Dokument & lagar (775 träffar)

Omröstning 2017/18:SfU29 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet

Omröstning: betänkande 2017/18:SfU29 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet, förslagspunkt 2 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet Datum: 2018-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 71 0 0 12 SD 0 30 0

2018-05-31

Omröstning 2017/18:SfU26 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner

Omröstning: betänkande 2017/18:SfU26 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner, förslagspunkt 1 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner Datum: 2018-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 71 0 0 12 SD 0 30

2018-05-31

Omröstning 2017/18:SfU24 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

Omröstning: betänkande 2017/18:SfU24 Karensavdrag en mer rättvis självrisk, förslagspunkt 3 Karensavdrag en mer rättvis självrisk Datum: 2018-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 73 0 0 10 SD 0 33 0 9 MP 23 0 0 2

2018-05-23

Omröstning 2017/18:SfU23 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

Omröstning: betänkande 2017/18:SfU23 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning, förslagspunkt 5 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning Datum: 2018-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 74 0 0

2018-06-13

Omröstning 2017/18:SfU23 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

Omröstning: betänkande 2017/18:SfU23 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning, förslagspunkt 4 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning Datum: 2018-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0

2018-06-13

Omröstning 2017/18:SfU23 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

Omröstning: betänkande 2017/18:SfU23 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning, förslagspunkt 3 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning Datum: 2018-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0

2018-06-13

Omröstning 2017/18:SfU23 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

Omröstning: betänkande 2017/18:SfU23 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning, förslagspunkt 1 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning Datum: 2018-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0

2018-06-13

Omröstning 2017/18:SfU22 Lag om försäkringsmedicinska utredningar

Omröstning: betänkande 2017/18:SfU22 Lag om försäkringsmedicinska utredningar, förslagspunkt 3 Lag om försäkringsmedicinska utredningar Datum: 2018-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 71 0 0 12 SD 0 30 0 12 MP 20

2018-05-31

Omröstning 2017/18:SfU21 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

Votering: betänkande 2017/18:SfU21 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, förslagspunkt 3 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet Datum: 2018-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 70 0 0 13 SD 34 0 0 8 MP

2018-04-25

Omröstning 2017/18:SfU21 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

Votering: betänkande 2017/18:SfU21 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, förslagspunkt 1 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet Datum: 2018-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 70 0 0 13 SD 0 34 0 8 MP

2018-04-25

Omröstning 2017/18:SfU19 Socialavgifter

Votering: betänkande 2017/18:SfU19 Socialavgifter, förslagspunkt 2 Socialavgifter Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 77 0 0 6 SD 0 36 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 20 0 0 1 L 15 0 0 4

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU19 Socialavgifter

Votering: betänkande 2017/18:SfU19 Socialavgifter, förslagspunkt 1 Socialavgifter Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 77 0 0 6 SD 36 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 18 0 4 V 20 0 0 1 L 15 0 0 4

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU18 Medborgarskap

Votering: betänkande 2017/18:SfU18 Medborgarskap, förslagspunkt 2 Medborgarskap Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 M, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 1 11 M 0 77 0 6 SD 0 0 36 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 19 0 0 2 L 0 13 2 4

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU18 Medborgarskap

Votering: betänkande 2017/18:SfU18 Medborgarskap, förslagspunkt 1 Medborgarskap Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 1 11 M 0 0 77 6 SD 0 36 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 0 0 20 1 L 14 0 1 4

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 9 Arbetskraftsinvandring Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 77 0 6 SD 36 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 18 0 4 V 20

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 2 Arbetskraftsinvandring Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 77 0 0 6 SD 0 36 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 20 0 0 1

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 1 Arbetskraftsinvandring Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 77 0 6 SD 36 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 18 0 4 V 20

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU16 Anhöriginvandring

Votering: betänkande 2017/18:SfU16 Anhöriginvandring, förslagspunkt 4 Anhöriginvandring Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 77 0 6 SD 0 0 36 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 20 0 0 1 L 15 0

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU16 Anhöriginvandring

Votering: betänkande 2017/18:SfU16 Anhöriginvandring, förslagspunkt 1 Anhöriginvandring Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 0 77 6 SD 0 36 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 0 18 4 V 0 0 20 1 L 0 0

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU15 Migration och asylpolitik

Votering: betänkande 2017/18:SfU15 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 5 Migration och asylpolitik Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 1 11 M 77 0 0 6 SD 36 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 0 20

2018-03-28