Dokument & lagar (124 träffar)

Utskottsmöte 2002/03:12

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om äktenskap och partnerskap, m.m. Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Helén Törnqvist Anm. I ärendet äger

2003-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:11

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av företrädare för Konsumentverket om dels pågående arbete i syfte att förhindra s.k. fakturaskojeri i samband med vissa internettjänster,

2003-01-23 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:10

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motion om sjöfylleri samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2003-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:1

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:1 Datum och tid: 15:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Sammanträdet öppnas av den av de närvarande ledamöterna som har varit ledamot av riksdagen längsta tiden 2. Föredragning av från kammaren inkommet protokollsutdrag

2002-10-08 15:00:00

Utskottsmöte 2002/03:9

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:9 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:8 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2002-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:8

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:8 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:7 2. Föredragning av förslag i proposition 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor samt av motioner

2002-11-28 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:7

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:7 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:6 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU3 Naturresursfrågor och vattenrätt JB 3. Ev. övriga frågor Bilagor Komplettering till tidigare utsänt utkast kommer att sändas ut

2002-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:6

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:6 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:5 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU3 Naturresursfrågor och vattenrätt LO 3. Ev. övriga frågor Bilagor Utkast till betänkande 2002/03:BoU3 till punkt 2

2002-11-21 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:5

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:5 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:4 2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen och motioner om bostadspolitikens inriktning

2002-11-14 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:4

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:4 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:3 2. Justering av yttrande 2002/03:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2002-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:3

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:3 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden om naturresursfrågor m.m. LO 3. Ev. övriga

2002-11-07 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:22

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:22 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:21 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU7 Hyresrätt m.m. BB 3. Justering av betänkande 2002/03:BoU8

2003-04-01 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:21

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:21 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av arbetet i Lantmäteriutredningen av Jane Cederqvist, ordförande, Mattias Jarl, huvudsekreterare samt Margareta Lindquist,

2003-03-20 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:20

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:20 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:19 2. Fortsatt föredragning av vissa förslag om hyresrätt m.m. BB 3. Föredragning av förslag i

2003-03-13 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:2

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:2 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen prop. 2002/03:1 avseende fördelningen på utgiftsområden

2002-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:19

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:19 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:18 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2002 om hyresrätt m.m. BB

2003-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:18

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:18 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:17 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU4 Planfrågor m.m. LO 3. Justering av betänkande 2002/03:BoU6

2003-02-20 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:17

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:17 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:16 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU5 Byggfrågor AL 3. Ev. övriga frågor Bilagor Utkast till betänkande 2002/03:BoU5 till punkt 2

2003-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:16

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:16 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:15 2. Föredragning av förslag i proposition 2002/03:33 Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag

2003-02-13 09:00:00

Utskottsmöte 2002/03:15

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:15 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Föredragning av företrädarna för Svenska Stadskärnor: Jeanette Berggren, vd/kanslichef, Hans Löwlund, ordförande Svensk HandelAnki

2003-02-06 10:00:00