Dokument & lagar (275 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Kommunala frågor FiU26 Beredning Motioner Föredragande: ACJ 4. Övrigt 5. Nästa sammanträde Torsdag 11 februari kl. 10.30 Bilagor 2. Protokoll 2015/16:25 och 26 3. FöredragningsPM,

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-02-09 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-09 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Sverigeförhandlingen Förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman informerar om Sverigeförhandlingen 2. Justering av protokoll Justering av

2016-02-09 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-02-04 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Kommissionens förslag om ändring av förordning EU nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem Överläggning Finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet

2016-02-04 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Tjänstemannainformation om arbetet inom EU med transportpolitiska frågor under innevarande ordförandeskap 2. Justering av protokoll Justering

2016-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Tjänstemannainformation om arbetet inom EU med it-politiska frågor under innevarande ordförandeskap 2. Justering av protokoll Justering av

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Inrättandet av nationella konkurrenskraftsnämnder Överläggning Kommissionens rekommendation KOM 2015 601 Finansminister Magdalena Andersson 2. Information från Riksbanken Riksbankschef

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2016-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-28 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:17 2. Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar TU8 Justering Prop. 2015/16:64 och motion Föredragande: MH 3. Övriga frågor

2016-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-01-28 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument FiU15 Justering Proposition 2015/16:10 Föredragande: EJ 4. Övrigt 5.

2016-01-28 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:16 2. En flygstrategi för Europa Faktapromemoria 2015/16:FPM34 Föredragande: CF 3. Fråga om granskningsutlåtande Fråga

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Verksamhetsplanering våren 2016 Information om vårens utskottsarbete Föredragande: MR 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:15 3. Cykelfrågor TU7 Justering

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: Skandiasalen 1. Riksrevisionens verksamhet Riksrevisorerna Margareta Åberg och Susanne Ackum informerar om Riksrevisionens verksamhet gemensamt med KU 2. Riksrevisionens granskningsrapporter

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Tisdag 2016-01-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-01-19 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Kommissionens arbetsprogram för 2016 FiU2y Justering Föredragande: MÅ 3. Förslag om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017-2020 och

2016-01-19 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2016-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-19 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. J ärnvägsutredningens slutbetänkande Utredare Gunnar Alexandersson informerar om järnvägsutredningens slutbetänkande 2. Inkomna skrivelser 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2016-01-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-01-19 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-01-19 09:00 Plats: 1: a kammaren 1. Utvärdering av penningpolitiken 2010-2015 Professor Marvin Goodfriend, Carneige Mellon University Lord Mervyn King, Governor of the Bank of England 2003-2013 2. Nästa sammanträde Tisdag 19 januari kl. 10.30

2016-01-19 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Torsdag 2015-12-17 kl. 08:45

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2015-12-17 08:45 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Statens budget för 2016 FiU10 Beredning Föredragande: MO 3. Kommissionens arbetsprogram för 2016 FiU2y Beredning Yttrande till utrikesutskottet Föredragande:

2015-12-17 08:45:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2015-12-17 kl.

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2015-12-17 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Statens budget för 2016 FiU10 Justering Föredragande:MO 3. Övriga frågor 4. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll 5. Nästa sammanträde

2015-12-17

Utskottsmöte 2015/16:14 Måndag 2015-12-14 kl. 10:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-14 10:30 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:13 2. Id-kontroll på buss- och tågtransporter till Sverige TU2y Justering Prop. 2015/16:67 och motioner Föredragande: AB,

2015-12-14 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Fredag 2015-12-11 kl. 08:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-11 08:30 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:12 2. Id-kontroll på buss- och tågtransporter till Sverige TU2y Fråga om yttrande till JU, beredning Prop. 2015/16:67 och

2015-12-11 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2015-12-10 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2015-12-10 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner FiU3 Justering Prop. 2015/16:1 UO 25, yttrande från socialutskottet och motioner Föredragande MO 3. Utgiftsområde

2015-12-10 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Torsdag 2015-12-10 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-10 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:11 2. Post och grundläggande betaltjänster TU6 Justering Motioner Föredragande: MH 3. Information m.a.a. regeringens förslag

2015-12-10 10:00:00