Dokument & lagar (87 träffar)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS26

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS26 Riksrevisionens styrelses framställning angående länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare Sammanfattning Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynen av de kommunala överförmyndarna. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare


Utskottsberedning: 2006/07:CU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): 1 avslag, 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS26 (doc, 131 kB)

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:21 2. Justering av betänkande 2005/06:BoU11 Naturresursfrågor och vattenrätt SB 3. Justering av

2006-04-20 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 08:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:8 2. Val av andre vice ordförande under Anders Ygemans föräldraledighet 3. Justering av betänkande

2004-12-09 08:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:7 2. Frågan om utskottsinitiativ om bemyndigande för regeringen att under 2005 ingå vissa åtaganden

2004-11-25 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Föredragning av Regeringskansliets faktapromemoria 2004/05:FPM10 INSPIRE en infrastruktur för geografisk information i Europa av

2004-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om vilka verkningar de genomförda bostadsrättsombildningarna har haft Bilagor Program för bostadsutskottets offentliga utfrågning I

2004-11-18 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av arbetetet med mål- och resultatredovisning i budgetpropositionen av företrädare för Regeringskansliet, departementsråd

2004-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:3 2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2004-11-11 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av riksdagens utredningstjänst av underlag inför behandlingen av mål- och resultat inom politikområde 31 Bostadspolitik

2004-10-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:1 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden om naturresursfrågor och vattenrätt

2004-10-21 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:9 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2004 m.fl. om byggfrågor AL

2005-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:27 2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen prop. 2004/05:1 om statsbudgetens fördelning

2004-10-14 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:24 2. Justering av betänkande 2004/05:BoU9 Ändrade regler för bostadsbidrag 3. Ev. övriga frågor

2005-05-19 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Information om forskning kring byggande i betong m.m. från Mats Björs, vd Betongvaruindustrin samt Evert Sandahl, vd Svenska

2005-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av betänkande 2004/05:BoU7 Ändringar i jordförvärvslagen BB 2. Justering av betänkande 2004/05:BoU10 Bostadsförsörjningsfrågor

2005-05-12 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:21 2. Justering av betänkande 2004/05:BoU11 Planfrågor LO/JB 3. Föredragning av förslag i den

2005-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:21

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:21 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2004/05:19 och 2004/05:20 2. Justering av yttrande 2004/05:BoU4y Forskning för ett bättre liv AL 3.

2005-04-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:20

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:20 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen N3-04 Föredragningslista Offentlig utfrågning om bostadsbidragen Bilagor Program för utskottets offentliga utfrågning Remissyttrande från LRF över Jordförvärvsutredningens betänkande SOU 2001:38 Ägande och struktur inom jord och

2005-04-21 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Uppvaktning angående propositionsförslaget till ändringar i jordförvärvslagen av företrädarna för LRF Skogsägarna Jan Holmberg,

2005-04-19 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av betänkande 2004/05:BoU8 Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen BB 2. Föredragning av förslag i proposition

2005-04-14 09:00:00