri miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska fortsätta Alliansens arbete för att främja en giftfri miljö med särskilt fokus på barn


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1 2016/17:MJU10 2016/17:MJU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3165 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:3165 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD Klimat- och miljöpolitik Sammanfattning Sverige är och ska vara ett grönt föregångsland. Att åstadkomma ett gott livsklimat för människor, djur och natur är en central politisk uppgift. De klimat- och miljöutmaningar som vårt samhälle står inför


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10 2016/17:MJU15 2016/17:MJU24 2016/17:MJU7 2016/17:NU14 2016/17:TU12
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 96 kB)

Motion 2016/17:2445 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2445 av Runar Filper m.fl. SD Svensk jakt- och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återta makten över jakt- och viltvård från EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2016/17:MJU11 2016/17:MJU22 2016/17:MJU23 2016/17:MJU4 2016/17:MJU8 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 21 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:2445 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2445 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:2011 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:2011 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson båda C En stark och grundläggande äganderätt Sammanfattning Ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand. Det man äger förvaltar och vårdar man också. För Centerpartiet är äganderätten en grundmurad rättighet och en vägledande princip. Denna


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10 2016/17:MJU13 2016/17:MJU13,2016/17:MJU23 2016/17:MJU23,2016/17:MJU13 2016/17:MJU9 2016/17:TU4 2017/18:CU16 2017/18:CU18 2017/18:CU31
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2011 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:2011 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. C Den framtida hållbara livsmedelskedjan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en livsmedelsstrategi som skapar bättre förutsättningar för lönsamma och konkurrenskraftiga företag som producerar och


Utskottsberedning: 2016/17:FiU7 2016/17:FöU7 2016/17:MJU15 2016/17:MJU2 2016/17:MJU23 2016/17:MJU23,2016/17:MJU12 2016/17:NU13
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 94 kB)

Motion 2016/17:1977 av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:1977 av Staffan Danielsson och Solveig Zander båda C Avhysning av markockupanter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mark- och tomtägares möjligheter att få hjälp med otillåtna bosättningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:CU8 2016/17:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:1977 av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:1977 av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. L Grov organiserad brottslighet och illegal vapenhantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om operativt mandat för Europol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:CU8 2016/17:FöU10 2016/17:JuU16 2016/17:JuU18 2016/17:JuU19 2016/17:SkU1 2016/17:UU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 101 kB)
Paginering