Dokument & lagar (171 träffar)

Omröstning 2009/10:NU2p4 Kommersiell och offentlig service på landsbygden

Votering: betänkande 2009/10:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 4 Kommersiell och offentlig service på landsbygden Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N208 yrkandena 12 och 13, 2009/10:N233, 2009/10:N308 yrkandena 1, 2 och 5, 2009/10:N351, 2009/10:N354, 2009/10:N355, 2009/10:N388 yrkande 22 och 2009/10:N471

2009-12-09

Omröstning 2009/10:NU2p1 Den regionala tillväxtpolitikens inriktning och mål

Votering: betänkande 2009/10:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 1 Den regionala tillväxtpolitikens inriktning och mål Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N208 yrkandena 1-4 och 18, 2009/10:N230, 2009/10:N288, 2009/10:N297, 2009/10:N335 yrkande 3, 2009/10:N362, 2009/10:N378 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N388

2009-12-09

Omröstning 2009/10:NU2p3 Organisering och lokalisering av myndigheter

Votering: betänkande 2009/10:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 3 Organisering och lokalisering av myndigheter Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N206, 2009/10:N208 yrkande 6, 2009/10:N221 yrkandena 1 och 4, 2009/10:N293, 2009/10:N296 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N341 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N401,

2009-12-09

Omröstning 2009/10:NU2p2 EU:s strukturfondsprogram

Votering: betänkande 2009/10:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 2 EU:s strukturfondsprogram Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N471 yrkande 2 och 2009/10:N475 yrkande 9. Datum: 2009-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112

2009-12-09

Omröstning 2009/10:NU1p1 Näringspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2009/10:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 1 Näringspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub292 yrkandena 1 och 5, 2009/10:N214, 2009/10:N267 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N309, 2009/10:N332, 2009/10:N398, 2009/10:N432, 2009/10:N449, 2009/10:N472 yrkande 1, 2009/10:N475

2009-12-16

Omröstning 2009/10:NU1p4 Fordonsindustrin

Votering: betänkande 2009/10:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 4 Fordonsindustrin a Bemyndigande avseende kreditgarantier till företag i fordonsklustret Riksdagen bemyndigar regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att under 2010 ställa ut statliga kreditgarantier till företag i fordonsklustret

2009-12-16

Utskottsmöte 2009/10:42

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:42 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:42 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Behandling och beslut rörande subsidiaritetsprövning av förslag till rådets förordning om översättningsarrangemang för Europeiska unionens patent. AKA 2. Information

2010-09-10 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:41

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:41 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:41 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande 2009/10:NU22 med anledning av proposition 2009/10:169 om förändrat uppdrag för Sveaskog AB och motion. RB 3. Behandling

2010-06-15 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:40

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:40 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:40 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande 2009/10:NU25 med anledning av proposition 2009/10:148 om företagsutveckling statliga insatser för finansiering,

2010-06-03 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:39

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:39 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:39 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Ola Alterå med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information dels inför TTE-rådet den 31 maj avseende punkterna

2010-05-27 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:38

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:38 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:38 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Övertagande från miljö- och jordbruksutskottet av förslag till ändring i kärntekniklagen i proposition 2009/10:184 om åtgärdsprogram och

2010-05-25 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:37

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:37 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Gunnar Wieslander med medarbetare från Utrikesdepartementet informerar inför konkurrenskraftsrådets möte den 25-26 maj

2010-05-20 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:36

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:36 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Jöran Hägglund med medarbetare från Näringsdepartementet a lämnar information inför konkurrenskraftsrådets möte den 25-26

2010-05-18 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:35 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Jöran Hägglund med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om subsidiaritetsprövning av kommissionens

2010-05-06 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:34

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:34 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Politiskt sakkunnige Tanja Rasmusson, departementsrådet Malin Bonthron, ämnesrådet Stefan Johansson och departementssekreterare Frida Johannesson,

2010-05-04 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:33

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:33 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande 2009/10:NU21 med anledning av proposition 2009/10:163 om vissa metrologifrågor. AKA 3. Justering av yttrande

2010-04-29 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande 2009/10:NU16 med anledning av proposition 2009/10:133 om höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet

2010-04-27 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling av proposition 2009/10:128 om genomförande av direktiv om förnybar energi. AKA 3. Behandling och ev. beslut rörande subsidiaritetsprövning

2010-04-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande 2009/10:NU17 med anledning av proposition 2009/10:113 om effektreserven i framtiden och motioner. RB 3. Behandling

2010-04-15 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Beslut om tystnadsplikt enligt 4 kap. 17 riksdagsordningen för de upplysningar som lämnas under nästa punkt rörande de s.k. ACTA-förhandlingarna.

2010-04-08 09:30:00