Dokument & lagar (741 träffar)

Framställning / redogörelse 1983/84:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:23 Förslag 1983/84:23 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändring av vissa arvoden m. m. Till riksdagen Bestämmelser om ersättning för uppdrag i olika riksdagsorgan finns dels i arvodesstadgan RFS 1979:I för riksdagen och dess organ,

1984-04-25

Framställning / redogörelse 1983/84:23 (pdf, 279 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:22 Förslag 1983/84:22 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om anslag på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 Till Riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår att på tilläggsbudget III till statsbudgeten för

1984-03-21

Framställning / redogörelse 1983/84:22 (pdf, 102 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:20 Redogörelse 1983/84:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1983 1984-02-22 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1984-02-13

Framställning / redogörelse 1983/84:20 (pdf, 135 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:19 Redogörelse 1983/84:19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1983 1984-02-22 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av riksbankens tillstånd,

1984-02-13

Framställning / redogörelse 1983/84:19 (pdf, 129 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:15 Redogörelse 1983/84:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1983 1 Riksdagen 1983/84. 2 sami. Nr 15 ISBN 91-85456-25-x ISSN 0347-3198 mlnab/gotab Stockholm 1984 77465 Redog. 1983/84:15 3 Till Riksdagen Jämlikt föreskrifterna

1984-01-17

Framställning / redogörelse 1983/84:15 (pdf, 2044 kB)

Proposition 1983/84:202

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1983/84:202 Regeringens proposition 1983/84:202 om ändring av riksgränsen mellan Sverige och Finland beslutad den 17 maj 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprolokoll. På regeringens

1983-12-31

Proposition 1983/84:202 (pdf, 253 kB)

Proposition 1983/84:201

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1983/84:201 Regeringens proposition 1983/84:201 om godkännande av konvention om upprättande av den europeiska organisationen Eumetsat beslutad den 10 maj 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har upptagits i bifogade utdrag

1983-12-31

Proposition 1983/84:201 (pdf, 1972 kB)

Proposition 1983/84:200

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1983/84:200 Regeringens proposition 1983/84:200 om vissa åtgärder för att dämpa pris- och kostnadsutvecklingen beslutad den 3 maj 1984. Regeringen föreslär riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprolokoll ovannämnda

1983-12-31

Proposition 1983/84:200 (pdf, 1795 kB)

Proposition 1983/84:199

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1983/84:199 Regeringens proposition 1983/84:199 om svenskundervisning för vuxna invandrare beslutad den 17 maj 1984. Regeringen föreslår riksdagen atl antaga det förslag som har lagils upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar

1983-12-31

Proposition 1983/84:199 (pdf, 2879 kB)

Proposition 1983/84:198

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1983/84:198 Regeringens proposition 1983/84:198 med förslag till lag om tullfrihet under viss tid för oraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor beslutad den 10 maj 1984. Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagils

1983-12-31

Proposition 1983/84:198 (pdf, 66 kB)

Proposition 1983/84:197

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1983/84 197 Regeringens proposition 1983/84:197 om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom beslutad den 26 april 1984 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i  O bifogade utdrag av regeringsprotokoll

1983-12-31

Proposition 1983/84:197 (pdf, 4297 kB)

Proposition 1983/84:196

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1983/84:196 Regeringens proposition 1983/84:196 om kompensation till skogsägare som har gjort förluster i Väner-skogs konkurs beslutad den 5 april 1984. Regeringen föreslår riksdagen all anta de förslag som har upptagils i bifogade utdrag av regeringsprolokoll.

1983-12-31

Proposition 1983/84:196 (pdf, 256 kB)

Proposition 1983/84:195

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1983/84:195 Regeringens proposition 1983/84:195 om skatt på vissa dryckesförpackningar, m. m.beslutad den 29 mars 1984. Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprolokoll. På regeringens

1983-12-31

Proposition 1983/84:195 (pdf, 389 kB)

Proposition 1983/84:194

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1983/84:194 Regeringens proposition 1983/84:194 om ny stämpelskattelagstiftning beslutad den 29 mars 1984. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. På regeringens

1983-12-31

Proposition 1983/84:194 (pdf, 3277 kB)

Proposition 1983/84:193

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1983/84:193 Regeringens proposition 1983/84:193 om slopande av särskild självdeklaration för fysiska personer, m. m.beslutad den 5 april 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll

1983-12-31

Proposition 1983/84:193 (pdf, 840 kB)

Proposition 1983/84:192

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1983/84:192 Regeringens proposition 1983/84:192 om sanktionsavgifter vid överträdelser av import- och exportregleringar beslutat den 29 mars 1984. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll

1983-12-31

Proposition 1983/84:192 (pdf, 1799 kB)

Proposition 1983/84:191

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1983/84:191 Regeringens proposition 1983/84:191 om vissa frågor rörande jordbruksprisregleringen, m. m.beslutad den 5 april 1984. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens

1983-12-31

Proposition 1983/84:191 (pdf, 2280 kB)

Proposition 1983/84:190

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1983/84:190 Regeringens proposition 1983/84:190 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m. m.beslutad den 5 april 1984. Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll för de åtgärder och det ändamål

1983-12-31

Proposition 1983/84:190 (pdf, 2109 kB)

Proposition 1983/84:189

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1983/84:189 Regeringens proposition 1983/84:189 om ändring i lagen 1968:430 om mervärdeskatt, m.m.beslutad den 29 mars 1984. Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens

1983-12-31

Proposition 1983/84:189 (pdf, 873 kB)

Proposition 1983/84:188

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1983/84:188 Regeringens proposition 1983/84:188 om reglering av priserna på flsk m. m.beslutad den 29 mars 1984. Regeringen föreslår riksdagen atl antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar

1983-12-31

Proposition 1983/84:188 (pdf, 973 kB)