Dokument & lagar (2 194 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:28 Tisdag 2021-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:28 Datum och tid: 2021-01-26 11:00 Plats: Lektionssal 1 Upprop 1. Medgivande att delta på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Extra ändringsbudget för 2021 Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder

2021-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:27 Torsdag 2021-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:27 Datum och tid: 2021-01-21 11:00 Plats: Lektionssal 1 Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Information från it-verksamhetsstöd 3. Anmälningar 4. Justering av protokoll 5. Mer träffsäkra krisstöd för att möta

2021-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:26 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:26 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Tillväxtverket Information Generaldirektör Gunilla Nordlöf och överdirektör Francisca Ramsberg 3. Anmälningar 4. Justering

2021-01-19 11:00:00

Finansutskottets protokoll 2020/21:26

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:26 Datum 2021-01-19 Tid kl. 11.00-12.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SAdnan Dibrani SUlla Andersson VJan Ericson

2021-01-19

Finansutskottets protokoll 2020/21:26 (docx, 52 kB)

Utskottsmöte 2020/21:25 Torsdag 2021-01-14 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:25 Datum och tid: 2021-01-14 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Skatteverkets hantering av krisstöd med anledning av coronaviruset Information Generaldirektör Katrin Westling Palm 3. Justering

2021-01-14 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:24 Tisdag 2021-01-12 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:24 Datum och tid: 2021-01-12 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Mer träffsäkra krisstöd för att möta coronavirusets konsekvenser FiU38 Beredning

2021-01-12 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:23 Torsdag 2021-01-07 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:23 Datum och tid: 2021-01-07 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset Information Finansminister Magdalena Andersson 3. Anmälningar 4.

2021-01-07 11:00:00

Finansutskottets protokoll 2020/21:23

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:23 Datum 2021-01-07 Tid kl. 11.00-12.39 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SAdnan Dibrani SIngemar Nilsson SBjörn

2021-01-07

Riksdagsskrivelse 2020/21:158

Riksdagsskrivelse 2020/21:158 Regeringen Finansdepartementet Jag får meddela att finansutskottets betänkande 2020/21:FiU10 Statens budget för 2021 denna dag har anmälts i kammaren. Stockholm den 18 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:158 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:158 (pdf, 49 kB)

Utskottsmöte 2020/21:21 Torsdag 2020-12-17 kl. 08:45

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:21 Datum och tid: 2020-12-17 08:45 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Statens budget för 2021 FiU10 Beredning Sammanställning av statens budget för

2020-12-17 08:45:00

Utskottsmöte 2020/21:22 Torsdag 2020-12-17 kl.

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:22 Datum och tid: 2020-12-17 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. Statens budget för 2021 FiU10 Justering Sammanställning av statens budget för 2021 Föredragande: CK 4. Övrigt

2020-12-17

Finansutskottets protokoll 2020/21:22

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:22 Datum 2020-12-17 Tid kl. 12.35-12.41 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Elisabeth Svantesson M vice ordförande, Gunilla Carlsson

2020-12-17

Finansutskottets protokoll 2020/21:21

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:21 Datum 2020-12-17 Tid kl. 08.45-08.52 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SAdnan Dibrani SIngela Nylund Watz SIngemar

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:154

Riksdagsskrivelse 2020/21:154 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU28 Sveriges genomförande av Agenda 2030 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:154 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:154 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:153

Riksdagsskrivelse 2020/21:153 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:153 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:153 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:152

Riksdagsskrivelse 2020/21:152 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:152 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:152 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:151

Riksdagsskrivelse 2020/21:151 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:151 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:151 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:150

Riksdagsskrivelse 2020/21:150 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:150 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:150 (pdf, 50 kB)

Utskottsmöte 2020/21:20 Tisdag 2020-12-15 kl. 11:30

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum och tid: 2020-12-15 11:30 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens förslag till delegerad akt om taxonomi n Överläggning Finansmarknadsminister Per Bolund 3. Anmälningar

2020-12-15 11:30:00

Finansutskottets protokoll 2020/21:20

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum 2020-12-15 Tid kl. 11.30- 13.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Adnan Dibrani SIngela Nylund Watz SIngemar Nilsson SEva

2020-12-15

Finansutskottets protokoll 2020/21:20 (docx, 51 kB)