Dokument & lagar (275 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-04-12 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum och tid: 2016-04-12 10:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Offentlig utfrågning om finansieringsmodeller för transportinfrastruktur Bilagor Punkt 1: Program,

2016-04-12 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:37 Torsdag 2016-04-07 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37 Datum och tid: 2016-04-07 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Intern utfrågning av riksrevisor Riksrevisor Margareta Åberg 2. Riksrevisionens årsredovisning FiU27 Beredning Redog. 2015/16:RR1 Föredragande: KS 3. Anmälningar 4. Justering

2016-04-07 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-04-07 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum och tid: 2016-04-07 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Svenskt flyg Generalsekreterare Anna Wilson och Ann-Sofie Hörlin från Svenskt Flyg informerar om aktuella frågor 2. Justering av protokoll Justering av protokoll

2016-04-07 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:29 Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29 Datum och tid: 2016-04-05 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:28 2. Luftfartsfrågor TU1 4 Beredning Motioner Föredragande: CF 3. Genomförande av radioutrustningsdirektivet TU15 Beredning

2016-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:36 Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36 Datum och tid: 2016-04-05 11:00 Plats: Skandiasalen 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riksbankens förvaltning 2015 FiU23 Beredning Framställning 2015/16:RB1, Framställning 2015/16:RB2, Redogörelse 2015/16:RR2 och motioner

2016-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid: 2016-03-22 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:27 2. Fordons- och vägtrafikfrågor TU11 Justering Motioner Föredragande: UA 3. Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska

2016-03-22 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:35 Torsdag 2016-03-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35 Datum och tid: 2016-03-17 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Amorteringskrav FiU30 Justering Proposition 2015/16:89, motioner Föredragande: EJ 4. Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om

2016-03-17 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-03-15 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:26 2. En fossiloberoende transportsektor TU9 Justering Motioner Föredragande: AB 3. Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen

2016-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:34 Torsdag 2016-03-10 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34 Datum och tid: 2016-03-10 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om Internationella valutafonden Statssekreterare Karolina Ekholm 2. Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden IMF FiU40

2016-03-10 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-03-10 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information och vidareutbildning om den digitala mötestjänsten Utbildare från it-avdelningen informerar och ger tips kring användningen av den digitala mötestjänsten 2. Justering

2016-03-10 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid: 2016-03-08 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Bil Sweden och 2030-sekretariatet Maria Backlund och Ulf Svensson från Bil Sweden och Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet informerar med anledning av EU-kommissionens

2016-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:33 Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33 Datum och tid: 2016-03-08 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Kommunala frågor FiU26 Justering Motioner Föredragande: ACT 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdag 10 mars kl. 10.30 Bilagor

2016-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:32 Torsdag 2016-03-03 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32 Datum och tid: 2016-03-03 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Digitala mötestjänsten Suzanne Primér IT-avdelningen 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden

2016-03-03 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:24 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-03-01 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Sveriges Åkeriföretag och Svenska Transportarbetareförbundet Ulric Långberg, branschansvarig, och kommunikationschef Erika Svanström från Sveriges Åkeriföretag samt

2016-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum och tid: 2016-03-01 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om kommande proposition om offentlig upphandling Civilminister Ardalan Shekarabi 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdag 3 mars kl. 10.30 Bilagor 2. Protokoll nr 2015/16:

2016-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-02-25 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum och tid: 2016-02-25 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om Finansinspektionens verksamhet Generaldirektör Erik Thedéen 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och

2016-02-25 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-02-25 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-02-25 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information om elvägar Peter Georén, föreståndare KTH-ITRL, Hanna Zetterberg, kommunikationsansvarig KTH-ITRL, Björn Hasselgren, senior forskare Trafikverket/KTH, Sofia Lundberg,

2016-02-25 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:29 Tisdag 2016-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29 Datum och tid: 2016-02-23 10:00 Plats: Skandiasalen Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Martin Flodén Nästa sammnträde Torsdag 25 februari kl. 10.30 Bilagor Penningpolitiskt

2016-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:28 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid: 2016-02-11 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Ränteexperter Anna Breman, chefsekonom Swedbank och Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Nordea 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Granskning av Grönbok om finansiella

2016-02-11 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-02-11 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:21 2. Överlämnande av motionsyrkanden Fråga om överlämnande till skatteutskottet av motion 2015/16:2124 MP yrkandena 4 och

2016-02-11 10:00:00