Dokument & lagar (87 träffar)

Omröstning 2011/12:FöU9p1 Försvarslogistikens utformning

Votering: betänkande 2011/12:FöU9 Försvarets logistik, förslagspunkt 1 Försvarslogistikens utformning Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om försvarslogistikverksamhetens framtida utformning i enlighet med den inriktning som regeringen redogör för i propositionen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:86

2012-06-20

Omröstning 2011/12:FöU8p1 Den nordiska stridsgruppen 2015

Votering: betänkande 2011/12:FöU8 Nordisk stridsgrupp 2015, förslagspunkt 1 Den nordiska stridsgruppen 2015 Riksdagen godkänner att Sverige som ramnation leder en av EU:s stridsgrupper i beredskap under första halvåret 2015. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:84 och avslår motion 2011/12:Fö8. Datum: 2012-06-14

2012-06-14

Omröstning 2011/12:FöU6p1 Granskning av signalspaning

Votering: betänkande 2011/12:FöU6 Kontrollstation signalspaning, förslagspunkt 1 Granskning av signalspaning Riksdagen avslår motion 2011/12:Fö6 av Mikael Jansson m.fl. SD yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95

2012-03-29

Omröstning 2011/12:FöU4p2 Direktåtkomst till personuppgifter

Votering: betänkande 2011/12:FöU4 Kustbevakningsdatalag, förslagspunkt 2 Direktåtkomst till personuppgifter Riksdagen avslår motion 2011/12:Fö5. Datum: 2012-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 95 0 0 12 MP 20 0 0 5

2012-03-15

Omröstning 2011/12:FöU3p1 Nationella säkerhetsintressen m.m.

Votering: betänkande 2011/12:FöU3 Vissa frågor om Försvarsmaktens materielförsörjning, förslagspunkt 1 Nationella säkerhetsintressen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi242 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 15, 2011/12:Fö1 av Mikael Jansson SD yrkande 2, 2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. S yrkande 2 och 2011/12:Fö228

2012-03-15

Omröstning 2011/12:FöU2p3 Krishanteringssystemet

Votering: betänkande 2011/12:FöU2 Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser, förslagspunkt 3 Krishanteringssystemet Riksdagen avslår motion 2011/12:Fö3 yrkandena 1-3. Datum: 2012-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 1 0 7 M 101

2012-02-01

Omröstning 2011/12:FöU1p1 Anslag, bemyndiganden, investeringsplaner m.m.

Votering: betänkande 2011/12:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2012, förslagspunkt 1 Anslag, bemyndiganden, investeringsplaner m.m. Riksdagen a bemyndigar regeringen att för 2012 utnyttja en kredit intill ett belopp av 40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra

2011-12-19

Omröstning 2011/12:FöU1p3 Objektsramar

Votering: betänkande 2011/12:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2012, förslagspunkt 3 Objektsramar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö1 av Mikael Jansson SD yrkande 1, 2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. S yrkande 1, 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. S yrkande 14 och 2011/12:Fö240

2011-12-19

Omröstning 2011/12:FöU1p5 EU:s stridsgrupper och luftförsvarsutredning

Votering: betänkande 2011/12:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2012, förslagspunkt 5 EU:s stridsgrupper och luftförsvarsutredning Riksdagen godkänner att Sverige som ramansvarig nation får leda en nordisk stridsgrupp tidigast under 2015 med de villkor som utskottet närmare anger under

2011-12-19

Omröstning 2011/12:FöU1p9 Hemvärn

Votering: betänkande 2011/12:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2012, förslagspunkt 9 Hemvärn Riksdagen avslår motion 2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 4. Datum: 2011-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-12-19

Omröstning 2011/12:FöU1p4 Oförutsedda materielinvesteringar

Votering: betänkande 2011/12:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2012, förslagspunkt 4 Oförutsedda materielinvesteringar Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt 2012 avseende oförutsedda materielinvesteringar avsnitt 3.6.3Därmed bifaller riksdagen

2011-12-19

Omröstning 2011/12:FöU1p2 Materielprojekt m.m.

Votering: betänkande 2011/12:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2012, förslagspunkt 2 Materielprojekt m.m. Riksdagen a godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten för 2012-2015 avsnitt 3.6.3b godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt 2012 avseende

2011-12-19

Omröstning 2011/12:FöU1p10 Försvarsexportmyndigheten

Votering: betänkande 2011/12:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2012, förslagspunkt 10 Försvarsexportmyndigheten Riksdagen avslår motion 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkande 15. Datum: 2011-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 MP, V Parti Ja

2011-12-19

Utskottsmöte 2011/12:32 Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32 Datum och tid: 2012-05-31 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-frågor 4. Rapporter 5. Försvarets logistik FöU9 Justering Prop. 2011/12:86 Föredragande: UB 6. Övriga frågor 7. Om rapporten

2012-05-31 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:31 Torsdag 2012-05-24 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31 Datum och tid: 2012-05-24 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4. Försvarets logistik FöU9 Fortsatt beredning Prop. 2011/12:86 Föredragande: UB 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde

2012-05-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:30 Tisdag 2012-05-22 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30 Datum och tid: 2012-05-22 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Försvarets logistik kl. 11.00 Information Generallöjtnant Göran Mårtensson m.fl.Försvarsmakten 2. Försvarets logistik kl. 11.30 Information Generaldirektör Gunnar Holmgren

2012-05-22 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-05-10 kl. 08:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29 Datum och tid: 2012-05-10 08:30 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4. Soldatanställningar i Försvarsmakten FöU5 Justering Prop. 2011/12:115 Föredragande: UB 5. Övriga frågor 6. Nästa

2012-05-10 08:30:00

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid: 2012-05-08 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4. Ändringar i elberedskapslagen FöU7 Justering Prop. 2011/12:89 Föredragande: ELM 5. Nordisk stridsgrupp 2015 FöU8

2012-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid: 2012-05-03 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4. Soldatanställningar i Försvarsmakten FöU5 Fortsatt beredning Prop. 2011/12:115 Föredragande: UB 5. Ändringar i

2012-05-03 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:26 Torsdag 2012-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid: 2012-04-26 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Kärnavfallsrådets verksamhet Information Ordförande Torsten Carlsson m.fl.Kärnavfallsrådet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Rapporter 5. Nordisk stridsgrupp

2012-04-26 10:00:00