Dokument & lagar (140 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Naturskyddsföreningen 2. Naturvård och områdesskydd MJU6 Behandling Motioner Föredragande: CM 3. Inkomna skrivelser Föredragande: BW 4. Övriga frågor

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram 2016 MJU2y Justering KOM 2015 610 Föredragande: CR 3. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar CU10 Justering Prop. 2015/16:4 och motion Föredragande: PS 2. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring CU11 Justering Prop.

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2015-12-10 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-12-10 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar CU10 Beredning Prop. 2015/16:4 och motion Föredragande: PS 3. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

2015-12-10 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2015-12-10 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2015-12-10 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-kommissionens förslag om fastställande för 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg i vissa

2015-12-10 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel MJU2 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: MH och JS 3. Fråga

2015-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2015-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-03 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: CM och CR 2. Fråga om utskottsinitiativ Ett eventuellt tillkännagivande

2015-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-01 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om utskottsinitiativ Ett eventuellt tillkännagivande om fullföljande i vissa delar av riksdagens år 2013 beslutade rovdjurspolitik. Fortsatt beredning Information

2015-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-12-01 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: AL 3. Kommissionens arbetsprogram Fråga om yttrande

2015-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:MJU201511281000 Lördag 2015-11-28 kl. 10:00

Planerat sammanträde Miljö- och jordbruksutskottet Datum och tid: Lördag 2015-11-28 kl. 10:00 Plats: RÖ7-

2015-11-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-11-26 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. J uste ring av protokoll 2. Anläggningsbesked för biodrivmedel MJU5 Justering Prop. 2015/16:38 och motioner Föredragande: LR 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2015-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-11-26 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-26 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Stärkta rättigheter för kollektivresenärer CU9 Justering Prop. 2015/16:13 och motion Föredragande: DS 3. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet

2015-11-26 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-24 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Fråga om utskottsinitiativ Ett eventuellt tillkännagivande om fullföljande i vissa delar av riksdagens år 2013 beslutade rovdjurspolitik.

2015-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-19 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Anläggningsbesked för biodrivmedel MJU5 Beredning Prop. 2015/16:38 och motioner Föredragande: LR 3. Inkomna EU-dokument m.m. Föredragande:

2015-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Tisdag 2015-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-17 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Svenska Samernas Riksförbund, SSR 2. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel MJU2 Beredning Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande:

2015-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-11-12 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-12 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jordbruks- och fiskeråd 16-17 november 2015 Information Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Ändringar i lagen om

2015-11-12 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-11-05 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel MJU4 Beredning Prop. 2015/16:32 Föredragande: BW 2. Övriga frågor 3. Nästa

2015-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-11-05 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-11-05 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg CU5 Justering Prop. 2015/16:12 Föredragande: BB 3. Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav

2015-11-05 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag till Rådets förordning om fördelningen av fiskemöjligheter enligt genomförandeprotokollet till partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska

2015-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden CU4 Justering Prop. 2014/15:128 Föredragande: Sjö 3. Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Beredning

2015-11-03 11:00:00