Dokument & lagar (128 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:35 Torsdag 2012-03-29 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:35 Datum och tid: 2012-03-29 09:00 kl. 09:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Statlig styrning och ansvarsutkrävande Seminarium Arrangörer: Finansutskottet och konstitutionsutskottet tillsammans med Riksbankens jubileumsfond. 2. Nästa sammanträde Tisdag den 10 april kl 11:00. Bilagor 1.

2012-03-29 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:34 Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid: 2012-03-27 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om förslag till förordning om europeiska riskkapitalfonder Finansmarknadsminister Peter Norman. KOM2011 860. 2. Överläggning om förslag till förordning med

2012-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:33 Torsdag 2012-03-22 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:33 Datum och tid: 2012-03-22 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Riksbankens förvaltning 2011 FiU23 Justering. Framställningar 2011/12:RB1 och RB2. Redogörelse RR2. Motion. Föredragande: PE. 3. Bredare mått på samhällsutvecklingen

2012-03-22 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:31 Torsdag 2012-03-15 kl. 09:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31 Datum och tid: 2012-03-15 09:30 kl. 09:30 Plats: Förstakammarensalen 1. Öppen utfrågning Finansiell stablilitet ur ett konsumentperspektiv Stefan Ingves, Riksbankschef Martin Andersson, generaldirektör Finansinspektionen Annika

2012-03-15 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:30 Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30 Datum och tid: 2012-03-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Statlig förvaltning FiU25 Justering. Motioner. Föredragande: KS. 3. Offentlig upphandling FiU32 Justering. Motioner. Föredragande: LW. 4. Riksbankens förvaltning

2012-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-03-01 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29 Datum och tid: 2012-03-01 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Val av vice ordföranden 2. Anmälningar 3. Statlig förvaltning FiU25 Beredning. Motioner. Föredragande: KS 4. Grönbok om en integrerad marknad för kort internet- och

2012-03-01 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:28 Torsdag 2012-02-23 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid: 2012-02-23 09:00 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen, Neptunus, Mynttorget 1 1. Öppen utfrågning den aktuella penningpolitiken riksbankschef Stefan Ingves 2. Nästa sammanträde Tisdag den 28 februari kl 11.00 eller torsdag

2012-02-23 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:27 Tisdag 2012-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid: 2012-02-21 11:00 kl. 11:00 Plats: OBS RÖ 4-43 SfU:s sessionsal 1. Information om aktuella upphandlingsfrågor Utredare Anders Wijkman. 2. Intern utfrågning av ränteexperter Chefsekonom Annika Winsth, Nordea, och prognoschef

2012-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:26 Torsdag 2012-02-16 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid: 2012-02-16 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. EU-förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska riskkapitalfonder Subsidiaritetsprövning. Beslut och justering protokollsutdrag

2012-02-16 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-02-02 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid: 2012-02-02 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. OECD:s parlamentariska nätverk m.m. Göran Pettersson M och Jörgen Hellman S informerar. 3. EU-förslag till förordning om europeisk befolkningsstatistik

2012-02-02 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:24 Tisdag 2012-01-31 kl. 10:50

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid: 2012-01-31 10:50 kl. 10:50 Plats: RÖ 5-10 1. EU-förslag om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn FiU36 Subsidiaritetsprövning. Beslut och justering. KOM 2011

2012-01-31 10:50:00

Utskottsmöte 2011/12:23 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23 Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om ändringar i de tre upphandlingsdirektiven Statsrådet Stefan Attefall. KOM 2011 895 KOM 2011 896 KOM 2011 897 2. Överläggning om PSI-direktivet Statsrådet

2012-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:22 Torsdag 2012-01-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-01-19 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information från Riksbanksfullmäktige Ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Sven-Erik Österberg informerar. 2. Anmälningar 3. EU-förslag till förordning om europeisk

2012-01-19 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:21 Tisdag 2012-01-17 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-01-17 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om lån till IMF riksbankschef Stefan Ingves informerar 2. Anmälningar 3. EU-förslag till direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar

2012-01-17 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:20 Tisdag 2011-12-20 kl.

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2011-12-20 kl. Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Statsbudget för 2012 FiU10 Justering Föredragande: DÅF 3. Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut FiU13 Justering Prop 2011/12:40 och motion. Föredragande:

2011-12-20

Utskottsmöte 2011/12:18 Tisdag 2011-12-13 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2011-12-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning Finansmarknadsminister Peter Norman 1. MiFID och MiFIR. Marknader för finansiella instrument 2. MAD och MAR. Marknadsmissbruk 3. Öppenhetsdirektivet 2.

2011-12-13 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:17 Torsdag 2011-12-08 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2011-12-08 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner FiU3 Justering Prop. 2011/12:1 och motioner. Föredragande: NF 3. Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

2011-12-08 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Tisdag 2011-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2011-12-06 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om statsskuldförvaltningen Riksgäldsdirektör Bo Lundgren 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Justering Prop. 2011/12:1,

2011-12-06 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Torsdag 2011-12-01 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2011-12-01 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Riksrevisionens granskning av myndigheternas insatser för finansiell stabilitet FiU15 Beredning. Skrivelse 2010/11:161 Föredragande: PE 3. EU- förslag

2011-12-01 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2011-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2011-11-29 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner FiU3 Beredning Proposition 2011/12:1 Motioner Föredragande: NF 3. Utgiftsområde 27 Avgiften till EU FiU5

2011-11-29 11:00:00