Dokument & lagar (217 träffar)

Omröstning 2011/12:JuU29p1 Subsidiaritetsprövning av förslaget om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)

Votering: betänkande 2011/12:JuU29 Subsidiaritetsprövning av förslaget om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem Eurosurförslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av förslaget om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem Eurosur Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets,

2012-03-15

Omröstning 2011/12:JuU28p1 Genomförande av direktivet om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål

Votering: betänkande 2011/12:JuU28 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål, förslagspunkt 1 Genomförande av direktivet om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 2 till a lag om ändring i rättegångsbalken, b lag om ändring i lagen 2003:389 om

2012-03-21

Omröstning 2011/12:JuU28p2 Sveriges agerande inom EU

Votering: betänkande 2011/12:JuU28 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål, förslagspunkt 2 Sveriges agerande inom EU Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju222 yrkandena 1-3. Datum: 2012-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91

2012-03-21

Omröstning 2011/12:JuU26p2 Underställning

Votering: betänkande 2011/12:JuU26 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål, förslagspunkt 2 Underställning Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 4 till lag om ändring i lagen 2003:389 om elektronisk kommunikation. Datum: 2012-06-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-06-19

Omröstning 2011/12:JuU24p1 Säkerhetskontroll i domstol

Votering: betänkande 2011/12:JuU24 Ökad säkerhet i domstol, förslagspunkt 1 Säkerhetskontroll i domstol Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1981:1064 om säkerhetskontroll i domstol. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:63 och avslår motionerna 2011/12:Ju7 och 2011/12:Ju8 yrkandena

2012-05-24

Omröstning 2011/12:JuU23p2 Kartläggning av hot och risker för utbredd korruption

Votering: betänkande 2011/12:JuU23 En reformerad mutbrottslagstiftning, förslagspunkt 2 Kartläggning av hot och risker för utbredd korruption Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju16 yrkande 1. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU23p4 Behov av utbildning om mutbrottslagstiftningen

Votering: betänkande 2011/12:JuU23 En reformerad mutbrottslagstiftning, förslagspunkt 4 Behov av utbildning om mutbrottslagstiftningen Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju17. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 98 0 13

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p13 Prioritering av arbetet mot vapensmuggling

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 13 Prioritering av arbetet mot vapensmuggling Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 7 och 2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 3. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p11 Handlingsplan för att minska vapensmugglingen

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 11 Handlingsplan för att minska vapensmugglingen Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson båda MP yrkandena 4 och 5. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 S, MP,

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p17 Tillståndsgivning till vapeninnehav av lokal polismyndighet

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 17 Tillståndsgivning till vapeninnehav av lokal polismyndighet Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju325 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 4. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 V Parti Ja Nej

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p10 Vapenamnesti

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 10 Vapenamnesti Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson båda MP yrkande 7, 2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 4, 2011/12:Ju358 av Allan Widman FP i denna del och 2011/12:Ju359 av Morgan

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p1 Regeringens förslag om förtydligande av bestämmelsen om grovt vapenbrott

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 1 Regeringens förslag om förtydligande av bestämmelsen om grovt vapenbrott Riksdagen antar 9 kap. 1 regeringens förslag till lag om ändring i vapenlagen 1996:67Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:109 punkt 1 i denna del och avslår

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p5 Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation vid misstanke om grovt vapenbrott

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 5 Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation vid misstanke om grovt vapenbrott Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 6, 2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 2, 2011/12:Ju358 av Allan

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p3 Skärpta straff för vapenbrott

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 3 Skärpta straff för vapenbrott Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju11 yrkande 5, 2011/12:Ju12 yrkande 2, 2011/12:Ju14 yrkande 1, 2011/12:Ju15 yrkande 1, 2011/12:Ju203, 2011/12:Ju271, 2011/12:Ju282 i denna del, 2011/12:Ju316, 2011/12:Ju358

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p8 Regeringens förslag om att införa straffansvar för underlåtenhet att anmäla införsel av vapen

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 8 Regeringens förslag om att införa straffansvar för underlåtenhet att anmäla införsel av vapen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1996:701 om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p14 Skärpta straff för vapensmuggling

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 14 Skärpta straff för vapensmuggling Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson båda MP yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 MP Parti Ja Nej

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU21p2 Uppdrag till Säkerhetspolisen

Votering: betänkande 2011/12:JuU21 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism, förslagspunkt 2 Uppdrag till Säkerhetspolisen Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju333 yrkande 7. Datum: 2012-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2012-05-02

Omröstning 2011/12:JuU21p7 Insynen i Säkerhetspolisen och rättssäkerheten

Votering: betänkande 2011/12:JuU21 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism, förslagspunkt 7 Insynen i Säkerhetspolisen och rättssäkerheten Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju11 yrkande 9. Datum: 2012-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2012-05-02

Omröstning 2011/12:JuU21p4 Förebyggande strategi mot terrorism

Votering: betänkande 2011/12:JuU21 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism, förslagspunkt 4 Förebyggande strategi mot terrorism Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju10. Datum: 2012-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0

2012-05-02

Omröstning 2011/12:JuU21p5 Orsaker och riskfaktorer

Votering: betänkande 2011/12:JuU21 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism, förslagspunkt 5 Orsaker och riskfaktorer Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju11 yrkandena 1 och 3. Datum: 2012-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-02