Dokument & lagar (32 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-15 kl. 09:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-15 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet

2011-12-15 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Tisdag 2011-12-13 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 2011-12-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag CU5 Beredning Regeringens skrivelse 2011/12:163 Föredragande: PS Anm. I ärendet kommer information

2011-12-13 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Torsdag 2011-12-08 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 2011-12-08 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Associationsrättsliga frågor CU6 Justering Motioner Föredragande: PS 3. Fastighetsrätt CU9 Justering Motioner Föredragande: BB 4. Konsumentprogrammet

2011-12-08 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:9 Torsdag 2011-12-01 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 2011-12-01 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen CU1 Justering Prop. 2011/12:1 och motioner Föredragande: AL, Sjö 3. Europeisk köplag CU11 Justering KOM2011 635 Föredragande:

2011-12-01 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:8 Torsdag 2011-11-24 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet

2011-11-24 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:7 Torsdag 2011-11-17 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-förslag om en gemensam europeisk köplag Subsidiaritetsprövning fortsatt beredning KOM2011 635 Föredragande: Sjö Anm. Fakta-PM skickas

2011-11-17 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:6 Torsdag 2011-11-10 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister CU4 Justering Prop. 2010/11:164 Föredragande: Sjö 3. EU-förslag om en gemensam europeisk

2011-11-10 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:5 Tisdag 2011-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor CU3 Fortsatt beredning Prop. 2010/11:149 och motioner Föredragande:

2011-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:4 Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Yttrande till FiU över budgetpropositionen CU1y Justering Föredragande: AL 3. EU-förslag om en gemensam europeisk köplag Subsidiaritetsprövning

2011-10-25 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:3 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor CU3 Beredning Prop. 2010/11:149 och motioner Föredragande: CH

2011-10-18 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:2 Tisdag 2011-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information om EU-kommissionens förslag till direktiv om energieffektivitet Tjänstemän från Näringsdepartementet 3. Subsidiaritetsprövning

2011-10-11 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:1 Tisdag 2011-09-20 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med regeringen Direktivförslaget om bostadslåneavtal Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet

2011-09-20 11:00:00

Paginering