Dokument & lagar (67 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:33 Onsdag 2011-09-14 kl. 16:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33 Datum och tid: 16:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. EU-frågor på migrationsområdet Information. Ev. överläggning Justitiedepartementet 2. EU-förslag om ändring av förordning EG nr 1931/2006 vad gäller

2011-09-14 16:00:00

Utskottsmöte 2010/11:32 Torsdag 2011-06-30 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Återförvisat utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen Beredning och ev. justering Föredragande: KH 3. Kanslimeddelanden

2011-06-30 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:31 Fredag 2011-06-17 kl. 08:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen Fortsatt beredning Ev justering Föredragande: KH 3. Kanslimeddelanden

2011-06-17 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:30 Torsdag 2011-06-16 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av Riksrevisionen Riksrevisor Jan Landahl m.fl. om granskningsrapporten RiR 2011:20 Vad blev det av de misstänkta

2011-06-16 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:29 Tisdag 2011-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:29 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen Fortsatt beredning 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa

2011-06-14 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-fråga om samordning av sociala trygghetssystem Överläggning Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet

2011-06-09 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:27 Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på migrationsområdet Överläggning Statsrådet Tobias Billström 3. Övriga aktuella EU-frågor Information Statsrådet

2011-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:26 Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Vårändringsbudget för 2011 SfU5y Justering av yttrande till FiU Prop. 2010/11:99 och motioner Föredragande: KH 3. Biometriska

2011-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Torsdag 2011-05-12 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Vårändringsbudget för 2011 Fråga om yttrande till FiU Prop. 2010/11:99 och motioner Föredragande: KH 3. Årsredovisning

2011-05-12 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:24 Torsdag 2011-05-05 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från regeringen, Justitiedepartementet, om det södra grannskapet och om utvärdering av EU:s

2011-05-05 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Torsdag 2011-04-14 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen SfU4y Justering Skr. 2010/11:75 Föredragande: KH

2011-04-14 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-04-07 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-fråga om södra grannskapsregionen och om utvärdering av EU:s återtagandeavtal Överläggning Statsrådet Tobias Billström

2011-04-07 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om utskottsinitiativ om lokal närvaro 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen den 7

2011-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20 Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Migration och asylpolitik SfU6 Justering Skr. 2010/11:29 och motioner Föredragande: KS, KH, JIL 3. Kanslimeddelanden 4.

2011-03-29 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-03-17 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Migration och asylpolitik SfU6 Justering Skr. 2010/11:29 och motioner Föredragande: KS, KH, JIL 3. Socialavgifter SfU7

2011-03-17 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:18 Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på migrationsområdet Allmän information Planeringschef Ola Henrikson och kansliråd Sophie Dernelid, Justitiedepartementet

2011-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17 Torsdag 2011-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-fråga: Samordning av sociala trygghetssystem Överläggning Statssekreterare Anna Westerberg, Socialdepartementet KOM2010

2011-03-03 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander informerar om inspektionens årliga rapport

2011-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15 Torsdag 2011-02-17 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-fråga om återtagandeavtal mellan EU och Turkiet Överläggning Statsrådet Tobias Billström 3. Övriga aktuella EU-frågor

2011-02-17 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Migration och asylpolitik SfU6 Beredning Skr. 2010/11:29 och motioner Föredragande: KS, KH, JIL 3. Kommissionens arbetsprogram

2011-02-08 11:00:00

Paginering