Dokument & lagar (124 träffar)

utskottsdokument 2005/06:81A

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 2005/06 if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Bostadsutskot t ets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitik hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning

2006-09-13

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:21 2. Justering av betänkande 2005/06:BoU11 Naturresursfrågor och vattenrätt SB 3. Justering av

2006-04-20 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:8

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:8 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om insolvensrättsliga frågor Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Anders Norin 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Bilagor Protokoll p. 1

2002-12-05 09:00:00

Utskottsmöte 2002/03:7

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Justitiedepartementet om pågående lagstiftningsarbete med ny försäkringsavtalslag och åtgärder för att förhindra

2002-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:6

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Justitiedepartementet, Konsument- enheten om aktuella EU-frågor kommissionens konsument- politiska strategi,

2002-11-28 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:5

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2002/03:6 om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro jämte motioner samt justering av förslag till

2002-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:4

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av motion om sjöfylleri väckt under den allmänna motionstiden 2002/03: L206 av Annelie Enochson kd Promillegränserna i sjölagen

2002-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:3

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2002/03:6 om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro jämte motioner Bilagor: tidigare utsända Föredragande:

2002-11-07 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:23

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om skadeståndsrättsliga frågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2003-04-01 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:22

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:22 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om vissa frågor rörande fastigheter samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se

2003-03-27 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:21

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:21 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om barn och föräldrar samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: tidigare utsända

2003-03-20 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:20

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om konsumentfrågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2003-03-18 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:2

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av promemoria angående vissa procedurfrågor m.m. rörande utskottsarbetet Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2002-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:19

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:19 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Justitiedepartementet om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde förordningsförslag om försäkringskrav

2003-03-06 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:18

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om försäkringsrättsliga frågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2003-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:17

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:17 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om vissa frågor rörande fastigheter Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Monica Hall 3. Föredragning av regeringens

2003-02-20 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:16

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om skadeståndsrättsliga frågor Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Helén Törnqvist 3. Föredragning av motioner

2003-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:15

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av motioner om skadeståndsrättsliga frågor väckta under den allmänna motionstiden 2002/03: L215 av Kenneth Lantz kd Preskriptionsregeln

2003-02-11 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:14

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:14 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om försäkringsrättsliga frågor Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Monica Hall Anm I ärendet äger utfrågningar

2003-02-06 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:13

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. under våren 2003 Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2003-01-30 09:30:00