Dokument & lagar (391 träffar)

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kraven på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll endast ska avse sådant som krävs för ett korrekt genomförande


Utskottsberedning: 2017/18:MJU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:3709 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3709 av Jeff Ahl m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och öka nivån på humanitärt bistånd i Mali och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3709 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3709 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast i september 2017 bör återkomma och fastställa


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3661 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3661 av Kerstin Lundgren C med anledning av skr. 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och EU ska stå upp för att demokrati och rättsstatens principer ska gälla i alla EU:s


Utskottsberedning: 2016/17:UU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3661 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3661 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:3599 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3599 av Kerstin Lundgren C med anledning av skr. 2016/17:60 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återgå till inriktningen för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt


Utskottsberedning: 2016/17:UU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3599 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3599 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3596 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3596 av Kerstin Lundgren C med anledning av skr. 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma i en skrivelse med klara prioriteringar


Utskottsberedning: 2016/17:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3596 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3596 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör införa att kommande förslag om fredsfrämjande


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:3527 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3527 av Allan Widman m.fl. L med anledning av prop. 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mål för och utvärdering av det


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3527 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3527 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:3506 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3506 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2016/17:12 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klagofristen vid domstolen och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3506 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3506 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:2454 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2454 av Markus Wiechel SD Långsiktigt arbete för stärkt djurskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elevers möjlighet att i större utsträckning tillbringa tid med djur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:MJU12 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2454 av Markus Wiechel (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2454 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:3475 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3475 av Markus Wiechel SD Effektivare biståndspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ospecificerade bilaterala avtal med länder i krisområden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:3475 av Markus Wiechel (SD) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3475 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3425 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3425 av Birgitta Ohlsson m.fl. L Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Inom utgiftsområde 5 behandlas Sveriges relationer


Utskottsberedning: 2016/17:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3425 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3425 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) (pdf, 82 kB)

Motion 2016/17:3423 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3423 av Birgitta Ohlsson m.fl. L Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Under utgiftsområdet Internationellt bistånd finns sex


Utskottsberedning: 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3423 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3423 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) (pdf, 88 kB)

Motion 2016/17:3342 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3342 av Sofia Fölster M Aktivt deltagande i kampen mot Daish Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även i framtiden ska delta med militära styrkor i kampen mot Daish och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Europa har


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3342 av Sofia Fölster (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3342 av Sofia Fölster (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:3335 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3335 av Sofia Fölster M Natomedlemskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato innan mandatperiodens slut och tillkännager detta för regeringen. Motivering Säkerhetsläget i Sverige och världen förändras


Utskottsberedning: 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3335 av Sofia Fölster (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3335 av Sofia Fölster (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:3317 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:3317 av Jabar Amin m.fl. MP Utfasning av avräkningarna från biståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avräkningarna från biståndet för att bekosta det inhemska flyktingmottagandet bör fasas ut successivt så att de försvinner helt


Utskottsberedning: 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3317 av Jabar Amin m.fl. (MP) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3317 av Jabar Amin m.fl. (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:3315 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:3315 av Jabar Amin MP Ställ Erdogan inför internationell domstol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka på FN-nivå för att kunna ställa Erdogan inför internationell domstol och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund och motivering


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3315 av Jabar Amin (MP) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3315 av Jabar Amin (MP) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3276 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3276 av Martin Kinnunen SD Sveriges insats i Libyen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en heltäckande utvärdering av den svenska insatsen i Libyen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 2011 deltog Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3276 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3276 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:3227 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3227 av Krister Hammarbergh M Demokratiers rätt att få försvara sig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den demokratiska staten Ukrainas rätt att försvara sitt folk och territorium mot angripare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:UU9 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3227 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3227 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:3195 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3195 av Robert Halef KD Fredskonferens för Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige via FN:s säkerhetsråd aktivt ska verka för fred i Syrien och Irak och genom en internationell konferens i Sverige uppmärksamma den utsatta


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3195 av Robert Halef (KD) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:3195 av Robert Halef (KD) (pdf, 67 kB)