Dokument & lagar (83 träffar)

Omröstning 2005/06:NU20p1 Statens stöd till regional projektverksamhet

Votering: betänkande 2005/06:NU20 Statens stöd till regional projektverksamhet, förslagspunkt 1 Statens stöd till regional projektverksamhet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N17 yrkandena 1-5 och 2005/06:N18 yrkandena 1-5 och lägger redogörelse 2005/06:RRS18 till handlingarna. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan

2006-05-31

Omröstning 2005/06:NU19p7 Energipolitiska insatser på klimatområdet

Votering: betänkande 2005/06:NU19 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem, förslagspunkt 7 Energipolitiska insatser på klimatområdet Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om energipolitiska insatser på klimatområdet. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:127 punkt 3 och avslår motion 2005/06:N22

2006-06-02

Omröstning 2005/06:NU19p5 Energimyndighetens roll

Votering: betänkande 2005/06:NU19 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem, förslagspunkt 5 Energimyndighetens roll Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N20 yrkande 2 och 2005/06:N22 yrkande 6. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2006-06-02

Omröstning 2005/06:NU19p4 Kommersialisering på energiområdet

Votering: betänkande 2005/06:NU19 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem, förslagspunkt 4 Kommersialisering på energiområdet Riksdagen avslår motion 2005/06:N22 yrkande 9. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 119

2006-06-02

Omröstning 2005/06:NU19p1 Utgångspunkter för insatserna

Votering: betänkande 2005/06:NU19 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem, förslagspunkt 1 Utgångspunkter för insatserna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N20 yrkande 1 och 2005/06:N22 yrkande 1. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2006-06-02

Omröstning 2005/06:NU18p1 Sanktionssystem mot nätkoncessionshavare

Votering: betänkande 2005/06:NU18 Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden, förslagspunkt 1 Sanktionssystem mot nätkoncessionshavare Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N19 yrkande 1, 2005/06:N441 yrkande 6 och 2005/06:N476 yrkande 7. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-06-02

Omröstning 2005/06:NU18p9 Reformerad elmarknad

Votering: betänkande 2005/06:NU18 Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden, förslagspunkt 9 Reformerad elmarknad Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ38 yrkande 96, 2005/06:N289 yrkandena 6 och 7, 2005/06:N338 yrkande 22 och 2005/06:N402. Datum: 2006-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-06-02

Omröstning 2005/06:NU18p12 Naturgasmarknaden

Votering: betänkande 2005/06:NU18 Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden, förslagspunkt 12 Naturgasmarknaden Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T493 yrkande 2, 2005/06:N256, 2005/06:N257, 2005/06:N284, 2005/06:N307 yrkande 5, 2005/06:N338 yrkandena 1-3, 2005/06:N350, 2005/06:N426, 2005/06:N435

2006-06-02

Omröstning 2005/06:NU17p1 Allmänt om elcertifikatssystemet

Votering: betänkande 2005/06:NU17 Förnybar el med gröna certifikat, förslagspunkt 1 Allmänt om elcertifikatssystemet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N27 yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2005/06:N28 yrkande 1, 2005/06:N29 yrkande 1, 2005/06:N30 yrkandena 1, 2 och 8, 2005/06:N436 yrkande 10 och 2005/06:N441 yrkande 15. Datum:

2006-06-14

Omröstning 2005/06:NU16p4 Kriminalisering av karteller

Votering: betänkande 2005/06:NU16 Vissa konkurrenspolitiska frågor, förslagspunkt 4 Kriminalisering av karteller Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N437 yrkande 5 i denna del, 2005/06:N480 yrkande 8 och 2005/06:Bo338 yrkande 10. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp,

2006-05-31

Omröstning 2005/06:NU16p5 Konkurrensen inom dagligvaruhandeln

Votering: betänkande 2005/06:NU16 Vissa konkurrenspolitiska frågor, förslagspunkt 5 Konkurrensen inom dagligvaruhandeln Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ395 yrkande 6, 2005/06:N265, 2005/06:N266, 2005/06:N343, 2005/06:N345 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:N444 yrkande 1. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-05-31

Omröstning 2005/06:NU16p3 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor

Votering: betänkande 2005/06:NU16 Vissa konkurrenspolitiska frågor, förslagspunkt 3 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N208 yrkande 2, 2005/06:N244 yrkande 2, 2005/06:N351, 2005/06:N434 yrkandena 12 och 13, 2005/06:N445 yrkande 8, 2005/06:N478 yrkandena 12

2006-05-31

Omröstning 2005/06:NU16p1 Konkurrenspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2005/06:NU16 Vissa konkurrenspolitiska frågor, förslagspunkt 1 Konkurrenspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L290 yrkande 2, 2005/06:L310 yrkande 3, 2005/06:U290 yrkande 5, 2005/06:N208 yrkande 1, 2005/06:N434 yrkande 9, 2005/06:N437 yrkande 5 i denna del, 2005/06:N480 yrkande

2006-05-31

Omröstning 2005/06:NU15p4 Torv

Votering: betänkande 2005/06:NU15 Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.förslagspunkt 4 Torv Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N310, 2005/06:N311, 2005/06:N397, 2005/06:N451 och 2005/06:N462. Datum: 2006-04-26 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 fp, mp Parti Ja Nej Avstående

2006-04-26

Omröstning 2005/06:NU15p3 Fjärrvärme

Votering: betänkande 2005/06:NU15 Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.förslagspunkt 3 Fjärrvärme Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N282, 2005/06:N285, 2005/06:N367, 2005/06:N371, 2005/06:N428 yrkande 1, 2005/06:N432, 2005/06:N446, 2005/06:N452 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N476 yrkande 12 och 2005/06:Bo256

2006-04-26

Omröstning 2005/06:NU15p1 Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel

Votering: betänkande 2005/06:NU15 Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.förslagspunkt 1 Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:83 i denna

2006-04-26

Omröstning 2005/06:NU14p2 Handel i samband med miljö- och etikfrågor samt sociala frågor

Votering: betänkande 2005/06:NU14 Vissa handelspolitiska frågor, förslagspunkt 2 Handel i samband med miljö- och etikfrågor samt sociala frågor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L374 yrkande 3, 2005/06:U381 yrkande 12, 2005/06:N248, 2005/06:N459 och 2005/06:A367 yrkande 2. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan

2006-04-26

Omröstning 2005/06:NU14p4 Inremarknadsfrågor, förslag till tjänstedirektiv

Votering: betänkande 2005/06:NU14 Vissa handelspolitiska frågor, förslagspunkt 4 Inremarknadsfrågor, förslag till tjänstedirektiv Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk527 yrkande 5, 2005/06:U290 yrkande 10, 2005/06:U338 yrkande 13, 2005/06:U339 yrkande 5 och 2005/06:N392. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-04-26

Omröstning 2005/06:NU13p7 Turistnäringen

Votering: betänkande 2005/06:NU13 Vissa näringspolitiska frågor, förslagspunkt 7 Turistnäringen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ350 yrkande 2, 2005/06:MJ444 yrkande 2, 2005/06:MJ519 yrkande 28, 2005/06:N202, 2005/06:N216 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N218, 2005/06:N219, 2005/06:N247, 2005/06:N258, 2005/06:N263 yrkande

2006-03-30

Omröstning 2005/06:NU13p1 Innovationer och nyföretagande

Votering: betänkande 2005/06:NU13 Vissa näringspolitiska frågor, förslagspunkt 1 Innovationer och nyföretagande Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N323, 2005/06:N356, 2005/06:N365, 2005/06:N421, 2005/06:N478 yrkande 5 och 2005/06:N480 yrkande 28. Datum: 2006-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-03-30