Dokument & lagar (202 träffar)

Omröstning 2007/08:UbU13p2 Statliga utvecklingsinsatser på skolområdet m.m.

Votering: betänkande 2007/08:UbU13 Nya skolmyndigheter, förslagspunkt 2 Statliga utvecklingsinsatser på skolområdet m.m. Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub2. Datum: 2008-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32 m 79 0 0 18

2008-04-17

Omröstning 2007/08:UbU11p43 Genuspedagoger

Votering: betänkande 2007/08:UbU11 Grundskolan, förslagspunkt 43 Genuspedagoger Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub306 yrkande 3 och 2007/08:Ub566 yrkande 32. Datum: 2008-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 49 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 100 0 29 m 80 0

2008-04-17

Omröstning 2007/08:UbU11p39 Omprövning av betyg

Votering: betänkande 2007/08:UbU11 Grundskolan, förslagspunkt 39 Omprövning av betyg Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub566 yrkande 30. Datum: 2008-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 44 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 99 1 30 m 80 0 0 17 c 26 0 0 3 fp

2008-04-17

Omröstning 2007/08:UbU11p26 Återkallande av godkännande

Votering: betänkande 2007/08:UbU11 Grundskolan, förslagspunkt 26 Återkallande av godkännande Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub353 yrkande 6, 2007/08:Ub483 och 2007/08:Ub516 yrkande 3. Datum: 2008-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 29 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0

2008-04-17

Omröstning 2007/08:UbU11p11 Särskild statlig satsning

Votering: betänkande 2007/08:UbU11 Grundskolan, förslagspunkt 11 Särskild statlig satsning Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub511 yrkande 3. Datum: 2008-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 101 0 29 m 80 0 0 17 c 26 0 0 3 fp 18

2008-04-17

Omröstning 2007/08:UbU11p4 Skolans värdegrund

Votering: betänkande 2007/08:UbU11 Grundskolan, förslagspunkt 4 Skolans värdegrund Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub285, 2007/08:Ub306 yrkande 2, 2007/08:Ub349, 2007/08:Ub407, 2007/08:Ub482, 2007/08:Ub488, 2007/08:Ub516 yrkande 1 och 2007/08:Ub536. Datum: 2008-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2008-04-17

Omröstning 2007/08:UbU11p24 Överskott i verksamheten

Votering: betänkande 2007/08:UbU11 Grundskolan, förslagspunkt 24 Överskott i verksamheten Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub353 yrkande 9 och 2007/08:Ub511 yrkande 11. Datum: 2008-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 101 0 29 m 80

2008-04-17

Omröstning 2007/08:UbU11p17 Kommunernas inflytande över friskoleetablering

Votering: betänkande 2007/08:UbU11 Grundskolan, förslagspunkt 17 Kommunernas inflytande över friskoleetablering Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub218, 2007/08:Ub353 yrkande 3, 2007/08:Ub366, 2007/08:Ub398, 2007/08:Ub401, 2007/08:Ub471, 2007/08:Ub509, 2007/08:Ub511 yrkande 10 och 2007/08:Ub521. Datum: 2008-04-17 Omröstning

2008-04-17

Omröstning 2007/08:UbU11p72 Rätt till fritidshem

Votering: betänkande 2007/08:UbU11 Grundskolan, förslagspunkt 72 Rätt till fritidshem Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub229 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 74 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 100 1 0 29 m 80 0 0 17 c 26 0 0 3 fp

2008-04-17

Omröstning 2007/08:UbU11p70 Feministiskt självförsvar

Votering: betänkande 2007/08:UbU11 Grundskolan, förslagspunkt 70 Feministiskt självförsvar Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub306 yrkande 1. Datum: 2008-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 73 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 101 0 0 29 m 80 0 0 17 c 26 0 0 3 fp 18

2008-04-17

Omröstning 2007/08:UbU11p22 Privatisering av kommunala skolor

Votering: betänkande 2007/08:UbU11 Grundskolan, förslagspunkt 22 Privatisering av kommunala skolor Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub203, 2007/08:Ub353 yrkande 7 och 2007/08:Ub505. Datum: 2008-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 100

2008-04-17

Omröstning 2007/08:UbU10p3 Resurser till vuxenutbildningen

Votering: betänkande 2007/08:UbU10 Vuxenutbildning, förslagspunkt 3 Resurser till vuxenutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub214, 2007/08:Ub258, 2007/08:Ub299, 2007/08:Ub316, 2007/08:Ub333, 2007/08:Ub335, 2007/08:Ub357, 2007/08:Ub410, 2007/08:Ub418 och 2007/08:Ub446. Datum: 2008-04-04 Omröstning i sakfrågan

2008-04-04

Omröstning 2007/08:UbU10p5 Svenska för invandrare (sfi)

Votering: betänkande 2007/08:UbU10 Vuxenutbildning, förslagspunkt 5 Svenska för invandrare sfi Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub271 yrkande 1, 2007/08:Ub313, 2007/08:Ub327 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Ub421. Datum: 2008-04-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v, mp Parti Ja Nej

2008-04-04

Omröstning 2007/08:UbU10p1 Inriktningen på vuxenutbildningen

Votering: betänkande 2007/08:UbU10 Vuxenutbildning, förslagspunkt 1 Inriktningen på vuxenutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub263, 2007/08:Ub463 och 2007/08:Ub513 yrkande 1. Datum: 2008-04-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2008-04-04

Omröstning 2007/08:UbU9p17 Kunskap om homosexuella, bisexuella och transpersoner i högskoleutbildningar

Votering: betänkande 2007/08:UbU9 Högskolan, förslagspunkt 17 Kunskap om homosexuella, bisexuella och transpersoner i högskoleutbildningar Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So294 yrkande 6, 2007/08:So335 yrkande 33, 2007/08:Ub422 yrkande 7, 2007/08:Ub454, 2007/08:Ub455 och 2007/08:Ub550. Datum: 2008-04-04 Omröstning

2008-04-04

Omröstning 2007/08:UbU9p1 Högskolans framtida utveckling

Votering: betänkande 2007/08:UbU9 Högskolan, förslagspunkt 1 Högskolans framtida utveckling Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub226 yrkande 5, 2007/08:Ub444 yrkande 5, 2007/08:Ub465, 2007/08:Ub510 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:N341 yrkande 4. Datum: 2008-04-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2008-04-04

Omröstning 2007/08:UbU9p4 Högskolornas regionala spridning

Votering: betänkande 2007/08:UbU9 Högskolan, förslagspunkt 4 Högskolornas regionala spridning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub250 och 2007/08:Ub417. Datum: 2008-04-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 110 0 20 m 84 0 0 13 c 26

2008-04-04

Omröstning 2007/08:UbU9p19 Utbildning av lärare i svenska för invandrare

Votering: betänkande 2007/08:UbU9 Högskolan, förslagspunkt 19 Utbildning av lärare i svenska för invandrare Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub271 yrkande 3. Datum: 2008-04-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 0 20 m 83 0 0 14 c 25

2008-04-04

Omröstning 2007/08:UbU9p15 Högskoleutbildningars kvalitet

Votering: betänkande 2007/08:UbU9 Högskolan, förslagspunkt 15 Högskoleutbildningars kvalitet Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub444 yrkande 2 och 2007/08:Ub510 yrkande 5. Datum: 2008-04-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 110 0 20 m

2008-04-04

Omröstning 2007/08:UbU9p10 Grundläggande behörighet på grund av ålder och arbetslivserfarenhet

Votering: betänkande 2007/08:UbU9 Högskolan, förslagspunkt 10 Grundläggande behörighet på grund av ålder och arbetslivserfarenhet Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub510 yrkande 10. Datum: 2008-04-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 110

2008-04-04