Dokument & lagar (494 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:28 Torsdag 2013-04-18 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-04-18 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget UU17 Justering Proposition 2012/13:79 och motion Föredragande: BMH 2. Justering av protokoll

2013-04-18 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:27 Torsdag 2013-04-11 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid: 2013-04-11 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15 Justering Motioner Föredragande: EK 2. Fråga om ev. sammansatt utrikes- och försvarsutskott med anledning av regeringens skrivelse

2013-04-11 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:26 Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-04-09 11:00 Plats: N3-04 Skandiasalen 1. Inför IMF:s och Världsbankens vårmöten 2013 Information tillsammans med FiU Finansminister Anders Borg, Finansdepartementet Biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet

2013-04-09 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:36 Tisdag 2013-06-18 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36 Datum och tid: 2013-06-18 08:00 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Aktuella EU-frågor 4. Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens sommaruppehåll 5. Inför utrikesrådet FAC och allmänna rådet

2013-06-18 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Interparlamentariska unionen, IPU UU5 Justering Redogörelse 2011/12:RS5 Föredragande: IS 2. Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, PA-UfM UU6 Justering Redogörelse

2012-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:5 Torsdag 2012-10-18 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-10-18 09:30 Plats: Förstakammarsalen Kl. 09:30-11:30 Utrikesutskottets offentliga utfrågning om säkerhetspolitiska implikationer för EU i ljuset av den ekonomiska krisen Dr Björn Fägersten, Utrikespolitiska

2012-10-18 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:4 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Interparlamentariska unionen, IPU UU5 Fortsatt beredning Redogörelse 2011/12:RS5 Föredragande: IS 4. Den parlamentariska församlingen

2012-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:3 Torsdag 2012-10-04 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-04 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. 09.30-10.30 Inför allmänna rådet respektive utrikesrådet Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD Utrikesrådet Björn Lyrvall, UD Kanslirådet Andrés Jato, UD Kanslirådet

2012-10-04 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:2 Tisdag 2012-10-02 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-02 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Inför IMF:s och Världsbankens höstmöten 2012 Information tillsammans med FiU Finansminister Anders Borg, Finansdepartementet Biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet

2012-10-02 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:1 Tisdag 2012-09-25 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-25 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. EU-förslag om ändring av rådets förordning EG nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen Subsidiaritetsprövning. Beslut KOM2012 329 Föredragande:

2012-09-25 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-10-25 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-10-25 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Program för energieffektivisering och vissa andra frågor NU4 Justering Prop. 2012/13:9 och motioner Föredragande: AKA 3. Utgiftsområde 21 Energi NU3 Beredning

2012-10-25 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren, projektledare Anna Hansson, utredare Sofia Lidström och programansvarig Lena Unemo från Riksrevisionen

2012-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:5 Torsdag 2012-10-18 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-10-18 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Program för energieffektivisering och vissa andra frågor NU4 Beredning Prop. 2012/13:9 och motioner Föredragande: AKA 3. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

2012-10-18 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:4 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Justitiedepartementet Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information om EU-patent.

2012-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:3 Torsdag 2012-10-04 kl. 09:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-04 09:30 Plats: RÖ 4-27 1. Val av ordförande 2. Val av vice ordförande 3. Justering av protokoll 4. Information från Näringsdepartementet kl. 09.30 Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet

2012-10-04 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:2 Torsdag 2012-09-27 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-09-27 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Information från Utrikesdepartementet Handelsminister Ewa Björling med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information om a aktuella frågor inför konkurrenskraftsrådet den

2012-09-27 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:1 Torsdag 2012-09-20 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-20 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Information från Justitiedepartementet Politiskt sakkunnig Gustav Gellerbrant med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information om kommissionens förslag till direktiv

2012-09-20 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-08 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Utrikesförvaltningen UU1y Justering Proposition 2012/13:1 Motioner Föredragande: BMH 2. Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala

2012-11-08 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-06 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Aktuella EU-frågor 4. Internationell samverkan UU1 Fortsatt beredning Prop. 2011/12:1 Motioner Föredragande: BMH 5. Internationellt

2012-11-06 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-10-25 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-10-25 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. EU:s långtidsbudget och GUSP Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD Statssekreterare Sofia Strand, UD 2. UD:s budget och utrikesförvaltningen Information Kabinettssekreterare

2012-10-25 09:30:00