Dokument & lagar (79 träffar)

Omröstning 2011/12:CU27p1 Handlingsplan för nära-nollenergibyggnader

Votering: betänkande 2011/12:CU27 Vägen till nära-nollenergibyggnader, förslagspunkt 1 Handlingsplan för nära-nollenergibyggnader Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C11 av Lars Isovaara och Carina Herrstedt båda SD2011/12:C12 av Veronica Palm m.fl. S yrkandena 1 och 2, 2011/12:C13 av Jan Lindholm m.fl. MP yrkandena

2012-06-19

Utskottsmöte 2011/12:33 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:33 Datum och tid: 2012-06-12 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag CU5 Justering Skr. 2010/11:163 och motioner Föredragande: CK 3. Övriga frågor Bilagor Punkt 1. Protokoll

2012-06-12 11:00:00

Omröstning 2011/12:CU19p4 Så kallade fordonsmålvakter

Votering: betänkande 2011/12:CU19 Skuldsanering, m.m.förslagspunkt 4 Så kallade fordonsmålvakter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C214 av Jan Lindholm MP2011/12:C226 av Lars-Arne Staxäng M2011/12:C239 av Anders Hansson M2011/12:C252 av Katarina Brännström M2011/12:C315 av Hillevi Larsson S2011/12:C355 av Emma Carlsson

2012-06-07

Omröstning 2011/12:CU19p2 Överskuldsättning

Votering: betänkande 2011/12:CU19 Skuldsanering, m.m.förslagspunkt 2 Överskuldsättning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C275 yrkande 1 i denna del, 2011/12:C285, 2011/12:C321 och 2011/12:So521 yrkande 51. Datum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående

2012-06-07

Omröstning 2011/12:CU26p2 Åtgärder för halverad energianvändning m.m.

Votering: betänkande 2011/12:CU26 Energideklarationer, förslagspunkt 2 Åtgärder för halverad energianvändning m.m. Riksdagen avslår motion 2011/12:C8 av Lise Nordin och Jan Lindholm båda MP yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående

2012-05-30

Utskottsmöte 2011/12:32 Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32 Datum och tid: 2012-05-29 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde Statsrådet Stefan Attefall m.fl.Socialdepartementet 3. Aktuella EU-frågor

2012-05-29 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:30 Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30 Datum och tid: 2012-05-10 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Vårändringsbudgeten för 2012 Fråga om yttrande till finansutskottet Prop. 2011/12:99 och motion Föredragande: AL 3. Årsredovisning för staten 2011 Fråga

2012-05-10 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:29 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29 Datum och tid: 2012-05-08 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Stärkt skydd för barn i internationella situationer CU23 Justering Prop. 2011/12:85 och motion Föredragande: CH 3. 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet

2012-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:28 Torsdag 2012-04-26 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid: 2012-04-26 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag CU5 Fortsatt beredning Skrivelse 2010/11:163 och motioner Föredragande: CK 3. Skuldsanering m.m. CU19

2012-04-26 09:30:00

Omröstning 2011/12:CU18p4 Handläggning av trafikskadeärenden m.m.

Votering: betänkande 2011/12:CU18 Ersättningsrätt, förslagspunkt 4 Handläggning av trafikskadeärenden m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C201 yrkandena 1 och 2, 2011/12:C375 och 2011/12:So629. Datum: 2012-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-04-26

Omröstning 2011/12:CU18p2 Barnförsäkringar

Votering: betänkande 2011/12:CU18 Ersättningsrätt, förslagspunkt 2 Barnförsäkringar Riksdagen avslår motion 2011/12:C366 av Catharina Bråkenhielm SDatum: 2012-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 90 0 22 M 94 0 0 13 MP 0 23

2012-04-26

Omröstning 2011/12:CU17p1 Hushållningen med mark- och vattenområden

Votering: betänkande 2011/12:CU17 Hushållningen med mark- och vattenområden, förslagspunkt 1 Hushållningen med mark- och vattenområden Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C249, 2011/12:C261 yrkandena 1 och 3, 2011/12:C262 yrkandena 1-3 och 2011/12:C416. Datum: 2012-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2012-04-26

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-04-19 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid: 2012-04-19 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Ersättningsrätt CU18 Justering Motioner Föredragande: Sjö 3. Stärkt skydd för barn i internationella situationer CU23 Beredning Proposition

2012-04-19 09:30:00

Omröstning 2011/12:CU15p5 Tydligare regler för fakturors förfallodatum

Votering: betänkande 2011/12:CU15 Konsumenträtt, förslagspunkt 5 Tydligare regler för fakturors förfallodatum Riksdagen avslår motion 2011/12:C413. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 99 0 0 8 MP 23 0 0 2

2012-04-19

Omröstning 2011/12:CU15p9 Reklam riktad till barn

Votering: betänkande 2011/12:CU15 Konsumenträtt, förslagspunkt 9 Reklam riktad till barn Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C329 yrkandena 4 och 5, 2011/12:C347 yrkande 2 och 2011/12:C385. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-04-19

Omröstning 2011/12:CU15p1 Bluffakturor

Votering: betänkande 2011/12:CU15 Konsumenträtt, förslagspunkt 1 Bluffakturor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C323, 2011/12:C324, 2011/12:C325, 2011/12:C326, 2011/12:C327, 2011/12:C347 yrkande 4 i denna del, 2011/12:C409 och 2011/12:Sf281 yrkande 1. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2012-04-19

Omröstning 2011/12:CU15p8 Vidareförsäljning av evenemangsbiljetter

Votering: betänkande 2011/12:CU15 Konsumenträtt, förslagspunkt 8 Vidareförsäljning av evenemangsbiljetter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C335 och 2011/12:C400. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 99 0 0 8

2012-04-19

Omröstning 2011/12:CU15p12 Leksakers säkerhet

Votering: betänkande 2011/12:CU15 Konsumenträtt, förslagspunkt 12 Leksakers säkerhet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C318 yrkandena 1-3 och 2011/12:MJ281 yrkande 16. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 MP, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M

2012-04-19

Utskottsmöte 2011/12:26 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information om förordningsförslaget om europeiska stiftelser Statssekreterare Magnus Graner m.fl, Justitiedepartementet 3.

2012-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-29 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid: 2012-03-29 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Konsumenträtt CU15 Justering Motioner Föredragande: Sjö 3. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets förordning om stadga för

2012-03-29 09:30:00

Paginering