Dokument & lagar (5 600 träffar)

rfs 1969:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 19 DECEMBER 1969 NR 6 Nr 6 Bestämmelser om ersättning till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets verksamhet fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 5 juni 1967 ändr. 25/11 19691 Styrelsen för riksdagens

1969-01-01

rfs 1969:6 - höst (pdf, 135 kB)

rfs 1969:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 12 SEPTEMBER 1969 NR 5 Nr 5 Övergångsbestämmelser i pensionshänseende för personal huvudsakligen anställd för sedelräkning vid riksbanken utfärdade av sturelsen för riksdagens förvaltninqskontor den 7 augusti 1969 Enligt 4 i avtal

1969-08-07

rfs 1969:5 - höst (pdf, 148 kB)

rfs 1969:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR gasta UTKOM DEN 12 SEPTEMBER 1969 NR 4 Nr 4 Tjänstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning

1969-01-01

rfs 1969:4 - höst (pdf, 456 kB)

rfs 1969:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR i i Vt i ras UTKOM DEN 24 JUNI 1969 NR 3 Nr 3 Bestämmelser om tillämpning av förordnandepensionskungörelsen den 28 maj 1959 nr 288 utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 29 maj 1969 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1969-05-29

rfs 1969:3 - höst (pdf, 215 kB)

rfs 1969:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR MSmt-r i r c i K T UTKOM DEN 24 JUNI 1969 NR 2 Nr 2 Bestämmelser om ledighet för besök hos läkare m. m. utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 29 maj 1969 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens

1969-05-29

rfs 1969:2 - höst (pdf, 213 kB)

rfs 1969:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 24 J U N I 1969-NR 1 Nr 1 Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med därefter vidtagna ändringar1 1. Å varje riksdag väljer vardera kammaren, med tillämpning av 75 mom. 1 riksdagsordningen

1969-07-01

rfs 1969:1 - höst (pdf, 200 kB)

rfs 1969:reg - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 1969 Register för åren 19671969 Bankoreglementet se Riksbanken Ersättning se Riksdagsarvoden Europarådet se Riksdagsarvoden Företagsnämnder:bestämmelser om företagsnämnder m. in. inom riksdagsförvaltningen: 68:5 Författningssamling, Riksdagens:bestämmelser:67:1

1969-01-01

rfs 1969:reg - höst (pdf, 193 kB)

Motion 1969:1309 Andra kammaren - höst

4 Motion i Andra kammaren, nr 1309 år 1969 Nr 1309 Av herr Lothigius, i anledning av Kungl. May.ts proposition nr 162, med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928:370I Kungl. Maj ts proposition nr 162/1969 föreslås ändring av bestämmelserna om inkomstbeskattning av pensionsförsäkring som meddelats i

1969-12-04

Motion 1969:1309 Andra kammaren - höst (pdf, 366 kB)

Motion 1969:1308 Andra kammaren - höst

Nr 13081309 Motion i Andra kammaren, nr 1308 år 1969 1 Nr 1308 Av herr Bergqvist m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 162, med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928:370I Kungl. Maj:ts proposition nr 162 framhålles att beskattningen av livförsäkringar är ändamålsenligt ordnad i Sverige

1969-12-04

Motion 1969:1308 Andra kammaren - höst (pdf, 205 kB)

Motion 1969:1307 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1307 år 1969 7 Nr 1307 Av herr Holmberg m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 164, angående godkännande av fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen. Lika lydande med motion nr 1132 i Första kammaren När kärnvapen för första gången användes i det andra världskrigets slutskede

1969-12-02

Motion 1969:1307 Andra kammaren - höst (pdf, 265 kB)

Motion 1969:1306 Andra kammaren - höst

6 Motion i Andra kammaren, nr 1306 år 1969 Nr 1306 Av herr Åkerlind, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 160, med förslag till lag om ändring i lagen 1938:121 om hittegods, m. in. I Kungl. Maj:ts proposition nr 160 föreslås att tidsfristerna för att göra gällande sin rätt till hittegods och flyttade fordon

1969-12-02

Motion 1969:1306 Andra kammaren - höst (pdf, 123 kB)

Motion 1969:1305 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 13041305 år 1969 5 Nr 1304 Av herrar Åkerlind och Enarsson, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 154, med förslag till särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga m. fl. I Kungl. Maj:ts proposition nr 154 föreslås ett särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga

1969-12-02

Motion 1969:1305 Andra kammaren - höst (pdf, 122 kB)

Motion 1969:1304 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 13041305 år 1969 5 Nr 1304 Av herrar Åkerlind och Enarsson, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 154, med förslag till särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga m. fl. I Kungl. Maj:ts proposition nr 154 föreslås ett särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga

1969-12-02

Motion 1969:1304 Andra kammaren - höst (pdf, 122 kB)

Motion 1969:1303 Andra kammaren - höst

4 Motion i Andra kammaren, nr 1303 år 1969 Nr 1303 Av herr Åkerlind, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition nr 15A, med förslag till särskilt olgcksfallsskydd för värnpliktiga m. fl. I Kungl. Maj:ts proposition nr 154 föreslås ett särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga m. fl. Olycksfallsskyddet föreslås träda

1969-12-02

Motion 1969:1303 Andra kammaren - höst (pdf, 116 kB)

Motion 1969:1302 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 13011302 dr 1969 3 Nr 1301 Av herrar Dahlgren och Andersson i Knäred, i anledning au Kungi. Maj ds proposition nr 15 A, med förslag till särskilt ohjcksfallsskgdd för värnpliktiga m. fl. Lika lydande med motion nr 1127 i Första kammaren Stockholm den 2 december 1969 Anders Dahlgren ep

1969-12-02

Motion 1969:1302 Andra kammaren - höst (pdf, 105 kB)

Motion 1969:1301 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 13011302 dr 1969 3 Nr 1301 Av herrar Dahlgren och Andersson i Knäred, i anledning au Kungi. Maj ds proposition nr 15 A, med förslag till särskilt ohjcksfallsskgdd för värnpliktiga m. fl. Lika lydande med motion nr 1127 i Första kammaren Stockholm den 2 december 1969 Anders Dahlgren ep

1969-12-02

Motion 1969:1301 Andra kammaren - höst (pdf, 112 kB)

Motion 1969:1300 Andra kammaren - höst

Nr 13001307 Motion i Andra kammaren, nr 1300 år 1969 1 Nr 1300 Av herrar Hedlund och Wedén, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 150, ang. utgifter på tillägg sstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70. Lika lydande med motion nr 1126 i Första kammaren Utvecklingen har visat att det lokaliseringspolitiska

1969-12-02

Motion 1969:1300 Andra kammaren - höst (pdf, 173 kB)

Motion 1969:1299 Andra kammaren - höst

10 Motion i Andra kammaren, nr 1299 år 1969 Nr 1299 Av herr Hedin m. fl.i anledning av Kungl. Maj. ts proposition nr 165, med förslag till förordning om ändring i traktorskatteförordningen 1969:297Lika lydande med motion nr 1125 i Första kammaren I Kungl. Maj:ts proposition nr 165 år 1969 med förslag till förordning

1969-11-26

Motion 1969:1299 Andra kammaren - höst (pdf, 164 kB)

Motion 1969:1298 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1298 år 1969 9 Nr 1298 Av herrar Lindkvist och Svenning, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 161, med förslag till lag om ändring i övergångsbestämmelserna till lagen 1968:346 angående ändring i lagen den 14 juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom. Genom de ändringar

1969-11-25

Motion 1969:1298 Andra kammaren - höst (pdf, 124 kB)

Motion 1969:1297 Andra kammaren - höst

8 Motion i Andra kammaren, nr 1297 år 1969 Nr 1297 Av herr Magnusson i Borås, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 158, med förslag till lag om postbanken, m. m. Lika lydande med motion nr 1123 i Första kammaren Den särställning i fråga om företagsform som postbanken med frångående av kreditinstitututredningens

1969-11-25

Motion 1969:1297 Andra kammaren - höst (pdf, 119 kB)