Dokument & lagar (494 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Baltikums säkerhets- och försvarspolitik Information Säkerhetspolitisk analytiker Mike Winnerstig, FOI 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Forskning och innovation

2012-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-06 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Regelrådet Ordförande Stig von Bahr och kanslichef Christina Fors lämnar information om Regelrådets verksamhet. 3. Information från Näringslivets

2012-11-06 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Återrapport från parlamentarikermöte Återrapport från parlamentarisk konferens i Genéve den 15-16 november 2012 om WTO CAE, HR 3. Överläggning om sammanhållningpolitiken

2012-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: Förstakammarsalen Kl. 11.00-13.00 Utrikesutskottets offentliga utfrågning om politiken för global utveckling Biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet Generalsekreterare Bo

2012-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-15 kl. 09:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-15 09:30 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet kl. 09.30 Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om sammanhållningspolitiken

2012-11-15 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Torsdag 2012-11-22 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-22 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 21 Energi NU3 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: RB 3. Forskning och innovation NU3y Beredning av eventuellt yttrande

2012-11-22 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Tisdag 2012-11-27 kl. 10:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-11-27 10:30 Plats: RÖ 5-30 1. Internationellt bistånd UU2 Justering Prop. 2012/13:1 Skrivelse 2011/12:164 och motioner 2011/12:FPM169 2012/13:FPM5 2012/13:FPM7 Föredragande: EK 2. Kanslimeddelanden 3.

2012-11-27 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Torsdag 2012-11-22 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-11-22 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Internationell samverkan UU1 Justering Prop. 2012/13:1 Motioner Föredragande: BMH 2. Internationellt bistånd UU2 Justering Prop. 2012/13:1 Skrivelse 2011/12:164 och motioner

2012-11-22 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Torsdag 2012-11-15 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-15 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Mellanöstern och Nordafrika UU8 Justering Motioner Föredragande: BMH 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Samstämmighetspolitik UU12 Beredning Skrivelse 2011/12:167

2012-11-15 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Tisdag 2012-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-12-04 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet

2012-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-27 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 24 Näringsliv NU1 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: AG 3. Utgiftsområde 19 Regional tillväxt NU2 Justering Prop. 2012/13:1

2012-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2012-12-13 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2012-12-13 08:00 Plats: RÖ 5-30 1. Formerna för utvärdering av biståndet Information Biståndsminister Gunilla Carlsson, UD 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Reserapport från Riga 5. Övriga frågor

2012-12-13 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Torsdag 2012-12-06 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2012-12-06 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Inför utrikesrådet FAC respektive allmänna rådet GAC Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Meddelande om Kommissionens

2012-12-06 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-11-29 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Hannes Carl Borg med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför möte med rådet

2012-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Torsdag 2012-12-06 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2012-12-06 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet kl. 10.00 Statssekreterare Håkan Ekengren med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet

2012-12-06 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:17 Tisdag 2012-12-18 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2012-12-18 08:00 Plats: RÖ 5-30 1. Formerna för utvärdering av biståndet Information Biståndsminister Gunilla Carlsson 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens

2012-12-18 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:20 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Mineralpolitiska frågor NU14 Justering Motioner Föredragande: RB 3. Konkurrenspolitiska frågor NU15 Justering Motioner Föredragande: AG 4. Information

2013-03-05 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:19 Torsdag 2013-02-21 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-02-21 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information om partnerskapsöverenskommelsen kl. 10.00 Kansliråd Camilla Lehorst, projektledare för arbetet med partnerskapsöverenskommelsen, lämnar information

2013-02-21 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:23 Torsdag 2013-02-21 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-02-21 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Föredragning om EU:s ramverk för MR och demokrati Ambassadör Anders Rönquist, UD Departementsrådet Per Sjögren,UD Kanslirådet Jenny Egermark, UD 2. Justering av protokoll 3.

2013-02-21 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:22 Torsdag 2013-02-14 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-02-14 09:30 Plats: RÖ 5-30 och Skandiasalen 8 OBS: lokalbytet 1. Vissa säkerhetspolitiska frågor UU7 Justering Motioner Föredragande: AE 2. Politik för global utveckling UU12 Justering Skrivelse 2011/12:167

2013-02-14 09:30:00