Dokument & lagar (442 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:27 Torsdag 2016-03-17 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-03-17 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Vattenvård MJU14 Behandling Motioner Föredragande: CE 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Tisdag den 22 mars 2016 kl. 11.00. Bilagor

2016-03-17 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2016-03-17 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-03-17 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Hushållningen med mark- och vattenområden CU13 Justering Motioner Föredragande: DS 3. Hyresrätt m.m. CU14 Justering Motioner Föredragande: BB 4. Fastighetsrätt

2016-03-17 09:30:00

Omröstning 2015/16:MJU10 Skogspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU10 Skogspolitik, förslagspunkt 8 Skogspolitik Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 70 0 0 14 SD 0 40 0 8 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 20 0 0 1 L 16 0 0 3 KD

2016-03-17

Omröstning 2015/16:MJU10 Skogspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU10 Skogspolitik, förslagspunkt 4 Skogspolitik Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 24 M 70 0 0 14 SD 39 1 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 17 0 5 V 20 0 0 1 L 16 0 0 3 KD

2016-03-17

Omröstning 2015/16:MJU10 Skogspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU10 Skogspolitik, förslagspunkt 3 Skogspolitik Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 0 70 0 14 SD 40 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 16

2016-03-17

Omröstning 2015/16:MJU10 Skogspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU10 Skogspolitik, förslagspunkt 1 Skogspolitik Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 70 0 0 14 SD 0 40 0 8 MP 23 0 0 2 C 1 0 16 5 V 20 0 0 1 L 16 0 0 3 KD

2016-03-17

Omröstning 2015/16:MJU11 Biologisk mångfald

Votering: betänkande 2015/16:MJU11 Biologisk mångfald, förslagspunkt 2 Biologisk mångfald Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 75 0 0 9 SD 44 0 0 4 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 0 20 0 1 L 17

2016-03-16

Omröstning 2015/16:MJU11 Biologisk mångfald

Votering: betänkande 2015/16:MJU11 Biologisk mångfald, förslagspunkt 1 Biologisk mångfald Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 1 74 0 9 SD 44 0 0 4 MP 24 0 0 1 C 0 21 0 1 V 20 0 0

2016-03-16

Omröstning 2015/16:MJU11 Biologisk mångfald

Votering: betänkande 2015/16:MJU11 Biologisk mångfald, förslagspunkt 4 Biologisk mångfald Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 75 0 0 9 SD 0 44 0 4 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 1 0 19 1 L 17

2016-03-16

Omröstning 2015/16:MJU11 Biologisk mångfald

Votering: betänkande 2015/16:MJU11 Biologisk mångfald, förslagspunkt 3 Biologisk mångfald Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 1 74 0 9 SD 0 44 0 4 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 20 0 0 1 L

2016-03-16

Omröstning 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd

Votering: betänkande 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd, förslagspunkt 1 Naturvård och områdesskydd Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 75 0 9 SD 44 0 0 4 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 20 0

2016-03-16

Omröstning 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd

Votering: betänkande 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd, förslagspunkt 3 Naturvård och områdesskydd Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 75 0 0 9 SD 0 44 0 4 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 20

2016-03-16

Omröstning 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd

Votering: betänkande 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd, förslagspunkt 2 Naturvård och områdesskydd Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 44 0 0 4 MP 24 0 0 1 C 0 21 0 1 V 20

2016-03-16

Omröstning 2015/16:FöU7 Beredskap för kris och krig

Votering: betänkande 2015/16:FöU7 Beredskap för kris och krig, förslagspunkt 17 Beredskap för kris och krig Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 1 12 M 0 0 75 9 SD 0 44 0 4 MP 22 0 2 1 C 0 0 21 1 V

2016-03-16

Omröstning 2015/16:FöU7 Beredskap för kris och krig

Votering: betänkande 2015/16:FöU7 Beredskap för kris och krig, förslagspunkt 13 Beredskap för kris och krig Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 75 0 9 SD 44 0 0 4 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 20

2016-03-16

Omröstning 2015/16:FöU7 Beredskap för kris och krig

Votering: betänkande 2015/16:FöU7 Beredskap för kris och krig, förslagspunkt 12 Beredskap för kris och krig Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 75 0 9 SD 44 0 0 4 MP 24 0 0 1 C 0 21 0

2016-03-16

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid: 2016-03-15 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor FöU11 Beredning Proposition 2015/16:94 och motioner Föredragande: ML 3. Anmälningar

2016-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-03-10 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-03-10 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information inför Jordbruks- och fiskeråd den 14 mars 2016 Information Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Skogspolitik MJU10 Justering

2016-03-10 08:00:00

Omröstning 2015/16:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Votering: betänkande 2015/16:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, förslagspunkt 4 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Datum: 2016-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106

2016-03-09

Omröstning 2015/16:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Votering: betänkande 2015/16:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, förslagspunkt 3 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Datum: 2016-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106

2016-03-09