Dokument & lagar (65 träffar)

Omröstning 2008/09:UU14p15 Krigsmaterielexport till diktaturer

Votering: betänkande 2008/09:UU14 Strategisk exportkontroll 2008 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, förslagspunkt 15 Krigsmaterielexport till diktaturer Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U15 yrkande 1, 2008/09:U16 yrkande 6, 2008/09:U255 yrkande 18 och 2008/09:U299 yrkande 7. Datum: 2009-04-24

2009-04-24

Utskottsmöte 2008/09:21

Föredragningslista Utrikesutskottet 2008/09:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:21 Datum och tid: 09:00 Plats: 09.00 Försvarsutskottets sessionssal RÖ5-32 09.30 Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista kl. 09.00-09.30 tillsammans med försvarsutskottet RÖ5-32 1. Föredragning om operation

2009-04-23 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista Utrikesutskottet 2008/09:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista Kl. 11.00-12.00 1. Föredragning om utvecklingssamarbetet och klimatfrågorna Statsrådet Gunilla Carlsson, UD Politisk sakkunnig Nina

2009-04-21 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista Utrikesutskottet 2008/09:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande UU14 Strategisk exportkontroll 2008 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

2009-04-16 09:30:00

Omröstning 2008/09:UU15p4 SRHR-frågor

Votering: betänkande 2008/09:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 4 SRHR-frågor Riksdagen avslår motion 2008/09:U349 yrkande 30 i denna del. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32 m

2009-04-16

Omröstning 2008/09:UU15p2 Beslut om internationella insatser

Votering: betänkande 2008/09:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 2 Beslut om internationella insatser Riksdagen avslår motion 2008/09:Fö204 yrkande 13. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 95 3 0

2009-04-16

Omröstning 2008/09:UU13p2 Globaliseringen och den s.k. svenska modellen

Votering: betänkande 2008/09:UU13 Globalisering förslagspunkt 2 Globaliseringen och den s.k. svenska modellen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U358 yrkande 1 och 2008/09:U349 yrkande 17. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-04-16

Omröstning 2008/09:UU13p5 Företagens ansvar, spekulationsekonomi m.m.

Votering: betänkande 2008/09:UU13 Globalisering förslagspunkt 5 Företagens ansvar, spekulationsekonomi m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U358 yrkandena 15 och 16, 2008/09:U322 yrkandena 18 och 22 samt 2008/09:U349 yrkandena 21, 24 och 26. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-04-16

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista Utrikesutskottet 2008/09:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Granskning av utkast till betänkande UU10 Berättelse om verksamheten

2009-04-14 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista Utrikesutskottet 2008/09:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande UU13 Globalisering MB 2. Justering av utkast till betänkande UU15 Mänskliga rättigheter

2009-04-02 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista Utrikesutskottet 2008/09:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning inför Gymnich kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa

2009-03-26 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista Utrikesutskottet 2008/09:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ5-30 OBS Lokal Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande UU12 Bosnien och Hercegovina 2. Föredragning inför GAERC-möte statssekreterare Maria

2009-03-12 09:30:00

Omröstning 2008/09:UU6p6 Demokratifrämjande via EU respektive multilaterala organ m.m.

Votering: betänkande 2008/09:UU6 Frihet från förtryck Sveriges demokratibistånd, förslagspunkt 6 Demokratifrämjande via EU respektive multilaterala organ m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U244 yrkande 2, 2006/07:U248 yrkande 5, 2007/08:U220 yrkande 4, 2007/08:U226 yrkandena 8 och 9, 2007/08:U245, 2008/09:U5 yrkande

2009-03-11

Omröstning 2008/09:UU6p2 De medborgerliga och politiska rättigheterna m.m.

Votering: betänkande 2008/09:UU6 Frihet från förtryck Sveriges demokratibistånd, förslagspunkt 2 De medborgerliga och politiska rättigheterna m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U357 yrkande 7, 2008/09:U5 yrkandena 6-8, 2008/09:U6 yrkande 1, 2008/09:U349 yrkandena 29 och 70 samt 2008/09:A216 yrkande 2. Datum: 2009-03-11

2009-03-11

Omröstning 2008/09:UU6p1 Övergripande frågor om demokrati och mänskliga rättigheter

Votering: betänkande 2008/09:UU6 Frihet från förtryck Sveriges demokratibistånd, förslagspunkt 1 Övergripande frågor om demokrati och mänskliga rättigheter Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U5 yrkandena 1-3 och 5, 2008/09:U6 yrkande 2 i denna del, 2008/09:U7 yrkande 1, 2008/09:U255 yrkande 21, 2008/09:U322 yrkandena

2009-03-11

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista Utrikesutskottet 2008/09:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14 Datum och tid: 09:30 Plats: Bostadsutskottets sessionssal RÖ 5-37 OBS Lokal Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande 2008/09:UU6 Frihet från förtryckSveriges demokratibistånd EK 2. Föredragning inför

2009-02-19 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista Utrikesutskottet 2008/09:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sessionssal RÖ 5-37 OBS Lokal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Granskning av utkast till betänkande UU6 Frihet från

2009-02-17 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista Utrikesutskottet 2008/09:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sessionssal RÖ 5-37 OBS Lokal Föredragningslista 1. Föredragning om internationella handelsfrågor Handelsminister Ewa Björling 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden

2009-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista Utrikesutskottet 2008/09:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11 Datum och tid: 09:30 Plats: Bostadsutskottets sessionssal RÖ 5-37 OBS Lokal Föredragningslista 1. Föredragning inför GAERC-möte Kabinettssekreterare Frank Belfrage 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa

2009-01-22 09:30:00

Omröstning 2008/09:UU2p12 Regeringens och Sidas hantering av budgetstöd

Votering: betänkande 2008/09:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 12 Regeringens och Sidas hantering av budgetstöd Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS27 punkterna 1-3 och motionerna 2007/08:U7 och 2007/08:U8 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2008-12-15