Dokument & lagar (448 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-03-10 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-03-10 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information inför Jordbruks- och fiskeråd den 14 mars 2016 Information Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Skogspolitik MJU10 Justering

2016-03-10 08:00:00

Omröstning 2015/16:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Votering: betänkande 2015/16:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, förslagspunkt 4 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Datum: 2016-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106

2016-03-09

Omröstning 2015/16:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Votering: betänkande 2015/16:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, förslagspunkt 3 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Datum: 2016-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106

2016-03-09

Omröstning 2015/16:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Votering: betänkande 2015/16:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, förslagspunkt 2 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Datum: 2016-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106

2016-03-09

Omröstning 2015/16:CU16 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser

Votering: betänkande 2015/16:CU16 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser, förslagspunkt 3 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser Datum: 2016-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106

2016-03-09

Omröstning 2015/16:CU16 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser

Votering: betänkande 2015/16:CU16 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser, förslagspunkt 2 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser Datum: 2016-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106

2016-03-09

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid: 2016-03-08 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Livsmedelspolitik MJU15 Behandling Motioner Föredragande: CR 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Torsdag 10 mars 2016 kl. 08.00 Bilagor

2016-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-03-08 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information av Justitiedepartementet inför ministerrådet allmänna rådet den 15 mars 2016 Statssekreterare Ann Linde 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om regeringens

2016-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-03-03 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information av Ekonomistyrningsverket ESV med anledning av rapporten Anslagsfinansiering av Försvarets materielverk ESV-rapport 2015:59 m.fl. rapporter Generaldirektör Mats Wikström

2016-03-03 10:00:00

Omröstning 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 9 Landsbygdspolitik Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 74 0 0 10 SD 0 46 0 2 MP 22 0 0 3 C 19 0 0 3 V 19 0 0 2 L 16 0

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 5 Landsbygdspolitik Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 M, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 74 0 10 SD 0 0 46 2 MP 22 0 0 3 C 0 19 0 3 V 19 0 0 2 L 16

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 4 Landsbygdspolitik Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 74 0 10 SD 46 0 0 2 MP 22 0 0 3 C 0 19 0 3 V 19 0 0 2 L 16

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 3 Landsbygdspolitik Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 74 0 0 10 SD 0 46 0 2 MP 22 0 0 3 C 19 0 0 3 V 19 0 0 2 L 16 0

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 1 Landsbygdspolitik Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 74 0 10 SD 0 0 46 2 MP 22 0 0 3 C 0 19 0 3 V 19 0 0 2

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 10 Landsbygdspolitik Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 M, C, V, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 74 0 10 SD 46 0 0 2 MP 22 0 0 3 C 0 19 0 3 V 0 19 0

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.förslagspunkt 9 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.förslagspunkt 8 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.förslagspunkt 6 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.förslagspunkt 5 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2016-03-03

Omröstning 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.

Votering: betänkande 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.förslagspunkt 3 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. Datum: 2016-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2016-03-03