Dokument & lagar (258 träffar)

utskottsdokument 2011/12:2B0A5B

Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Utbildningsutskottet Beredningsområde Utbildningsutskottet UbU ska bereda ärenden om skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet,

2012-11-23

utskottsdokument 2011/12:2B0A46

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 DOCPROPERTY Status if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 1 Utskottet 1.1 Utskottets beredningsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana

2012-11-23

Omröstning 2011/12:FöU9p1 Försvarslogistikens utformning

Votering: betänkande 2011/12:FöU9 Försvarets logistik, förslagspunkt 1 Försvarslogistikens utformning Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om försvarslogistikverksamhetens framtida utformning i enlighet med den inriktning som regeringen redogör för i propositionen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:86

2012-06-20

Utskottsmöte 2011/12:42 Torsdag 2012-06-14 kl. 08:45

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:42 Datum och tid: 2012-06-14 08:45 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Val av ordförande 4. Subsidiaritetsärenden Föredragande: CN 5. Uppföljningsprojekt Föredragande: IE 6. Offentlig utfrågning Föredragande:

2012-06-14 08:45:00

Omröstning 2011/12:FöU8p1 Den nordiska stridsgruppen 2015

Votering: betänkande 2011/12:FöU8 Nordisk stridsgrupp 2015, förslagspunkt 1 Den nordiska stridsgruppen 2015 Riksdagen godkänner att Sverige som ramnation leder en av EU:s stridsgrupper i beredskap under första halvåret 2015. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:84 och avslår motion 2011/12:Fö8. Datum: 2012-06-14

2012-06-14

Utskottsmöte 2011/12:41 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:41 Datum och tid: 2012-06-12 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare UbU20 Justering Prop. 2011/12:144 och motioner Föredragande: IE 4. Övriga frågor Bilagor UbU20 IE Sänds

2012-06-12 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:40 Torsdag 2012-06-07 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:40 Datum och tid: 2012-06-07 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Skolverket Generaldirektör Anna Ekström och enhetschef Sverker Härd, Skolverket, informerar om rapporten Likvärdig utbildning i svensk grundskola 2. Justering

2012-06-07 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:32 Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32 Datum och tid: 2012-05-31 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-frågor 4. Rapporter 5. Försvarets logistik FöU9 Justering Prop. 2011/12:86 Föredragande: UB 6. Övriga frågor 7. Om rapporten

2012-05-31 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:39 Torsdag 2012-05-31 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39 Datum och tid: 2012-05-31 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Leveransplikt för elektroniskt material UbU21 Justering Prop. 2011/12:121 Föredragande: HH 4. Anmälan till kammardebatt om UbU21

2012-05-31 09:00:00

Omröstning 2011/12:UbU16p5 Åldersgräns för studiemedel

Votering: betänkande 2011/12:UbU16 Studiestöd, förslagspunkt 5 Åldersgräns för studiemedel Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub226 av Christer Winbäck FP och 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 11. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP Parti Ja Nej Avstående

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU16p1 Studiestödssystemet

Votering: betänkande 2011/12:UbU16 Studiestöd, förslagspunkt 1 Studiestödssystemet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 13 och 2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. MP yrkande 14. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p3 Utmaningar för duktiga elever

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 3 Utmaningar för duktiga elever Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 11. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 12 M

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p21 Drogtester i gymnasieskolan

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 21 Drogtester i gymnasieskolan Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub429 av Christian Holm och Pia Hallström båda M och 2011/12:Ub463 av Elisabeth Svantesson MDatum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 SD Parti Ja

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p20 Avgiftsfri skolmat

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 20 Avgiftsfri skolmat Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP yrkande 20 och 2011/12:Ub201 av Jabar Amin m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 MP, SD, V Parti

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p10 Elevkårer

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 10 Elevkårer Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub274 av Esabelle Dingizian MP yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 98 0 0 9

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p18 Mobbning och kränkande behandling

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 18 Mobbning och kränkande behandling Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 22. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p9 Lokala styrelser med elevmajoritet vid gymnasieskolor m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 9 Lokala styrelser med elevmajoritet vid gymnasieskolor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub326 av Johan Löfstrand och Fredrik Lundh Sammeli båda S2011/12:Ub369 av Pia Nilsson S2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 23 och 2011/12:Ub514

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p5 Högskolebehörighet m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 5 Högskolebehörighet m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub215 av Christina Karlsson S2011/12:Ub273 av Mats Pertoft MP2011/12:Ub450 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S och 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkandena 3, 10 och 18. Datum: 2012-05-30

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p4 Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 4 Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 16. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p19 Registerkontroll av personal i gymnasieskolan

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 19 Registerkontroll av personal i gymnasieskolan Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub341 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt båda S och 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 24. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-05-30