Dokument & lagar (1 651 träffar)

Utskottsmöte 2019/20:28 Torsdag 2020-04-02 kl. 11:15

Föredragningslista Näringsutskottet 2019/20:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28 Datum och tid: 2020-04-02 11:15 Plats: RÖ4-09 SkU:s sessionssal 1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon Beslut 2. Möjliga effekter av det nya coronaviruset för energibranschen Information Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

2020-04-02 11:15:00

Utskottsmöte 2019/20:23 Torsdag 2020-04-02 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2019/20:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23 Datum och tid: 2020-04-02 11:00 Plats: Skandiasalen 1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon 2. Justitieminister Morgan Johansson besöker utskottet med anledning av frågan om straffreduktion för unga lagöverträdare mellan

2020-04-02 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:22 Torsdag 2020-04-02 kl. 08:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2019/20:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22 Datum och tid: 2020-04-02 08:15 Plats: Förstakammarsalen 1. Reglering av vapenmagasin JuU17 Justering Proposition 2019/20:58 och motioner Föredragande: CU 2. Kriminalvårdsfrågor JuU28 Justering Motioner Föredragande: LL 3.

2020-04-02 08:15:00

Yttrande 2019/20:NU8y

Kommissionens vitbok om AI Dokumentet är inte

2020-04-02

Yttrande 2019/20:NU7y

Riksdagens skrivelser till regeringen Dokumentet är inte

2020-04-02

Yttrande 2019/20:NU6y

Klimatpolitisk handlingsplan Dokumentet är inte

2020-04-02

Motion 2019/20:3547 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3547 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:118 Ungdomsövervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att besluta om helghemarrest vid andra tider än de föreslagna och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU45

Motion 2019/20:3547 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3547 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:3546 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3546 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:89 En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffverkställighet ska ske i hemlandet och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU40

Motion 2019/20:3546 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3546 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3544 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3544 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:118 Ungdomsövervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kombination av inskränkningar i rörelsefriheten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2019/20:JuU45

Motion 2019/20:3544 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3544 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3538 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3538 av Johan Hedin C med anledning av prop. 2019/20:118 Ungdomsövervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hemarrest och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konsekvenserna vid misskötsel


Utskottsberedning: 2019/20:JuU45

Motion 2019/20:3538 av Johan Hedin (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3538 av Johan Hedin (C) (pdf, 71 kB)

Utskottsmöte 2019/20:21 Torsdag 2020-03-26 kl. 10:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2019/20:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21 Datum och tid: 2020-03-26 10:30 Plats: Skandiasalen 1. Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018 JuU20 Justering Skrivelse 2019/20:56 Föredragande: EL 2. Barnpornografibrottet och preskriptionen av brott

2020-03-26 10:30:00

Motion 2019/20:3521 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3521 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:109 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek ett enklare förfarande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka möjligheterna till kamerabevakning och om att samhällets och


Utskottsberedning: 2019/20:JuU36

Motion 2019/20:3521 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3521 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Utskottsmöte 2019/20:27 Onsdag 2020-03-25 kl. 13:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2019/20:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27 Datum och tid: 2020-03-25 13:00 Plats: RÖ5-37 1. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum Ev. beslut vid behov 2. Medgivande att vara uppkopplade per telefon Beslut 3. Effekter av det nya coronaviruset för svenskt näringsliv

2020-03-25 13:00:00

Motion 2019/20:3516 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3516 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:118 Ungdomsövervakning 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att den nya påföljden ungdomsövervakning ska genomföras som en tidsbegränsad lag som ska gälla i tre år från ikraftträdandet. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:JuU45

Motion 2019/20:3516 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3516 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 98 kB)

Yttrande 2019/20:NU5y

Näringsutskottets yttrande 2019/20:NU5y Den europeiska gröna given Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 3 mars 2020 att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens meddelande Den europeiska gröna given COM2019 640Näringsutskottet beslutade den 5 mars 2020

2020-03-20

Yttrande 2019/20:NU5y (pdf, 93 kB)

Utskottsmöte 2019/20:26 Torsdag 2020-03-19 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2019/20:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26 Datum och tid: 2020-03-19 10:00 Plats: Skaniasalen 1. Justering av protokoll 2. Näringspolitik NU12 Justering Tidigare behandlad 6 februari och 12 mars Motioner Föredragande: LS 3. Regional tillväxtpolitik NU13 Justering Tidigare

2020-03-19 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:20 Torsdag 2020-03-19 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2019/20:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20 Datum och tid: 2020-03-19 10:00 Plats: RÖ 04-09 Skatteutskottets sessionssal OBS 1. Ann-Marie Orler, chef för internationella enheten vid NOA och Annika Svensson, polisinspektör Uppsala besöker utskottet för att redogöra för erfarenheterna

2020-03-19 10:00:00

Motion 2019/20:3510 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3510 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:109 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek ett enklare förfarande 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2019/20:109 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek ett enklare förfarande.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU36

Motion 2019/20:3510 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3510 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 104 kB)

Motion 2019/20:3508 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3508 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:87 Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare stärka brottsofferperspektivet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU41

Motion 2019/20:3508 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3508 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Utskottsmöte 2019/20:25 Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2019/20:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25 Datum och tid: 2020-03-12 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Näringspolitik NU12 Fortsatt b eredning Tidigare behandlad 6 februari Motioner Föredragande: LS 3. Regional tillväxtpolitik NU13 Fortsatt beredning

2020-03-12 10:00:00