Dokument & lagar (817 träffar)

Omröstning 2017/18:UbU17 Forskning

Votering: betänkande 2017/18:UbU17 Forskning, förslagspunkt 1 Forskning Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 74 0 9 SD 29 0 0 13 MP 22 0 0 3 C 0 16 0 6 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 5 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 0 74 9 SD 0 30 0 12 MP 22 0 0 3 C 0 0 16 6 V 0 0 18 3 L 15 0 0 4 KD 14

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 21 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 45 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 0 74 9 SD 1 0 28 13 MP 22 0 0 3 C 16 0 0 6 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 14

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 20 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 42 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 0 74 9 SD 0 0 29 13 MP 22 0 0 3 C 16 0 0 6 V 18 0 0 3 L 0 0 15 4 KD 0

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 2 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 74 0 9 SD 30 0 0 12 MP 22 0 0 3 C 0 0 16 6 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 17 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 32 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 0 74 9 SD 29 0 0 13 MP 22 0 0 3 C 0 0 16 6 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD 0

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 16 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 29 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 73 0 0 10 SD 29 0 0 13 MP 22 0 0 3 C 16 0 0 6 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD 14

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 11 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 1 1 71 10 SD 1 28 0 13 MP 22 0 0 3 C 16 0 0 6 V 0 0 18 3 L 15 0 0 4 KD 0

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 1 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 74 0 9 SD 30 0 0 12 MP 22 0 0 3 C 0 16 0 6 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU11 Studiestöd

Votering: betänkande 2017/18:UbU11 Studiestöd, förslagspunkt 4 Studiestöd Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 74 0 0 9 SD 0 29 0 13 MP 22 0 0 3 C 16 0 0 6 V 0 0 18 3 L 0 0 15 4 KD 0

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU11 Studiestöd

Votering: betänkande 2017/18:UbU11 Studiestöd, förslagspunkt 1 Studiestöd Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 73 0 0 10 SD 30 0 0 12 MP 22 0 0 3 C 0 16 0 6 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0

2018-05-03

Utskottsmöte 2017/18:31 Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2017/18:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31 Datum och tid: 2018-04-26 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Svenska rymdaktiebolaget SSC informerar om uppskjutningsförmåga av små satelliter Strategichef Stefan Gustavsson från Svenska rymdaktiebolaget SSC 2. Justering av protokoll

2018-04-26 10:00:00

Utskottsmöte 2017/18:24 Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24 Datum och tid: 2018-04-26 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 NU5y Justering Skr. 2017/18:75 Föredragande: AF 3. Statligt ägda bolag med samhällsuppdrag

2018-04-26 10:00:00

Utskottsmöte 2017/18:30 Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2017/18:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30 Datum och tid: 2018-04-24 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2017/18:29 2. Anmälningar Dnr 1757-2017/18 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument 4. En gymnasieutbildning för alla UbU23

2018-04-24 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:29 Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2017/18:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:29 Datum och tid: 2018-04-19 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen Forsknings- och rymdrådet Per-Erik Yngwe och utbildningsrådet Åsa Petri, båda från Sveriges ständiga

2018-04-19 10:00:00

Utskottsmöte 2017/18:23 Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23 Datum och tid: 2018-04-19 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Svensk torv Tillförordnad VD Ingrid Kyllerstedt Norberg och ordförande Torbjörn Claesson, Svensk torv, energitorvexpert Fredrik Borg

2018-04-19 10:00:00

Omröstning 2017/18:NU12 Näringspolitik

Votering: betänkande 2017/18:NU12 Näringspolitik, förslagspunkt 7 Näringspolitik Datum: 2018-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 67 0 0 16 SD 33 0 0 9 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 0 17 0 4 L 15 0 0 4

2018-04-19

Omröstning 2017/18:NU12 Näringspolitik

Votering: betänkande 2017/18:NU12 Näringspolitik, förslagspunkt 6 Näringspolitik Datum: 2018-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 0 0 67 16 SD 33 0 0 9 MP 21 0 0 4 C 0 18 0 4 V 1 0 16 4 L 0 0 15 4

2018-04-19

Omröstning 2017/18:NU12 Näringspolitik

Votering: betänkande 2017/18:NU12 Näringspolitik, förslagspunkt 20 Näringspolitik Datum: 2018-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 38 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 0 0 67 16 SD 0 33 0 9 MP 21 0 0 4 C 0 0 18 4 V 17 0 0 4 L 14 0 1

2018-04-19

Omröstning 2017/18:NU12 Näringspolitik

Votering: betänkande 2017/18:NU12 Näringspolitik, förslagspunkt 1 Näringspolitik Datum: 2018-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 0 67 0 16 SD 32 0 0 10 MP 21 0 0 4 C 0 18 0 4 V 17 0 0 4 L 0

2018-04-19