Dokument & lagar (565 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:32 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32 Datum och tid: 2016-04-12 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete FöU13 Justering Skr. 2015/16:88 och motioner Föredragande: ML 3. Anmälan till kammardebatt

2016-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-04-07 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-04-07 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning CU18 Beredning Prop. 2015/16:85 Föredragande: Sjö Anm Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

2016-04-07 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:29 Torsdag 2016-04-07 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29 Datum och tid: 2016-04-07 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning EG nr 1102/2008 KOM2016 39 Överläggning Klimat-

2016-04-07 08:00:00

Omröstning 2015/16:CU15 Fastighetsrätt

Votering: betänkande 2015/16:CU15 Fastighetsrätt, förslagspunkt 8 Fastighetsrätt Datum: 2016-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 72 0 0 12 SD 42 0 0 6 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 13 0 0 6

2016-04-07

Omröstning 2015/16:CU15 Fastighetsrätt

Votering: betänkande 2015/16:CU15 Fastighetsrätt, förslagspunkt 6 Fastighetsrätt Datum: 2016-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 72 0 0 12 SD 0 42 0 6 MP 21 0 0 4 C 0 0 18 4 V 18 0 0 3 L 13 0 0 6

2016-04-07

Omröstning 2015/16:CU15 Fastighetsrätt

Votering: betänkande 2015/16:CU15 Fastighetsrätt, förslagspunkt 12 Fastighetsrätt Datum: 2016-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 72 0 0 12 SD 42 0 0 6 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 13 0 0 6

2016-04-07

Omröstning 2015/16:CU13 Hushållningen med mark- och vattenområden

Votering: betänkande 2015/16:CU13 Hushållningen med mark- och vattenområden, förslagspunkt 5 Hushållningen med mark- och vattenområden Datum: 2016-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 0 93 19 M 72 0 0 12 SD 1 40 1 6 MP 4 0

2016-04-07

Omröstning 2015/16:CU13 Hushållningen med mark- och vattenområden

Votering: betänkande 2015/16:CU13 Hushållningen med mark- och vattenområden, förslagspunkt 1 Hushållningen med mark- och vattenområden Datum: 2016-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 0 72 0 12 SD 42 0 0 6 MP

2016-04-07

Omröstning 2015/16:FöU4 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm

Votering: betänkande 2015/16:FöU4 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75

2016-04-06

Omröstning 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.

Votering: betänkande 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 9 Hyresrätt m.m. Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 75 0 9 SD 38 0 0 10 MP 22 0 0 3 C 0 20 0 2 V 18 0 0 3 L 0 17

2016-04-06

Omröstning 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.

Votering: betänkande 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 7 Hyresrätt m.m. Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 75 0 9 SD 38 0 0 10 MP 21 0 0 4 C 0 20 0 2 V 18 0 0 3 L 0 17

2016-04-06

Omröstning 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.

Votering: betänkande 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 6 Hyresrätt m.m. Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 75 0 9 SD 38 0 0 10 MP 22 0 0 3 C 0 20 0 2 V 18 0 0 3 L 0 17

2016-04-06

Omröstning 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.

Votering: betänkande 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 4 Hyresrätt m.m. Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 75 0 9 SD 38 0 0 10 MP 22 0 0 3 C 20 0 0 2 V 18 0 0 3 L 0 0 17 2 KD

2016-04-06

Omröstning 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.

Votering: betänkande 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 2 Hyresrätt m.m. Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 75 0 9 SD 38 0 0 10 MP 22 0 0 3 C 0 0 20 2 V 17 0 1 3 L 0 17 0

2016-04-06

Omröstning 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.

Votering: betänkande 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 18 Hyresrätt m.m. Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 102 0 10 M 75 0 0 9 SD 38 0 0 10 MP 2 20 0 3 C 20 0 0 2 V 0 18 0 3 L 17 0

2016-04-06

Omröstning 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.

Votering: betänkande 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 17 Hyresrätt m.m. Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 38 0 0 10 MP 21 0 0 4 C 20 0 0 2 V 0 18 0 3 L 17 0 0 2

2016-04-06

Omröstning 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.

Votering: betänkande 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 10 Hyresrätt m.m. Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 38 0 0 10 MP 22 0 0 3 C 19 0 0 3 V 0 18 0 3 L 17 0 0 2

2016-04-06

Omröstning 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.

Votering: betänkande 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 1 Hyresrätt m.m. Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 75 0 0 9 SD 38 0 0 10 MP 22 0 0 3 C 0 0 20 2 V 0 0 18 3 L 0 17 0 2 KD

2016-04-06

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum och tid: 2016-04-05 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Information från Försvarsmakten och Migrationsverket om Afghantolkarna m.fl. Konteramiral Anders Grenstad, Tillförordnad insatschef, Försvarsmakten Carin Bratt, Chefsjurist, Försvarsmakten

2016-04-05 11:00:00

Omröstning 2015/16:SkU19 Mervärdesskatt

Votering: betänkande 2015/16:SkU19 Mervärdesskatt, förslagspunkt 4 Mervärdesskatt Datum: 2016-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 72 0 0 12 SD 42 0 0 6 MP 22 0 0 3 C 17 0 0 5 V 14 0 0 7 L 14 0 0 5

2016-03-23