Dokument & lagar (233 träffar)

Finansutskottets protokoll 2017/18:26

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:26 Datum 2018-02-01 Tid Kl. 10.30-10.34 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet överlämnande motion 2017/18:2962 yrkande 17 och 18 om ny företagsform för en solidarisk ekonomi av Valter Mutt m.fl. MP till civilutskottet under förutsättning att det

2018-02-01

Finansutskottets protokoll 2017/18:23

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:23 Datum 2018-01-16 Tid 11.00-11.07 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Ny medarbetare Lars Lilja, som är tillfälligt utlånad från juridiska enheten hälsades välkommen till utskottet. Inbjudan Fastställt program OECD Parliamentary Days 7-9 februari i Paris

2018-01-16

Finansutskottets protokoll 2017/18:20

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:20 Datum 2017-12-07 Tid Kl. 10.30-10.42 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att ta emot besök från norska kontroll- och konstitutionsutskottet 24 januari kl. 1415. Utskottet beslutade att ställa in sammanträdena 12, 19 och 21 december

2017-12-07

Finansutskottets protokoll 2017/18:19

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:19 Datum 2017-11-30 Tid Kl. 10.30-10.47 Närvarande Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:18. 2 Extra ändringsbudget för 2017 Kapitaltillskott till Postnord AB FiU28 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2017/18:39

2017-11-30

Finansutskottets protokoll 2017/18:22

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:22 Datum 2017-12-15 Tid 12.57-13.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utkast till program för den öppna utfrågningen om finansiell stabilitet 23 januari. Utskottet beslutade att ta emot motion 2017/18:3504 från skatteutskottet. 2 Justering av protokoll

2017-12-15

Finansutskottets protokoll 2017/18:21

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:21 Datum 2017-12-14 Tid Kl. 10.30-10.34 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att efter årsskiftet bjuda in riksrevisor Ingvar Mattson för att informera om Riksrevisionens granskningsrapport: Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

2017-12-14

Finansutskottets protokoll 2017/18:18

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:18 Datum 2017-11-28 Tid Kl. 11.00-11.06 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottsresan till Berlin den 18-21 februari. För att resan ska kunna genomföras behövs fler än de fyra ledamöter som anmält intresse. Ytterligare intresserade kan meddela kansliet

2017-11-28

Finansutskottets protokoll 2017/18:17

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:17 Datum 2017-11-23 Tid Kl. 10.30-11.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Granskningsrapport om de statliga myndigheternas internrevision Riksrevisor Stefan Lundgren och revisonsledare Maria Ljunggren informerade och svarade på ledamöternas frågor. 2 Godkännande att

2017-11-23

Finansutskottets protokoll 2017/18:16

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:16 Datum 2017-11-21 Tid Kl. 11.00-11.03 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Boka in datumet: 8-9 februari OECD Parliamentary Days i Paris 2018 Program etc. skickas ut senare. Planering utskottsresa Fråga om deltagande vid utskottsresa till Berlin ev. inkl.

2017-11-21

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR3

Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken 28 september 2017 ISSN 1653-0942 978-91-88607-14-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2017/18:RFR3 Förord Den 28 september 2017 höll finansutskottet en öppen utfrågning i riksdagen om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef

2017-10-26

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR3 (pdf, 3669 kB)

Finansutskottets protokoll 2017/18:9

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:9 Datum 2017-10-19 Tid Kl. 10.30-10.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Information om understödsföreningar Statssekreterare Ulf Holm och kansliråd Johan Hedberg informerade och svarade på ledamöternas frågor. 2 Anmälningar Europeiska parlamentarikerveckan våren

2017-10-19

Finansutskottets protokoll 2017/18:8

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:8 Datum 2017-10-17 Tid 11.00-11.36 Närvarande Se bilaga 1 1 Information från riksbanksfullmäktiges presidium Susanne Eberstein, ordförande och Michael Lundholm, vice ordförande informerade utskottet om aktuella frågor. 2 Anmälningar Ordföranden hälsade Elisabeth

2017-10-17

Finansutskottets protokoll 2017/18:7

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:7 Datum 2017-10-12 Tid Kl. 10.30-10.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Elisabeth Svantesson valdes till vice ordförande. 2 Anmälningar Seminarium på Riksbanken om E-kronan 18 oktober. Inbjudan till utrikesutskottets offentliga utfrågning

2017-10-12

Finansutskottets protokoll 2017/18:6

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:6 Datum 2017-09-28 Tid Kl. 09.00-11.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén informerade utskottets ledamöter och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken. Ajournering

2017-09-28

Finansutskottets protokoll 2017/18:5

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:5 Datum 2017-09-26 Tid Kl. 12.00-12.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Framtiden för EU:s finanser gemensamt med SkU Överläggning med finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund om Europeiska kommissionens diskussionsunderlag om EU:s framtida

2017-09-26

Finansutskottets protokoll 2017/18:4

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:4 Datum 2017-09-26 Tid Kl. 11.00-11.56 Närvarande Se bilaga 1 1 Parentation För att hedra minnet av ledamot Börje Vestlund inleddes sammanträdet med parentation. 2 Information inför IMF och Världsbankens årsmöten gemensamt med UU Finansminister Magdalena

2017-09-26

Finansutskottets protokoll 2017/18:3

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:3 Datum 2017-09-21 Tid 10.30-10.38 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Planering 17 oktober information från Riksbanksfullmäktiges presidium. 24 oktober HG Wessberg informerar om Europeiska Revisionsrättens årsrapport. 7 november Överläggning med statssekreterare

2017-09-21

Finansutskottets protokoll 2017/18:2

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:2 Datum 2017-09-19 Tid Kl. 11.00-12.13 Närvarande Se bilaga 1 1 Ränteexperter Annika Winsth, chefsekonom Nordea och Per Krusell, professor Stockholms universitet gav sin syn på den aktuella penningpolitiken och svarade på ledamöternas frågor. 2 Information

2017-09-19

Finansutskottets protokoll 2017/18:1

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:1 Datum 2017-09-14 Tid Kl. 10.30-11.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Information från riksrevisorerna Riksrevisorerna Stefan Lundgren och Ingvar Mattson informerade utskottet om: Riksrevisorernas årliga rapport 2017, utvecklingsarbetet som påbörjats efter ledamöternas

2017-09-14

Finansutskottets protokoll 2017/18:15

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:15 Datum 2017-11-16 Tid Kl. 10.00-10.40, 10.43-11.05 kl. 11.05-11.13 Närvarande Se bilaga 1 1 Förslag om skärpta amorteringskrav Generaldirektör Erik Thedéen, Finansinspektionen, informerade och svarade på ledamöternas frågor. 2 Extra ändringsbudget för

2017-11-16