Dokument & lagar (259 träffar)

Omröstning 2011/12:NU24p1 Frågor om subventioner till kärnkraft

Votering: betänkande 2011/12:NU24 Frågor om subventioner till kärnkraft, förslagspunkt 1 Frågor om subventioner till kärnkraft Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N8 av Kent Persson m.fl. V yrkandena 1-3 och 2011/12:N9 av Lise Nordin m.fl. MP yrkandena 1-7 och lägger skrivelse 2011/12:141 till handlingarna. Datum:

2012-06-19

Omröstning 2011/12:NU23p1 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande

Votering: betänkande 2011/12:NU23 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande, förslagspunkt 1 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande Riksdagen a antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen 1975:490 om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare

2012-06-14

Omröstning 2011/12:NU22p4 Elområden

Votering: betänkande 2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder, förslagspunkt 4 Elområden Riksdagen avslår motion 2011/12:N242 av Christer Nylander m.fl. FPDatum: 2012-05-24 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-24

Omröstning 2011/12:NU22p6 Kommunala energibolag

Votering: betänkande 2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder, förslagspunkt 6 Kommunala energibolag Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N311 av Annika Lillemets m.fl. MP2011/12:N343 av Lars Johansson m.fl. S yrkande 10 och 2011/12:N381 av Johan Linander CDatum: 2012-05-24

2012-05-24

Omröstning 2011/12:NU22p2 Övervakningsplan för samriskföretag

Votering: betänkande 2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder, förslagspunkt 2 Övervakningsplan för samriskföretag Riksdagen avslår motion 2011/12:N5 av Lars Isovaara SDDatum: 2012-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-05-24

Omröstning 2011/12:NU22p3 Allmänt om elmarknadens funktion

Votering: betänkande 2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder, förslagspunkt 3 Allmänt om elmarknadens funktion Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N236 av Robert Halef KD2011/12:N274 av Phia Andersson m.fl. S2011/12:N285 av Adnan Dibrani och Hans Hoff båda S2011/12:N342

2012-05-24

Omröstning 2011/12:NU22p5 Anslutning av små elproduktionsanläggningar

Votering: betänkande 2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder, förslagspunkt 5 Anslutning av små elproduktionsanläggningar Riksdagen avslår motion 2011/12:N284 av Louise Malmström och Thomas Strand båda SDatum: 2012-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-05-24

Omröstning 2011/12:NU21p1 Timmätning för aktiva elkonsumenter

Votering: betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter, förslagspunkt 1 Timmätning för aktiva elkonsumenter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen 1997:857Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:98 och avslår motion 2011/12:N7. Datum: 2012-06-14 Omröstning i sakfrågan

2012-06-14

Omröstning 2011/12:NU20p1 Kommissionens meddelande Energifärdplan för 2050

Votering: betänkande 2011/12:NU20 Energifärdplan för 2050, förslagspunkt 1 Kommissionens meddelande Energifärdplan för 2050 Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2012-05-10 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15

2012-05-10

Omröstning 2011/12:NU15p1 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer

Votering: betänkande 2011/12:NU15 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer, förslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer Riksdagen beslutar att inte

2011-12-20

Omröstning 2011/12:NU14p3 Kommunalt veto mot uranprospektering

Votering: betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 3 Kommunalt veto mot uranprospektering Riksdagen avslår motion 2011/12:N417 yrkande 1. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 1 0 16 M 100 0 0 7

2012-03-14

Omröstning 2011/12:NU14p2 Moratorium mot uranprospektering

Votering: betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 2 Moratorium mot uranprospektering Riksdagen avslår motion 2011/12:N259 yrkande 2. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 100 0 0 7 MP 0

2012-03-14

Omröstning 2011/12:NU14p6 Vissa övriga frågor

Votering: betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 6 Vissa övriga frågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N255 yrkande 3 och 2011/12:N417 yrkande 2. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M

2012-03-14

Omröstning 2011/12:NU14p4 Uranbrytning

Votering: betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 4 Uranbrytning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N259 yrkande 1, 2011/12:N332 och 2011/12:N407. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M

2012-03-14

Omröstning 2011/12:NU14p1 Minerallagen (utom frågor om uran)

Votering: betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 1 Minerallagen utom frågor om uran Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N232, 2011/12:N255 yrkandena 1 och 2, 2011/12:N392 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:N410. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti

2012-03-14

Omröstning 2011/12:NU13p6 Handel med sjukvårdstjänster

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 6 Handel med sjukvårdstjänster Riksdagen avslår motion 2011/12:N244. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 2 0 97 13 M 97 0 1 9 MP 17 0 1 7 FP

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU13p8 Regional exportrådgivning

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 8 Regional exportrådgivning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N344 yrkande 12 och 2011/12:N346 yrkande 2. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU13p9 Svenskt exportfrämjande

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 9 Svenskt exportfrämjande Riksdagen avslår motion 2011/12:N346 yrkandena 1 och 3-5. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 98 0 0 9 MP

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU13p7 Export av miljöteknik

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 7 Export av miljöteknik Riksdagen avslår motion 2011/12:N394. Datum: 2012-03-28 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 97 0 0 10 MP 0 19 0 6 FP

2012-03-28

Omröstning 2011/12:NU13p10 Svenska exportorgan och politik för global utveckling

Votering: betänkande 2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 10 Svenska exportorgan och politik för global utveckling Riksdagen avslår motion 2011/12:N416. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 97 0

2012-03-28