Dokument & lagar (205 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:12 2. Fråga om att ta emot den från finansutskottet överlämnade redogörelsen 2005/06:RRS14: Riksrevisonens

2006-02-02 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Föredragning av Boverkets rapport Många mål få medel av Ulrika Hägred, Boverket 2. Justering av protokoll 2005/06:11 3. Fortsatt

2006-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Information om SL:s syn på konflikter mellan spårbunden lokaltrafik och bostadsbyggande m.m. av Kenneth Skoglöf, gruppchef och

2006-01-19 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Föredragning om arbetet med mål- och resultatstyrning vad avser politikområdet Regional samhällsorganisation av företrädarna för

2005-11-29 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:21 2. Justering av betänkande 2005/06:BoU11 Naturresursfrågor och vattenrätt SB 3. Justering av

2006-04-20 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Uppvaktning Uppvaktning med anledning av proposition 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut Deltagare: 10.00

2005-10-11 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Sjätte AP-fonden Intern utfrågning av Sjätte AP-fonden: Ordförande Jan-Olle Folkesson och VD Erling Gustafsson

2005-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Finansutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Val av ordförande 3. Anmälningar 4. Information om konvergensprogrammet Statssekreterare Jens Henriksson, ämnesråd Yngve

2004-11-11 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Finansutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Fortsatt behandling av dels budgetpropositionen för

2004-10-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Finansutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 11:00 Plats: Skandiasalen, Neptunus, Mynttorget 1 A Föredragningslista 1. Föredragning om EU:s finansiella perspektiv 2007-2013 Statssekreterare Lars Danielsson, SB

2004-10-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Finansutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport Generaldirektör Ingemar Hansson informerar och svarar på frågor.

2004-10-21 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Finansutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Fortsatt behandling av dels budgetpropositionen för

2004-10-19 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Finansutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen, Neptunus, Mynttorget 1 A Föredragningslista Offentlig utfrågning med riksbankschefen Riksbankschef Lars Heikensten utfrågas om den aktuella penningpolitiken. Bilagor EU-

2004-10-14 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Finansutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Planerade resor och studiebesök 4. Budgetpropositionen för 2005 Beslut att inhämta yttranden från övriga

2004-10-12 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Finansutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 14:45 Plats: RÖ 5-30 Utrikesutskottets sessionssal Föredragningslista Information Statsråden Gunnar Lund, Finansdepartementet, och Carin Jämtin, Utrikesdepartementet, informerar finansutskottet och utrikesutskottet

2004-09-28 14:45:00

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Finansutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Utskottets planering våren 2005 Ärende- och sammanträdesplan delas till försammanträdena 4. Vissa förvaltningspolitiska

2005-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista Finansutskottet 2004/05:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15 Datum och tid: Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Statsbudget för budgetåret 2005 FiU10 Beslut och justering av förslag till betänkande 2004/05:FiU10 Statsbudget

2004-12-16

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Finansutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 08:45 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Statsbudget för budgetåret 2005 FiU10 Föredragning av preliminärt förslag till betänkande 2004/05:FiU10

2004-12-15 08:45:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Finansutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Information inför Ekofin Statssekreterare Jens Henriksson, Finansdepartementet lämnar information inför

2004-12-02 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Finansutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner och landsting FiU3 Beslut och justering av förslag till betänkande

2004-11-30 11:00:00