Dokument & lagar (115 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Beslut och justering av Förslag till betänkande

2007-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning med Riksbanksfullmäktige Riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Leif Pagrotsky 2. Godkännande av föredragningslistan

2007-11-29 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Finansdepartementets information om kvaliteten i offentliga finanser i EU Finansminister Anders Borg, departementsråd Mattias Hector, ämnesråd Peter Holmgren,

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista kl 09.00 1. Information om EU:s budget för 2008 Statssekreterare Hans Lindblad Reviderad kommenterad dagordning Ekofin budget den 23 november 2007 och PM om Rådets

2007-11-22 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Intern utfrågning av Riksrevisorerna Karin Lindell, Eva Lindström och Lennart Grufberg 4. Riksrevisionens

2007-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen, Neptunus, Mynttorget 1 A Föredragningslista Offentlig utfrågning med riksbankschefen Riksbankschef Stefan Ingves utfrågas om den aktuella penningpolitiken.

2007-11-15 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Beslut och justering av Förslag till betänkande FiU1 Utgiftsramar och

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002-2006 FiU6 Beslut och justering av Förslag till betänkande 2007/08:FiU6

2007-11-01 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Saksamråd om Solvens II Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell Underlag för saksamråd: faktapromemoria Solvens II FPM117 tidigare delad och faktapromemoria

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Fortsatt behandling av budgetpropositionen och motioner

2007-10-25 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning kl 11.00 Finansdepartementets statssekreterare Dan Ericsson utfrågas med anledning av behandlingen av betänkande FiU6 Redovisning av AP-fondernas

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning Sveriges Kommuner och Landsting utfrågas med anledning av proposition 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling Skrivelse från Sveriges

2007-10-16 11:00:00

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS13

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2007/08:RRS13 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens uppföljning av kommunernas ekonomi Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens uppföljning och redovisning av kommunernas ekonomi och hur väl den fungerar som underlag för att bedöma den långsiktiga

2007-10-08

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS13 (doc, 99 kB)

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Planering Förslag till ärendeplan och sammanträdesplan bifogas 4. EU-frågor hösten 2007 Föredragningspromemoria

2007-09-27 09:00:00

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS2

1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2007/08:RRS2 2000-08-11 16.42 2007/08:RRS2 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2007/08:RRS2 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens skatteprognoser Sammanfattning Riksrevisionen har granskat kvaliteten på regeringens skatteprognoser under perioden 2000-2006.

2007-09-01

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS2 (doc, 98 kB)