Dokument & lagar (177 träffar)

Omröstning 2010/11:SfU12p1 Vissa ändringar i sjukförsäkringen

Votering: betänkande 2010/11:SfU12 Vissa ändringar i sjukförsäkringen förnyad behandlingförslagspunkt 1 Vissa ändringar i sjukförsäkringen Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som kan träda i kraft senast den 1 januari 2012 i fråga om ersättning till

2011-07-01

Omröstning 2010/11:SfU9p3 Privata tjänsteleverantörer

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 3 Privata tjänsteleverantörer Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf6 av Erik Almqvist SD yrkande 3. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p2 Överenskommelser om representation m.m.

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 2 Överenskommelser om representation m.m. Riksdagen antar 3 kap. 6 tredje och fjärde styckena regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:121 i denna del. Datum: 2011-06-01 Omröstning

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf6 av Erik Almqvist SD yrkande 1. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0 15

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p5 Rätt att överklaga

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 5 Rätt att överklaga Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf6 av Erik Almqvist SD yrkande 2. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0 15 MP

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p4 Avsikten med vistelsen

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 4 Avsikten med vistelsen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716 såvitt avser att 3 kap. 2 ska upphöra att gälla. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:121 i denna del och avslår motionerna 2010/11:Sf6

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU8p3 Kontroll av uppehållstillståndskortet

Votering: betänkande 2010/11:SfU8 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort, förslagspunkt 3 Kontroll av uppehållstillståndskortet Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716 såvitt avser 9 kap. 8 b Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:123 i denna del och avslår

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU8p2 Nationellt register

Votering: betänkande 2010/11:SfU8 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort, förslagspunkt 2 Nationellt register Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf8 yrkande 1. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU8p1 Permanent fysiskt hinder

Votering: betänkande 2010/11:SfU8 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort, förslagspunkt 1 Permanent fysiskt hinder Riksdagen antar 9 kap. 8 a andra stycket regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:123 i denna del och avslår motion 2010/11:Sf8

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU6p4 Ensamkommande barn

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 4 Ensamkommande barn Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf5 av Erik Almqvist SD yrkande 5, 2010/11:Sf205 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 6 och 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 12. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p28 Utvisning på grund av brott

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 28 Utvisning på grund av brott Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju419 av Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson båda SD yrkandena 1-7 och 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 17 och 18. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p2 Begreppet väpnad konflikt m.m.

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 2 Begreppet väpnad konflikt m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 1 i denna del, 2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkandena 7 och 8 samt 2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 3 i denna

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p16 Arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 16 Arbetskraftsinvandring Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkande 3, 2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 8, 2010/11:Sf5 av Erik Almqvist SD yrkande 6, 2010/11:Sf333 av Ulrika Karlsson i Uppsala M yrkandena

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p1 Flykting- och migrationspolitik

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 1 Flykting- och migrationspolitik Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkande 4, 2010/11:Sf5 av Erik Almqvist SD yrkandena 1 och 8, 2010/11:Sf201 av Caroline Szyber KD yrkande 2, 2010/11:Sf377 av Jonas Gunnarsson S

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p33 Svenskt medborgarskap

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 33 Svenskt medborgarskap Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf384 av Marietta de Pourbaix-Lundin M och 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 19-21. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 35

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p14 Ändring av Dublinförordningen

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 14 Ändring av Dublinförordningen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkande 2, 2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 14, 2010/11:Sf377 av Jonas Gunnarsson S yrkande 4 och 2010/11:Sf394 av Maria Ferm

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p21 Anhöriginvandring

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 21 Anhöriginvandring Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkande 1 i denna del, 2010/11:Sf5 av Erik Almqvist SD yrkande 7, 2010/11:Sf272 av Eva Bengtson Skogsberg och Betty Malmberg båda M2010/11:Sf340 av Annika Eclund

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p17 Bärplockare

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 17 Bärplockare Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf261 av Josefin Brink m.fl. V2010/11:Sf276 av Lars Mejern Larsson och Désirée Liljevall båda S och 2010/11:Sf284 av Maria Lundqvist-Brömster FPDatum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p23 Identitetskrav

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 23 Identitetskrav Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 5, 2010/11:Sf239 av Bodil Ceballos och Maria Ferm båda MP2010/11:Sf277 av Amir Adan M och 2010/11:Sf324 av Lars Johansson SDatum: 2011-05-04 Omröstning

2011-05-04

Omröstning 2010/11:SfU6p27 Återetableringsstöd

Votering: betänkande 2010/11:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 27 Återetableringsstöd Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf5 av Erik Almqvist SD yrkande 2. Datum: 2011-05-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 29 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 100 0

2011-05-04