Dokument & lagar (111 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:17 Torsdag 2012-02-16 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-02-16 08:00 kl. 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om europeiska havs- och fiskerifonden Överläggning Landsbygdsminister Eskil Erlandsson KOM 2011 804 2. EU-förslag om vissa åtgärder i fråga

2012-02-16 08:00:00

Utskottsmöte 2011/12:17 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Grönbok om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU SfU8 Justering KOM2011 735 Föredragande: AB

2012-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:17 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ5-37 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen Förslaget om en gemensam europeisk köplag KOM2011 635 Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet

2012-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-02-02 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse SfU5y Justering Redogörelse 2011/12:JO1 och motioner Föredragande: JIL 3. Kanslimeddelanden

2012-02-02 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-02-02 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-02-02 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Insolvens- och utsökningsrätt CU19 Första beredning fortsatt beredning den 28 februari Motioner Föredragande: CH Anm. I ärendet kommer information

2012-02-02 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-02-02 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-02-02 08:00 kl. 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Avslutat polskt och nytt danskt ordförandeskap Information Miljöministern Lena Ek 2. Kl 09.00-09.45 Information om den nya Havs- och vattenmyndigheten

2012-02-02 08:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Smart gränsförvaltning valmöjligheter och framtida handlingsalternativ SfU4y Justering KOM2011 680 Föredragande: JIL 3. Kanslimeddelanden

2012-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kl. 11.00 11.45 Information om Djurskyddsutredningen Landshövding Eva Eriksson informerar. 2. Justering av protokoll 3. Övergripande miljöfrågor MJU 11 Beredning

2012-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information om planerad policydebatt i Epsco-rådet angående könsfördelningen i bolagsstyrelser Statssekreterare Amelie von Zweigbergk m.fl.Utbildningsdepartementet

2012-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Torsdag 2012-01-26 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2012-01-26 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om revisorer och revision CU21 Justering KOM2011 778, KOM2011 779 Föredragande: MH 3. Övriga

2012-01-26 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Barnfattigdom SfU3y Justering Motioner Föredragande: KS 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Tisdagen den

2012-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Skogsstyrelsen Generaldirektör Monika Stridsman informerar om kvalitén på dagens skogsavverkning m.m. 2. EU-förslag om mandat för att inleda

2012-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2012-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2012-01-19 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 4-43 1. EU-frågor på migrationsområdet Överläggningar om Grönbok om rätt till familjeåterförening samt om kommissionens förslag till inrättande av en asyl- och migrationsfond

2012-01-19 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2012-01-19 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2012-01-19 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES CU7 Justering Prop. 2011/12:12 och motioner Föredragande: CH 3. Enklare avbetalningsköp

2012-01-19 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2012-01-19 kl. 07:45

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2012-01-19 07:45 kl. 07:45 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om mandat för att inleda förhandlingar om ett nytt protokoll inom ramen för fiskepartnerskapsavtalet med Marocko Ev. överläggning 2. Jordbruksråd

2012-01-19 07:45:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-15 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-15 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Miljöråd 19 december 2011 Miljöminister Lena Ek lämnar information inför Miljörådet den 19 december 2011 2. Justering av protokoll 3. Havsmiljö MJU9 Justering

2011-12-15 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-15 kl. 09:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-15 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet

2011-12-15 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Tisdag 2011-12-13 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 2011-12-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag CU5 Beredning Regeringens skrivelse 2011/12:163 Föredragande: PS Anm. I ärendet kommer information

2011-12-13 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-08 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på migrationsområdet Överläggning Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet 3. Övriga aktuella EU-frågor Information

2011-12-08 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Torsdag 2011-12-08 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 2011-12-08 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Associationsrättsliga frågor CU6 Justering Motioner Föredragande: PS 3. Fastighetsrätt CU9 Justering Motioner Föredragande: BB 4. Konsumentprogrammet

2011-12-08 09:30:00