Dokument & lagar (171 träffar)

Omröstning 2009/10:NU26p1 Avslag på proposition 2009/10:172

Votering: betänkande 2009/10:NU26 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte, förslagspunkt 1 Avslag på proposition 2009/10:172 Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N15 och 2009/10:N16. Datum: 2010-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-06-17

Omröstning 2009/10:NU25p1 Företagsutveckling - statliga insatser för finansiering och rådgivning

Votering: betänkande 2009/10:NU25 Företagsutveckling statliga insatser för finansiering och rådgivning, förslagspunkt 1 Företagsutveckling statliga insatser för finansiering och rådgivning Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om inriktningen av statens insatser för företagsfinansiering samt information och rådgivning

2010-06-21

Omröstning 2009/10:NU24p3 Om- och avregleringar

Votering: betänkande 2009/10:NU24 Vissa konkurrensfrågor, förslagspunkt 3 Om- och avregleringar Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N348, 2009/10:N286 och 2009/10:N442. Datum: 2010-06-15 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 117 0 13 m

2010-06-15

Omröstning 2009/10:NU23p1 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB

Votering: betänkande 2009/10:NU23 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB, förslagspunkt 1 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB Riksdagen godkänner att uppdraget för Vattenfall AB, i stället för vad som tidigare beslutats, förtydligas enligt regeringens förslag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:179

2010-06-03

Omröstning 2009/10:NU22p1 Förändrat uppdrag för Sveaskog

Votering: betänkande 2009/10:NU22 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB, förslagspunkt 1 Förändrat uppdrag för Sveaskog Riksdagen godkänner regeringens förslag till förändrat uppdrag för Sveaskog AB. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:169 punkt 1 och avslår motion 2009/10:N13 yrkandena 1 och 4. Datum: 2010-06-23

2010-06-23

Omröstning 2009/10:NU17p1 Effektreserven i framtiden

Votering: betänkande 2009/10:NU17 Effektreserven i framtiden, förslagspunkt 1 Effektreserven i framtiden Riksdagen antar regeringens förslag till lag om dels fortsatt giltighet av lagen 2003:436 om effektreserv, dels ändring i samma lag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:113 och avslår motionerna 2009/10:N10

2010-04-29

Omröstning 2009/10:NU16p1 Nytt mål och ändrade kvoter i elcertifikatssystemet

Votering: betänkande 2009/10:NU16 Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet, förslagspunkt 1 Nytt mål och ändrade kvoter i elcertifikatssystemet Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2003:113 om elcertifikat och godkänner det nya målet för ökningen av förnybar el. Därmed bifaller

2010-05-26

Omröstning 2009/10:NU16p4 Orörda älvsträckor

Votering: betänkande 2009/10:NU16 Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet, förslagspunkt 4 Orörda älvsträckor Riksdagen avslår motion 2009/10:C388. Datum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 1 0 19 m 82 0 0

2010-05-26

Omröstning 2009/10:NU14p2 Uranprospektering och uranbrytning

Votering: betänkande 2009/10:NU14 Vissa mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 2 Uranprospektering och uranbrytning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N235, 2009/10:N242, 2009/10:N247 yrkande 1, 2009/10:N328, 2009/10:N388 yrkande 24, 2009/10:N390 yrkande 1, 2009/10:N409, 2009/10:N415, 2009/10:N422, 2009/10:N423, 2009/10:N454

2010-03-25

Omröstning 2009/10:NU14p1 Minerallagen (utom frågor om uran)

Votering: betänkande 2009/10:NU14 Vissa mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 1 Minerallagen utom frågor om uran Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ471 yrkande 5, 2009/10:N211, 2009/10:N306, 2009/10:N388 yrkande 25, 2009/10:N390 yrkandena 2 och 3, 2009/10:N434 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:N482 yrkandena 1 och 2.

2010-03-25

Omröstning 2009/10:NU13p8 Handelsrelaterade immateriella rättigheter (TRIPS)

Votering: betänkande 2009/10:NU13 Vissa handelspolitiska frågor, förslagspunkt 8 Handelsrelaterade immateriella rättigheter TRIPS Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N259 yrkandena 1-6, 2009/10:N447 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:N490 yrkande 7. Datum: 2010-03-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2010-03-11

Omröstning 2009/10:NU13p7 Övrigt om handelspolitiska prioriteringar

Votering: betänkande 2009/10:NU13 Vissa handelspolitiska frågor, förslagspunkt 7 Övrigt om handelspolitiska prioriteringar Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U255 yrkande 11, 2008/09:So470 yrkande 11, 2008/09:N210 yrkande 1, 2009/10:N367 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:N490 yrkandena 1, 4, 6 och 11. Datum: 2010-03-11

2010-03-11

Omröstning 2009/10:NU13p2 WTO:s utformning och uppgift

Votering: betänkande 2009/10:NU13 Vissa handelspolitiska frågor, förslagspunkt 2 WTO:s utformning och uppgift Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U255 yrkande 12, 2009/10:U336 yrkandena 1-9 och 2009/10:N490 yrkande 3. Datum: 2010-03-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej

2010-03-11

Omröstning 2009/10:NU13p4 Jämställdhetsmål i handelspolitiken

Votering: betänkande 2009/10:NU13 Vissa handelspolitiska frågor, förslagspunkt 4 Jämställdhetsmål i handelspolitiken Riksdagen avslår motion 2008/09:N210 yrkandena 2 och 3. Datum: 2010-03-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 0 0 33 m 76

2010-03-11

Omröstning 2009/10:NU13p11 Exportfrämjande

Votering: betänkande 2009/10:NU13 Vissa handelspolitiska frågor, förslagspunkt 11 Exportfrämjande Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N207 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N414 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:N432. Datum: 2010-03-11 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s, mp Parti Ja Nej Avstående

2010-03-11

Omröstning 2009/10:NU11p2 Elmarknadens funktion och utveckling

Votering: betänkande 2009/10:NU11 Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion m.m.förslagspunkt 2 Elmarknadens funktion och utveckling Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N213 av Hans Backman m.fl. fp2009/10:N305 av Staffan Appelros m2009/10:N448 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s och 2009/10:N473 av Tomas Eneroth

2010-02-18

Omröstning 2009/10:NU11p1 Lättnader för vissa mindre elproducenter och nätföretag

Votering: betänkande 2009/10:NU11 Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion m.m.förslagspunkt 1 Lättnader för vissa mindre elproducenter och nätföretag Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen 1997:857Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:51 och avslår motionerna 2009/10:N9

2010-02-18

Omröstning 2009/10:NU11p3 Mätning och debitering av el

Votering: betänkande 2009/10:NU11 Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion m.m.förslagspunkt 3 Mätning och debitering av el Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N8 av Kent Persson m.fl. v2009/10:N9 av Per Bolund m.fl. mp yrkandena 1, 2 och 4, 2009/10:N205 av Katarina Brännström m2009/10:N269 av Lars Tysklind

2010-02-18

Omröstning 2009/10:NU10p2 Uppdraget för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Votering: betänkande 2009/10:NU10 Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning m.m.förslagspunkt 2 Uppdraget för Aktiebolaget Svensk Bilprovning Riksdagen bemyndigar regeringen att ge Aktiebolaget Svensk Bilprovning ett ändrat uppdrag i enlighet med vad som anges i propositionen. Därmed bifaller riksdagen

2009-12-17

Omröstning 2009/10:NU10p1 Statens ägande i Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Votering: betänkande 2009/10:NU10 Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning m.m.förslagspunkt 1 Statens ägande i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Riksdagen dels bemyndigar regeringen att vidta åtgärderna under a-c, var för sig eller i kombination, a att minska eller öka ägandet i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,

2009-12-17