Dokument & lagar (140 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-37, f.d. BoU:s sessionssal OBS Lokalen Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2008/09:2 från den 14 oktober 2008 2. EKONOMISKA RAMAR OCH BERÄKNING AV STATSINKOMSTERNA

2008-10-23 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-37, f.d. BoU:s sessionssal OBS Lokalen Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2008/09:1 från den 30 september 2008 2. UTGIFTSRAMAR OCH TILLÄGGSBUDGET 2 Beredning

2008-10-14 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:1

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-37, f.d. BoU:s sessionssal OBS Lokalen Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg med medarbetare informerar inför rådsmöte för EU:s

2008-09-30 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:32 från den 31 maj 2005 2. ENKÄT FÖR UTVÄRDERING AV TRAFIKUTSKOTTETS ARBETE UNDER RIKSMÖTET 2004/05 Utvärdering

2005-06-02 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:31 från den 26 maj 2005 2. ANTAGANDE AV RAMBESLUT OM STRAFFRÄTTSLIGA REGLER VID FÖRORENINGAR FRÅN FARTYG Justering

2005-05-31 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV SVENSKT NÄRINGSLIV Information av Lars Hallsten och Kenneth Ramberg från Svenskt Näringsliv, Anders Olsson från SSAB och Kjell Roos från IKEA 2.

2005-05-26 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Information av statssekreterare Jonas Bjelfvenstam med medarbetare från Näringsdepartementet om aktuella EU-frågor och kommande

2005-05-24 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV RIKSTRAFIKEN Generaldirektören Staffan Widlert och avtalshandläggare Tom Andersson informerar om aktuella trafikupphandlingsfrågor 2. PROTOKOLLSJUSTERING

2005-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV SJ AB Direktör Jan Forsberg och chefen för trafikavtal och marknadsanalys Helena Leufstadius informerar om aktuella persontrafikfrågor 2. INFORMATION

2005-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:26 från den 21 april 2005 2. FORSKNING FÖR ETT BÄTTRE LIV Justering av yttrande 2004/05:TU3y 3. KUNGÖRANDE

2005-04-28 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN SAMTRAFIKEN AB Anders Hansson och Stefan Thulin från Samtrafiken AB informerar om företagets verksamhet att samordna landets kollektivtrafik

2005-04-21 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN SYDTÅG OCH NORRTÅG Bo Nilsson och Olle Tiderman från Sydtåg respektive Norrtåg informerar om samarbetsorganisationernas syn på marknadens tillträde

2005-04-19 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:22 från den 5 april 2005 och protokoll 2004/05:23 från den 7 april 2005 2. REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV

2005-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 08:30 Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM SVERIGES GODSTRANSPORTER KOSTNADSANSVAR OCH INTERMODALITET SAMVERKAN MELLAN TRANSPORTSLAGEN 2. ÖVRIGA FRÅGOR Bilagor Punkt 1:

2005-04-07 08:30:00

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:21 från den 22 mars 2005 2. ARLANDABANAN Justering av betänkande 2004/05:TU8 3. VÄGFRÅGOR Beredning II av

2005-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:21

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN REGERINGENS IT-POLITISKA STRATEGIGRUPP Ämnessakkunnig Maria Häll informerar om regeringens IT-politiska stategigrupp 2. PROTOKOLLJUSTERING Justering

2005-03-22 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:20

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:20 Datum och tid: 09:00 Plats: Andrakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. UTFRÅGNING OM DET HÅLLBARA SAMHÄLLET: BORTOM KYOTOPROTOKOLLET VETENSKAP FÖR LÅNGSIKTIG HANTERING AV KLIMATFRÅGAN Bilagor Punkt 1:

2005-03-17 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 OBS lokalen Föredragningslista 1. UTFRÅGNING OM IT-TEKNOLOGINS UTVECKLING: MEDBORGARE, KONSUMENTER OCH PRODUCENTER Bilagor Punkt 1:

2005-03-15 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 09:30 Plats: Socialutskottets sessionssal RÖ4-50 OBS Lokalen Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden m.m. 3. Justering av utkast till betänkande 2004/05:USoU1

2005-03-10 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM RIKSREVISIONENS GRANSKNING AV ARLANDABANAN Information av Riksrevisionen genom riksrevisor Kjell Larsson, revisionschef Göran Hyltander och revisor

2005-03-10 09:30:00