Dokument & lagar (226 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:eun201703240900 Fredag 2017-03-24 kl. 09:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Fredag 2017-03-24 kl. 09:00 Plats:

2017-03-24 09:00:00

Yttrande 2016/17:EUN2y

EU-nämndens yttrande 2016/17:EUN2y Kommissionens vitbok om Europas framtid KOM 2017 2025 Till Utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över vitboken om EU:s framtid KOM2017 2025 senast den 27 april 2017. EU-nämnden önskar också yttra sig över vitboken

2017-01-01

Yttrande 2016/17:EUN2y (docx, 71 kB)

Yttrande 2016/17:EUN1y

EU-nämndens yttrande 2016/17:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge EU-nämnden och utskotten tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016. EU-nämnden lyfter i yttrandet

2017-01-01

Yttrande 2016/17:EUN1y (docx, 78 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:56 EU-nämndens sammanträde 2014-09-26

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2013/14:56 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-09-26 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i rådet den 23 juli återrapport delas i postfacken Återrapport från


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:49 EU-nämndens sammanträde 2014-07-18

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2013/14:49 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-07-18 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i rådet den 23 juni har delats i postfacken Information och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:45 EU-nämndens sammanträde 2014-07-04

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2013/14:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-07-04 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Statsrådet Peter Norman Återrapport från möte i rådet den 20 juni Information och samråd inför möte i rådet den 8 juli Justering


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:43 EU-nämndens sammanträde 2014-06-25

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2013/14:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-06-25 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 26-27 juni ev.Övrigt Anm.Nästa


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:42 EU-nämndens sammanträde 2014-06-25

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2013/14:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-06-25 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor budget Statssekreteraren Hans Lindberg Information och samråd inför möte i rådet den 17 juli Justering stenografiska uppteckningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:41 EU-nämndens sammanträde 2014-06-18

EU-nämnden Reviderad kallelse 2 och föredragningslista 2013/14:41 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-06-18 kl. 07:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor och Allmänna frågor gemensamt med utrikesutskottet Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i rådet den 12 maj återrapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:39

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-06-05 kl. 08:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Miljö Miljöminister Lena Ek Återrapport från möte i rådet den 3 mars Återrapport från informellt ministermöte den 14 maj Information och samråd inför möte i rådet den 12 juni ca 08.30 Transport, telekommunikation


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:38 EU-nämndens sammanträde 2014-05-28

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2013/14:38 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-05-28 kl. 7:45: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från möte i rådet 3-4 mars Information och samråd inför möte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:36 EU-nämndens sammanträde 2014-05-23

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2013/14:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-05-23 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Konkurrenskraft Statssekreterare Peter Honeth Återrapport från möte i rådet den 20-21 februari Återrapport från informellt ministermöte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:34 EU-nämndens sammanträde 2014-05-09

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2013/14:34 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-05-09 kl. 08:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i rådet den 18 mars återrapport delas i postfacken Information och samråd inför möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:33 EU-nämndens sammanträde 2014-04-30

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2013/14:33 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-04-30 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor gemensamt sammanträde med utrikesutskottet Kabinettssekreterare Frank Belfrage Information och samråd inför extrainsatt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:32 EU-nämndens sammanträde 2014-04-11

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2013/14:32 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-04-11 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Kabinettsekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i rådet den 17 mars återrapport delas i postfacken Återrapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:28 EU-nämndens sammanträde 2014-03-14

EU-nämnden Utskick 2 2013/14:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-03-14 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Allmänna frågor Från Statsrådsberedningen: Kompletterad kommenterad dagordning Implementation of the European Semester Synthesis report, dp. 7 European Council 20 and 21


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:23 EU-nämndens sammanträde 2014-02-28

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt Utskick 2 2013/14:23 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-02-28 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från möte i rådet den 5-6 december 2013 Återrapport från informellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:21 EU-nämndens sammanträde 2014-02-14

EU-nämnden Utskick 2 2013/14:21 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-02-14 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 och 4 Konkurrenskraft Från Närings- och Utbildningsdepartementet: Komplettering av kommenterad dagordning dp. 6f, 7, 9, 10d, 10e Preparations of the Council Competitivenessof


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Yttrande 2013/14:eun1Y

EU-nämndens yttrande 2013/14:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 skr. 2013/14:115 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 20 mars 2014 att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013. Regeringens skrivelse I skrivelsen

2014-01-01

Yttrande 2013/14:eun1Y (docx, 42 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:16 EU-nämndens sammanträde 2013-12-17

EU-nämnden Utskick 2 2013/14:16 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-12-17 kl. 10:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till pp. 1 Ekonomiska och finansiella frågor Från Finansdepartementet: Preliminär dagordning Kommenterad


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information