Dokument & lagar (62 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och obsbehandling av proposition 2007/08:115 om ny marknadsföringslag och de med anledning av propositionen väckta motionerna

2008-04-17 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till justitieutskottet över proposition 2007/08:53 om ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri

2008-04-10 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om barn och föräldrar samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2008-04-08 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen rörande förslag till rådets förordning om domstols behörighet,

2008-04-01 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:54 om den nya inskrivningsmyndigheten jämte motioner samt justering av förslag till utskottets

2008-03-13 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde Bilagor: se bilageförteckning Företrädare för

2008-03-06 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om konsumentfrågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2008-02-21 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Uppvaktning med företrädare för Sveriges Träbyggnadskansli kl.09.30 Bilagor: se bilageförteckning 3. Föredragning och obsbehandling

2008-02-14 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justeringar av protokoll 2008-01-29 och 2008-01-31 2. Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. under återstående delen

2008-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 08:30 Plats: Riksdagens förstakammarsal Föredragningslista 1 Motionerna 2007/08:C208 yrk. 1-4, 7, C219, C224, C231, C241, C243, C245, C253, C259, C266, C274, C312, C332, C337, C350, C370, C383 yrk. 1, C420,

2008-01-31 08:30:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om fastighetsrättsliga frågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2008-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Information av statsrådet Mats Odell m.fl.Finansdepartementet rörande EU-kommissionens uttalande om den svenska bostads- politiken m.m. Bilagor: se bilageförteckning

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Uppvaktning med företrädare för Hyresgästföreningen Riksförbundet angående hyror och hyressättningar samt tillämpningen av bruksvärdessystemet

2007-12-11 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av budgetproposition 2007/08:1, utgifts- område 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2007-12-06 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och obsbehandling av proposition 2007/08:15 om gränsöverskridande fusioner, m.m. Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2007-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:122 om ett första steg för en enklare plan- och bygglag jämte motioner samt justering av förslag

2007-11-22 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Överläggningar med regeringen saksamråd rörande kommissionens meddelande om ett förenklat företags- klimat på områdena bolagsrätt, redovisning

2007-11-15 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde meddelande om regelförenklingar inom bolagsrätt,

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Uppvaktning av företrädare för Mäklarsamfundet rörande framställning till riksdagen 2007/08:RRS3 Riksrevisionens styrelses framställning

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:112 om registrering av förlagsandelar samt justering av förslag till utskottets betänkande

2007-10-23 11:00:00