Dokument & lagar (163 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-37, f.d. BoU:s sessionssal OBS Lokalen Föredragningslista 1. INTERN UTFRÅGNING OM TÅGTRAFIKEN Intern utfrågning om tågtrafikens tidtabellshållning av generaldirektör Minoo Akhtarzand Banverket,

2008-11-27 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Jöran Hägglund med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådets möte den 1 och

2008-11-27 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling av skrivelse 2007/08:120 med 2008 års redogörelse för företag med statligt ägande samt Riksrevisionens styrelses redogörelse

2008-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:1 utgiftsområde 21 Energi jämte motioner. RB 3. kl. 09.35 Ordförande Peter

2008-11-20 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-37, f.d. BoU:s sessionssal OBS Lokalen Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg med medarbetare från Näringsdepartementet informerar

2008-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:73 om överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit

2008-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11 Datum och tid: 17:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:73 om överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt

2008-11-13 17:00:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-37, f.d. BoU:s sessionssal OBS Lokalen Föredragningslista 1. INVENTERING AV PÅGÅENDE FORSKNING INOM TRANSPORTOMRÅDET 2008 Avrapportering av utskottsuppdrag om kartläggning av transportforskningen

2008-11-13 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 09.30 Kriminalinspektörerna Per-Arne Olsson och Pia Westerlund, Säkerhetspolisen SÄPOlämnar information om underrättelsehotande verksamhet.

2008-11-13 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av utlåtande över grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin. SG 3. kl. 11.05 Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare

2008-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-37, f.d. BoU:s sessionssal OBS Lokalen Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2008/09:4 från den 28 oktober 2008 2. FÖRLÄNGD GILTIGHETSTID FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET

2008-10-30 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling av utlåtande över grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin. SG 3. Inbjudan till näringsutskottet att delta i en arbetsmiddag

2008-10-30 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-37, f.d. BoU:s sessionssal OBS Lokalen Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2008/09:3 från den 23 oktober 2008 2. ÄNDRAD VERKSAMHETSFORM FÖR DELAR AV VÄGVERKET

2008-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 10:45 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:9 om ändring i lagen om elcertifikat jämte motioner. JF 3. Justering av yttrande

2008-10-28 10:45:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-37, f.d. BoU:s sessionssal OBS Lokalen Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2008/09:2 från den 14 oktober 2008 2. EKONOMISKA RAMAR OCH BERÄKNING AV STATSINKOMSTERNA

2008-10-23 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:2 med förslag om tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008. UR 3.

2008-10-23 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling inför utlåtande av grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin. SG 3. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2008-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 09.30 Departementsrådet Christine Lager och departementssekreterarna Elisabeth Bill och Cecilia Zetterberg, Justitiedepartementet, lämnar

2008-10-16 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-37, f.d. BoU:s sessionssal OBS Lokalen Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2008/09:1 från den 30 september 2008 2. UTGIFTSRAMAR OCH TILLÄGGSBUDGET 2 Beredning

2008-10-14 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av skrivelse 2007/08:140 om standardiseringens betydelse i en globaliserad värld jämte motion. SG

2008-10-14 11:00:00