Dokument & lagar (124 träffar)

Utskottsmöte 2002/03:14

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:14 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:13 2. Föredragning av förslag i proposition 2002/03:27 Vissa överklaganden enligt plan- och bygglagen

2003-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:13

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:13 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av motionsförslag om fastighetsbeskattningsfrågor. Med anledning av att skatteutskottet

2003-01-30 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:12

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:12 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:11 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2002 om byggfrågor AL 3. Ev.

2003-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:11

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:11 Datum och tid: 08:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:10 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU2 Bostadsrättsfrågor JB 3. Ev. övriga frågor Bilagor

2002-12-18 08:30:00

Utskottsmöte 2002/03:10

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:10 Datum och tid: 08:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:9 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU2 Bostadsrättsfrågor BB 3. Information om arbetet i bostadsutskottet

2002-12-12 08:00:00

Utskottsmöte 2002/03:1

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:1 Datum och tid: 15:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Sammanträdet öppnas av den ledamot av utskottet som varit ledamot av riksdagen längst tid 2. Upprop av till bostadsutskottet valda

2002-10-08 15:00:00

Utskottsmöte 2002/03:32

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information om pågående uppföljnings- och utvärderingsarbete rörande näringsförbud Företrädare för Ekobrottsmyndigheten, Patent- och

2003-05-27 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:31

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2002/03:80 om ny sambolag jämte motioner samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor:

2003-05-20 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:30

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:30 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde Företrädare för Jordbruksdepartementets konsumentenhet 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Bilagor Protokoll p. 1

2003-05-15 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:29

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:29 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2002/03:56 om redovisning av könsfördelningen i företags- ledningar jämte motioner samt justering

2003-05-13 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:28

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:28 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2002/03:80 om ny sambolag jämte motioner Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Helén Törnqvist 3. Behandling

2003-05-08 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:27

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan för lagutskottets sammanträden m.m. under resterande del av våren 2003 Bilagor: se bilageförteckning

2003-05-06 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:26

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:26 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2002/03:57 om effektivare pantbrevshantering m.m. jämte motioner samt justering av förslag till utskottets

2003-04-15 09:00:00

Utskottsmöte 2002/03:25

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:25 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan för lagutskottets sammanträden m.m. under resterande del av våren 2003 3. Behandling av proposition

2003-04-10 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:24

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av proposition 2002/03:49 om nya förmånsrättsregler jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna 2002/03:

2003-04-08 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:28

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:28 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av frågor om bostadsbidragen av företrädarna för socialdepartementet, statssekreterare Staffan Bengtsson samt departmentssekreterarna

2003-06-03 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:27

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:27 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:26 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU9 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder

2003-05-20 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:26

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:26 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:25 2. Justering av yttrande 2002/03:BoU3y Tilläggsbudget för år 2003 utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

2003-05-15 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:25

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:25 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:24. 2. Justering av yttrande 2002/03:BoU4y Registrering av hyresförmedlare LO3. Föredragning av

2003-05-08 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:24

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:24 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:23. 2. Justering av yttrande 2002/03:BoU2y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser BB3.

2003-04-29 11:00:00