Dokument & lagar (338 träffar)

Omröstning 2009/10:SfU18p1 Åtgärder mot familjeseparation

Votering: betänkande 2009/10:SfU18 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet, förslagspunkt 1 Åtgärder mot familjeseparation Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:137 och avslår motion 2009/10:Sf12. Datum: 2010-05-26

2010-05-26

Omröstning 2009/10:SfU14p5 Väpnad konflikt m.m.

Votering: betänkande 2009/10:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 5 Väpnad konflikt m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 26, 2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkandena 12 och 13 samt 2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. s yrkande 7. Datum: 2010-04-21 Omröstning

2010-04-21

Omröstning 2009/10:SfU14p36 Visum

Votering: betänkande 2009/10:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 36 Visum Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf207 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 2, 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkandena 15, 43 och 48 samt 2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 29. Datum: 2010-04-21 Omröstning i

2010-04-21

Omröstning 2009/10:SfU14p33 Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Votering: betänkande 2009/10:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 33 Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkandena 28, 31, 33, 35 och 41, 2009/10:Sf246 av Solveig Hellquist fp2009/10:Sf247 av Inger Davidson och Rosita Runegrund

2010-04-21

Omröstning 2009/10:SfU14p17 Arbetstillstånd för papperslösa m.fl.

Votering: betänkande 2009/10:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 17 Arbetstillstånd för papperslösa m.fl. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf288 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Karlsson i Uppsala båda m2009/10:Sf319 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 3, 2009/10:Sf326 av Kalle Larsson m.fl. v i

2010-04-21

Omröstning 2009/10:SfU14p11 Synnerligen ömmande omständigheter

Votering: betänkande 2009/10:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 11 Synnerligen ömmande omständigheter Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 32, 2009/10:Sf247 av Inger Davidson och Rosita Runegrund båda kd yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande

2010-04-21

Omröstning 2009/10:SfU13p1 Ändringar i sjukförsäkringen

Votering: betänkande 2009/10:SfU13 Ändringar i sjukförsäkringen, förslagspunkt 1 Ändringar i sjukförsäkringen Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring. Datum: 2009-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej

2009-12-14

Omröstning 2009/10:SfU12p4 Anhöriginvandring

Votering: betänkande 2009/10:SfU12 Försörjningskrav vid anhöriginvandring, förslagspunkt 4 Anhöriginvandring Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 10 i denna del, 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 19 i denna del och 2009/10:Sf277 av Aleksander Gabelic sDatum: 2010-03-10

2010-03-10

Omröstning 2009/10:SfU12p2 Lagförslaget

Votering: betänkande 2009/10:SfU12 Försörjningskrav vid anhöriginvandring, förslagspunkt 2 Lagförslaget Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:77 och avslår motionerna 2009/10:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 2 och

2010-03-10

Omröstning 2009/10:SfU12p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2009/10:SfU12 Försörjningskrav vid anhöriginvandring, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 10 i denna del, 2009/10:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 1, 2009/10:Sf10 av Bodil Ceballos m.fl. mp2009/10:Sf11 av Veronica

2010-03-10

Omröstning 2009/10:SfU12p3 Uppskjuten invandringsprövning m.m.

Votering: betänkande 2009/10:SfU12 Försörjningskrav vid anhöriginvandring, förslagspunkt 3 Uppskjuten invandringsprövning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju265 av Eva Olofsson m.fl. v yrkande 36, 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 21, 2009/10:Sf276 av Susanne Eberstein s och 2009/10:Sf334 av Kjell

2010-03-10

Omröstning 2009/10:SfU10p1 Förändringar i sjukförsäkringen

Votering: betänkande 2009/10:SfU10 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete, förslagspunkt 1 Förändringar i sjukförsäkringen Riksdagen a antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring samt b beslutar att 3 kap. 10

2009-12-09

Omröstning 2009/10:SfU9p1 Statliga alternativ

Votering: betänkande 2009/10:SfU9 Ändringar i premiepensionssystemet, förslagspunkt 1 Statliga alternativ Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf6 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 1, 2009/10:Sf7 av Gunvor G Ericson m.fl. mp yrkandena 1-4, 2009/10:Sf217 av Karin Pilsäter m.fl. fp och 2009/10:Sf325 av Kalle Larsson m.fl.

2009-12-03

Omröstning 2009/10:SfU8p11 Skydd mot avvisning

Votering: betänkande 2009/10:SfU8 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet, förslagspunkt 11 Skydd mot avvisning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos mp yrkandena 10 och 23, 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 34 och 2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkandena

2009-12-14

Omröstning 2009/10:SfU8p5 Uppehållstillstånd

Votering: betänkande 2009/10:SfU8 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet, förslagspunkt 5 Uppehållstillstånd Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos mp yrkande 9, 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 20, 2009/10:Sf257 av Birgitta Eriksson och Catharina Bråkenhielm

2009-12-14

Omröstning 2009/10:SfU8p1 Flyktingstatus m.m.

Votering: betänkande 2009/10:SfU8 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet, förslagspunkt 1 Flyktingstatus m.m. Riksdagen avslår motion 2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos mp yrkandena 3, 5 och 6. Datum: 2009-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej

2009-12-14

Omröstning 2009/10:SfU8p8 Barnperspektivet

Votering: betänkande 2009/10:SfU8 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet, förslagspunkt 8 Barnperspektivet Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf3 av Veronica Palm m.fl. s och 2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos mp yrkande 4. Datum: 2009-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-12-14

Omröstning 2009/10:SfU8p15 Lag om särskild utlänningskontroll

Votering: betänkande 2009/10:SfU8 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet, förslagspunkt 15 Lag om särskild utlänningskontroll Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1991:572 om särskild utlänningskontroll. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:31 i denna del

2009-12-14

Omröstning 2009/10:SfU6p1 Suspenderade balanseringsregler

Votering: betänkande 2009/10:SfU6 Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet, förslagspunkt 1 Suspenderade balanseringsregler Riksdagen avslår motion 2009/10:Sf2 av Kalle Larsson m.fl. v yrkandena 1-3. Datum: 2009-10-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej

2009-10-21

Omröstning 2009/10:SfU6p2 Utjämnat värde för buffertfonden

Votering: betänkande 2009/10:SfU6 Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet, förslagspunkt 2 Utjämnat värde för buffertfonden Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1998:674 om inkomstgrundad ålderspension. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:219 och avslår motionerna

2009-10-21