Dokument & lagar (200 träffar)

Omröstning 2008/09:NU26p1 Elmarknadspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2008/09:NU26 Vissa elmarknadsfrågor, förslagspunkt 1 Elmarknadspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 10, 20-22 och 31, 2008/09:N390 och 2008/09:N430 yrkandena 9-12. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (s,

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p6 Vindkraft

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 6 Vindkraft Riksdagen godkänner regeringens förslag till planeringsram för vindkraft. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:163 punkt 5 och avslår motionerna 2008/09:MJ459 yrkande 26, 2008/09:N15 yrkandena 6-9 och 34, 2008/09:N16

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p5 Kärnkraft

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 5 Kärnkraft Riksdagen avslår motion 2008/09:N15 yrkandena 15-17 och 19. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112 0 18 m 87 0 0 10 c 25 1 0 3 fp 25 0 0 3 kd 18 0 0 6 v 0 18 0 4 mp 0 17 0 2 Totalt 155 148 0 46 Beslut:

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p3 Energieffektivisering

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 3 Energieffektivisering Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 3, 39, 41 och 42, 2008/09:N267 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N331 och 2008/09:N430 yrkandena 5 och 7. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p1 Energipolitikens inriktning och mål

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 1 Energipolitikens inriktning och mål Riksdagen godkänner regeringens förslag till a) mål för andelen förnybar energi, b) mål för andelen förnybar energi i transportsektorn, c) mål för energieffektivisering till 2020, d) vägledande

2009-06-16

Omröstning 2008/09:FöU10p7 Personalförsörjning

Votering: betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning, förslagspunkt 7 Personalförsörjning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U256 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkandena 2-5, 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkandena 8-10, 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 3 och 9, 2008/09:Fö6

2009-06-16

Omröstning 2008/09:FöU10p3 Nato Response Force

Votering: betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning, förslagspunkt 3 Nato Response Force Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 2 i denna del, 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 2 i denna del och 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 2 i denna

2009-06-16

Omröstning 2008/09:FöU10p12 Civil-militär samverkan

Votering: betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning, förslagspunkt 12 Civil-militär samverkan Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 13, 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 13 och 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 11. Datum: 2009-06-16

2009-06-16

Omröstning 2008/09:FöU10p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 1, 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 1 och 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 1. Datum: 2009-06-16 Omröstning

2009-06-16

Utskottsmöte 2008/09:39

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:39 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:39 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 20 maj. 3. Behandling av proposition 2008/09:212 Influensa A(H1N1) av

2009-06-11 09:00:00

Omröstning 2008/09:SoU25p2 Lagförslagen

Votering: betänkande 2008/09:SoU25 Handel med vissa receptfria läkemedel, förslagspunkt 2 Lagförslagen Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om handel med vissa receptfria läkemedel, 2. lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859), 3. lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och

2009-06-11

Omröstning 2008/09:SoU25p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:SoU25 Handel med vissa receptfria läkemedel, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2008/09:So19. Datum: 2009-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 102 1 0 27 m 85 0 0 12 c 21 0 0 8 fp 21 0 0 7 kd 17 0 0 7 v 0 17 0 5 mp 16 0 0 3 Totalt 262 18 0 69 Beslut:

2009-06-11

Utskottsmöte 2008/09:51

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:51 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:51 Datum och tid : 13:00 Plats : RÖ 4-27 Föredragningslista 1. (kl. 13.00-14.00) Näringsminister Maud Olofsson och statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnar information om statens insatser

2009-06-09 13:00:00

Utskottsmöte 2008/09:37

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:37 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:37 Datum och tid : 11:00 Plats : Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2.Information Försvarsdepartementet informerar om de slutliga förberedelserna inför ordförandeskapet 3.Justering

2009-06-09 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:50

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:50 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:50 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:141 om förhandsprövning av nättariffer. (JF) 3.

2009-05-26 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:38

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:38 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:38 Datum och tid : 08:40 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 19 maj. 3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:190 Handel med

2009-05-20 08:40:00

Omröstning 2008/09:SoU22p2 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg (2008/09:RRS13)

Votering: betänkande 2008/09:SoU22 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten m.m., förslagspunkt 2 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg (2008/09:RRS13) Riksdagen avslår framställning 2008/09:RRS13 punkterna 1-3 och motion 2008/09:So13 av Ylva

2009-05-20

Omröstning 2008/09:NU19p1 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder

Votering: betänkande 2008/09:NU19 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder, förslagspunkt 1 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N12 yrkandena 1-14, 2008/09:N13 och 2008/09:N14 samt lägger skrivelse 2008/09:167 till

2009-05-20

Utskottsmöte 2008/09:37

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:37 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:37 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information av departementsråd Bengt Sibbmark, Socialdepartementet. Se kansliets PM samt preliminär dagordning inför Epsco-rådet. 2. Godkännande

2009-05-19 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:36

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:36 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:36 Datum och tid : 11:00 Plats : Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2.Justering av protokoll 3.Kanslianmälningar 4.Justering av FöU10 Justering av förslag

2009-05-19 11:00:00