Dokument & lagar (139 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 13:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering FöU1 Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU1

2009-11-17 13:00:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 10:00 Plats: Skandiasalen N3-04 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Offentlig utskottsutfrågning om Afghanistan Inledning Anders Karlsson sförsvarsutskottets ordförande Föredrag av Sverker Göranson

2009-11-17 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 10:45 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde 6. Föredragning 11.00 Försvarsminister

2009-11-12 10:45:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Granskning FöU1 Grankning av utkast till betänkande 2009/10:FöU1

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 10:45 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Den enskildes val av rättsligt biträde justering Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:232 Den enskildes val av rättsligt biträde.

2009-11-10 10:45:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 15 och den 20 oktober 2009. 2. Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen justering

2009-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU1 Behandling av underlag till betänkande 2009/10:FöU1

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsmakten informerar om verksamheten i Afghanistan. 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar

2009-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 13 oktober 2009. I protokollet finns yttranden till finansutskottet över tilläggsbudgeten och ramen för utgiftsområde

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsdepartementet informerar om vissa materiel- försörjningsfrågor i Budgetpropositionen för 2010

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 23 oktober 2009. 2.

2009-10-15 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 22 och den 24 september 2009. 2. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Behandling av fråga om yttrande till

2009-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU1y Överläggning av yttrande 2009/10:FöU1y till FiU

2009-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av FöU3 Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU3

2009-10-01 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU3 Behandling av utkast 2 till betänkande 2009/10:FöU3

2009-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 10 september 2009. 2. Yttrande till annat utskott justering Utskottet fortsätter behandlingen av yttrande till

2009-09-24 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU3 Behandling av utkast till betänkande 2009/10:FöU3

2009-09-24 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Justitieutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 09:00 Plats: N3-04 Skandiasalen Föredragningslista 1. Offentligt seminarium Offentligt seminarium om situationen för kvinnor intagna i kriminalvårdsanstalt. Program och deltagarförteckning bifogas. Sammanträdet

2009-09-22 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 13:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Kanslianmälningar 3. Överläggning FöU3 Behandling av regeringens proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd

2009-09-16 13:00:00