Dokument & lagar (276 träffar)

Riksdagsskrivelse 2016/17:209

Riksdagsskrivelse 2016/17:209 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU12 Konsumenträtt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 april 2017 Urban Ahlin Claes

2017-04-06

Riksdagsskrivelse 2016/17:209 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:209 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:166

Riksdagsskrivelse 2016/17:166 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU8 Insolvens- och utsökningsrätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:167 till

2017-03-02

Riksdagsskrivelse 2016/17:166 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:166 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:148

Riksdagsskrivelse 2016/17:148 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU16 Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:148 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:148 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:202

Riksdagsskrivelse 2016/17:202 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU39 Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-30

Riksdagsskrivelse 2016/17:202 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:202 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:183

Riksdagsskrivelse 2016/17:183 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU19 Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:183 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:183 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:174

Riksdagsskrivelse 2016/17:174 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU37 Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:174 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:174 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:173

Riksdagsskrivelse 2016/17:173 Riksbanksfullmäktige Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU29 Förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang NAB får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:173 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:173 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:172

Riksdagsskrivelse 2016/17:172 Riksbanksfullmäktige Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU28 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:172 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:172 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:214

Riksdagsskrivelse 2016/17:214 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU30 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 april 2017 Urban Ahlin Claes

2017-04-19

Riksdagsskrivelse 2016/17:214 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:214 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:221

Riksdagsskrivelse 2016/17:221 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU11 Framtidsfullmakter en ny form av ställföreträdarskap för vuxna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 april 2017 Urban Ahlin Claes

2017-04-19

Riksdagsskrivelse 2016/17:221 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:221 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:155

Riksdagsskrivelse 2016/17:155 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit finansutskottets förslag till riksdagsbeslut

2017-03-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:155 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:155 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:154

Riksdagsskrivelse 2016/17:154 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU26 Kommunala frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:154 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:154 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:147

Riksdagsskrivelse 2016/17:147 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU15 Riksrevisionens rapport om granskningen av Årsredovisning för staten 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:147 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:147 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:261

Riksdagsskrivelse 2016/17:261 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU19 Nya regler för europeiska småmål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2017 Urban Ahlin Claes

2017-05-11

Riksdagsskrivelse 2016/17:261 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:261 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:260

Riksdagsskrivelse 2016/17:260 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU16 Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2017 Urban Ahlin Claes

2017-05-11

Riksdagsskrivelse 2016/17:260 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:260 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:189

Riksdagsskrivelse 2016/17:189 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU10 Familjerätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:189 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:189 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:187

Riksdagsskrivelse 2016/17:187 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU17 Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:187 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:187 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:186

Riksdagsskrivelse 2016/17:186 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:186 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:186 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:242

Riksdagsskrivelse 2016/17:242 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU31 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 maj 2017 Urban Ahlin Claes

2017-05-03

Riksdagsskrivelse 2016/17:242 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:242 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:237

Riksdagsskrivelse 2016/17:237 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU33 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 maj 2017 Urban Ahlin Claes

2017-05-03

Riksdagsskrivelse 2016/17:237 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:237 (pdf, 52 kB)